(18 - 2012) Dommen i Oslo Tingrett over Anders Behring Breivik er enstemmig og entydig. Terroristen var tilregnelig da han drepte 77 mennesker den 22. juli 2012 og han er tilregnelig i dag. Han skal forvares under særlig strenge tiltak i 21 år, kanskje enda lengre. Mye kan sier i kjølvannet av rettssaken. Vi vil påpeke særlig to forhold. Dommen er også et oppgjør med mange andre forhold innen rettspleien og rettspsykiatrien som har spilt ynkelige roller. Riksadvokatens og forsvarernes motstand mot nye sakkyndige etter de sakkyndige Husbys og Sørheims konklusjoner om drapsmannens paranoid schizofreni oser av juridisk trangsyn og skepsis mot bredere faglige vurderinger av Breiviks sinnstilstand. Det var de mer marginale bistandsadvokatenes stedige innsats som fikk et nytt par sakkyndige på banen. De konkluderte motsatte: ingen alvorlig sinnslidelse og full tilregnelighet. Det var de som sto for rettssikkerheten i Breiviksaken. Ikke de øverste juridisk ansvarlige. Riksadvokat Busch tar i dag selvkritikk for sin arrogante avvisning av nye sakkyndige og ”legger seg flat” som det heter når regjeringssjefer, departementsråder og høyere embetsmenn viser udugelighet, inkompetanse og uskikkethet i tjenesten. Nå skal ting bli bedre. Friheten har aldri hatt grunn til å ha tillit til de som i årevis har forsømt sine plikter, men som tar ansvar når de avsløres som sneversynte, selvopptatte og maktarrogante ledere. Riksadvokaten har i alle år vist en slik holdning og tjent trofast konservative krefter som har sett med forrakt på nytenkning og fleksible holdninger i kriminalomsorgen og ofte åpenbart sin egen handlingslammelse. Bare for å nevne nitide straffeforfølgelser mot syke, narkotikaavhengige personer på den ene siden og henleggelser av alvorlige voldsforbrytelser, ran og innbrudd på den andre. Hans interesse for rettspsykiatrisk virksomhet er null. Busch i ledelsen for påtalemaktene har svekket folks tillit til både politiet og viktige deler av vår rettsordning.

Dommerne i Breiviksaken har rettet opp tilliten til domstolsinstituttet og vist hvordan en grundig og hensynsløs ærlig rettsprosess kan føres med kritikk mot de personer og krefter som kunne ha ført skam over norsk rettsvesen. Derfor kreves det av riksadvokat Busch går av.

Hoveddommer Arntsen avkledde de sakkyndige Husbys og Sørheims sakkyndigrapport punkt for punkt og viste for all verdens TV-stasjoner hvordan eksperter degraderer seg selv til spekulanter bare de er sneversynte og fantasiløse nok godt paret med faglig arroganse og selvforherligelse. De var aldri i tvil selv om den øvrige samlede psykiatriske fagkompetansen var det i rikt monn i vurderingen av Breiviks mentale tilstand. Som Friheten har påpekt er det en grov forsømmelse i all psykiatrisk virksomhet å se bort i fra miljø- og samfunnsmessige forhold som alltid preger menneskers tenkning, følelser og handling. Det som skjer i en hjerne er ikke resultater av bare indre, isolerte prosesser, men et dialektisk samspill mellom det ytre og det indre. En psykiatri uten et slikt perspektiv er ikke fag men dilletanteri. ”Av alt helsepersonell som har vurdert Breiviks mentale helse er det kun Sørheim og Husby som har funnet psykose. De har unnlatt å tolke hans synspunkter i lys av den ekstreme subkultur han kan plasseres inn i”, leste Arntzen fra dommen.

I dommen står det klart og tydelig at det er kritikkverdig at psykiaterne Sørheim og Husby ikke har tatt stilling til Breiviks politiske ståsted mens de diagnostiserte ham.

”Rettens vurdering er at tiltaltes uttalelser om å være deltaker i en borgerkrig med forventninger om en maktovertakelse i Europa, kan forstås i en politisk kontekst som er meningsbærende i den høyreekstremistiske subkulturen som han hevder han er en del av ”, sa Arntzen. Og videre: ” Forestillingen utgjør imidlertid kjernen i politisk begrunnet terrorisme. Forestillingen utgjør imidlertid kjernen i politisk begrunnet terrorisme. Tiltalte valgte ut sine ofre ut fra politiske motiv, poengterte dommeren”. Husby klarte å si under sin opplesing av erklæringen at dette lå utenfor hans mandat! Det mest foruroligende var at den Rettsmedisinske Kommisjon som skal kvalitetssikre erklæringene i kollegial høflighet nikket til et slikt ufaglig tøv og utba seg ikke forklaringer om Breiviks politiske motiver fra disse ekspertene. Friheten har aldri festet til denne kommisjonen. Den bør fjernes som en fare for rettssikkerheten, en ny kommisjon må dannes med nye mandat og forskrifter. Norsk rettspsykiatri er på knærne og trenger snarlig nytt blod og ren luft. Også psykotiske mennesker må kunne stå ansvarlig for sine handlinger.

Anders Behring Breivik er en politisk drapsmann og terrorist avlet fram av det mest reaksjonære og rasistiske Norge.

” Nå må Norge reflektere over hvordan deler av samfunnet tiltrekkes av den nazistiske tankegangen. Vi ser hvordan historien gjentas i dag. Få leter etter årsaker i samfunnet på hvorfor Breivik ble som han ble. Kanskje det er lettere å leve med tanken på at massedrap på barn var et verk av en isolert gal hjerne. Men Breivik var ikke gal, i henhold til loven. Og han var ikke et monster ”, skrev Aftonbladet.

Vi retter søkelyset mot Frp. som legitimerer fremmedfrykt, rasehat og islamofobi. Nylig sto en stortingskandidat for dette ”Fremskrittspartiet” fram og sa at han ”hatet muslimer”.

Rapporten fra 22.-julikomiteen har klart kritisert våre myndigheters unnfallenhet i å lukke øynene for høyreekstremistene og ensidig fokusere på ”radikal islamisme”. Med denne gode og riktige dommen over en av høyreekstremismens ”riddere” som en overlagt og tilregnelig massemorder i tillegg til 22. julirapporten, er det på tide at myndigheter og media går til felts mot denne kreftsvulsten i samfunnet.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!
Stikkord

breivik

22. juli


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering