(Hans Petter Hansen - nr 20 - 2001) Det er nesten ikke til å tro, men med et bud på 715 millioner kroner – 80 millioner under takst – fikk finansselskapet Acta Collier sammen med klatretrekjendisen og spekulanten Ivar Tollefsen for få dager siden tilslaget i en superrask budrunde på 1744 sykehusboliger eid av Oslo kommune. Budrunden ble holdt i en begrenset krets av lokale eiendomsinvestorer, uten å bli annonsert til salgs.Til Dagens Næringsliv sier rådgiver for Høyrebyrådet, Oscar Halvorsen, at man trenger ikke å gå åpent ut hvis det ikke er noe subsidie-element i saken:

- Både porteføljens størrelse og at det er boliger gjør at det var mest effektivt å gå på den relativt fåtallige gruppen som har interesse og kapital til å på slike prosjekter, sier han.

Det er imidlertid ikke den hele og fulle sannhet bak den superraske transaksjonen. 6. juni skal nemlig Stortinget behandle spørsmålet om statlig overtakelse av kommune-og fylkessykehusene landet over. Det kan for Oslo kommunes vedkommende få til resultat at Staten overtar disse 1744 kommunaleide sykehusboligene. For å hindre det er det altså at den superraske, nærmest hemmelige, budrunden har funnet sted. Tilsvarende hast har byrådet med å få handelen godkjent – idet den skal opp til behandling i Oslo bystyrer allerede 30. mai – der Høyre forventer at ”byrådspartnerne” Venstre og Kristelig Folkeparti helt og fullt skal spille på lag med dem i en sak som framstår som den rene gave-pakke til kjøperne. I tillegg til hus og leiligheter dreier salget seg også av store tomter som kan bygges ut etter omreguleringer.

Like galt, ja kanskje verre enda, er det at ifølge kontrakten mellom byrådet og Actal Sundal Collier skal det gjøres slutt på enhver subsidiering av husleiene (som sykehuset i dag bruker for å rekruttere personell) ved at husleiene heves til ”markedsnivå” etter hvert som leiekontraktene opphører. At det som i så fall forestår er kjempehopp i husleiene, så store at det for manges vedkommende ikke vil være til å bære sier seg selv. Det bryr åpenbart Høyre-byrådet og dets medspillere seg ikke om – bare de får sine 715 millioner kroner – 80 millioner under takst.

Trygg bolig er et grunnleggende velferdsgode på linje med arbeid og helse. Derfor er økt offentlig ansvar påkrevet i boligpolitikken”, het det i en uttalelse som ble vedtatt med akklamasjon på LO-kongressen i forrige uke. At Høyre og dets medspillere i Oslo og andre steder har noe helt annet for øye framgår bl.a. gjennom ovenstående. Det viser en kynisme, stikk i strid med de ”velferdsbudskap” som igjen og igjen, og selvsagt også nå før høstens valg proklameres fra dette hold.

Ut fra dette og situasjonen i det hele tatt på boligfronten er vi glad for at LO-kongressen slo til lyd for en gjenreisning av den sosiale boligpolitikken gjennom nye offentlige tiltak. Det er på høy tid. Ikke bare er boligbyggingen lav. Prisene er også slik at tusener på tusener av boligsøkende rett og slett trenges vekk fra køen av boligtrengende – det være seg i Oslo eller andre steder. Blant de tiltak LO-kongressen tok til orde for var at Husbanken gir lån til fullfinansiering av boliger med nøktern standard og størrelse til ungdom som kjøper sin første bolig, samt at staten bør lage en plan for å øke tilbudet av boliger med lavt innskudd og boliger for utleie. Det er bra. Men hvorfor sa man ikke ett ord om boligmomsen, som fra og med 1. juni skal heves til 24 prosent? Var det fordi det ville innebære en kritikk av den avgifts- og momspolitikk Ap-regjeringen sammen med Høyre og andre borgerlige partier står for?

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering