NRK er fortsatt ARK

Det gikk som ventet: Den hesblesende kampanjen mot “fake news” som det heter på godt norsk, kokte her hjemme bort i en saus av journalistisk dobbeltmoral og usannheter. Det måtte gå slik når det blir gjort forsøk på å praktisere EN sannhet for etablerte vestlige nyhetsmedier og en annen for alle andre.
Det går knapt en dag uten at kontraster presenteres uten blygsel. Derfor blir også massedrap av palestinere på Gazastripen i utgangspunktet beskrevet som “sammenstøt” i norske mediebedrifter - anført av NRK.
Vi føler selvsagt ubehag ved at israelske skarpskyttere nok en gang opptrer som disiplinerte massemordere, men storparten av norske redaksjoner slår seg til ro med ansvarlighetens bortforklaringer om at det er deres egen skyld. Vi flagger grønt for dagens blodige drama på grunn av en urett som ble begått mot jødene for et par mannsaldre siden. Vi utsteder et slags moralsk førerkort som gir dem rett til å gjøre hva som helst på ubestemt tid på grunn av historiske grusomheter. Og gudene skal vite at de lever opp til blankofullmakten. Det  beklager vi selvsagt, og toer våre hender - såvel i mediene som på politisk toppnivå.
I NRK fylte kommentatoren tv-ruta mens blodbadet sto på som verst og doserte at det som skjedde var å betrakte som en seier for Israel og Netanyahu. Seier? Hvor lå seieren? Var det en konkurranse vi var vitne til disse dagene? En idrettsgren?
Jeg skjønner at den påståtte seieren indikerer at det var gjevt å flytte den amerikanske ambassaden fra en by til en annen - men var det også gjevt at flyttingen dokumenterte grovt brudd på internasjonal rett? Eller er det  virkelig slik at norske medier - med NRK i tet - bevisst tyr til idrettsterminologien fordi det er en fiks måte å spisse kommentaren på?
Jeg ønsker ikke at verdenssamfunnet organiserer bomberaid over Israel slik vi opplevde det i Syria  på grunn av et påstått giftangrep fra syriske myndigheters side. Men hvor er den moralske indignasjonen som sprenger lydmuren hver gang andre nasjoner kan mistenkes for et overtramp? Jeg lytter, men hører ikke et pip. Det er taust. I mellomtiden høster Israel “seire”. Jo flere drepte kvinner og barn jo større er tydeligvis seieren. Det er ifølge den amerikanske presidenten ofrenes egen skyld siden de er dumme nok til å stille seg i veien for israelske skarpskytter-kuler. Et 60-talls drepte - 2700 ligger på bakken mer eller mindre hardt kvestet. Den  norske utenriksministeren beklager. Igjen og igjen. Men det blir med det.
For ikke lenge siden var de demokratiske dobbeltmoralistene nesten i ferd med å starte verdenskrig fordi en tidligere russisk spion var utsatt for et påstått gift-attentat i Paris. Men 60 drepte i Gaza vekker ikke moralistenes  samme vrede.
Og norske redaksjoner er med på å formørke sannheten. De er ikke unntak - vi snakker om majoriteten. Det blir “fake news” når 60 drepte palestinere blir liggende igjen i ørkensanden etter “sammenstøtene”, eller på grunn av “uro på Gazastripen”. Det skal ikke mye fantasi til for å forestille seg hva som ville blitt sagt eller skrevet hvis Russland hadde en finger med i spillet.
Vi får et vink når NRK midt under myrderiene slår til med en selvkomponert meny over temaet “En verden i krig”. Et krigsscenarium basert på en overfladisk beskrivelse av verdens uro-sentre med tyngdepunkt i Russlands aggressive utenrikspolitikk. En beskrivelse av rovdyret som angivelig bygger opp et massivt militærvesen som skaper skrekk og panikk i nabostater verden over.
“Russland er igjen blitt en militær stormakt som løser konflikter ved å gå til krig mot svakere  nabostater”, slår NRKs reportasjeteam bombastisk fast, og viser til den svenske forsvarsledelsen som “ikke vil utelukke et russisk angrep på Sverige”.
Var det noen som hvisket “fake news”?
Var det noen som undret seg over at NRK suverent unnlot å skape balanse ved å nevne at Russland i fjor reduserte sitt militærbudsjett med 20 prosent, og det på samme tid som USA og NATO  pumpet nye milliarder inn i sine.
Var det videre noen som mintes at det svenske fredsforskningsinstituttet nylig kunne fortelle at Russlands samlede pengebruk til militærvesenet nå ligger på Frankrikes nivå? Et beløp som representerer fattige ti prosent av den pengesekken som Pentagon alene rår over.
Og er det virkelig noen som tror at NRKs utenriksavdeling eksempelvis har “glemt” USAs løgner i FN for å legitimere invasjonen i Irak? Eller bombingen av Libya?
Selvsagt ikke. Her er det snakk om en elevert variant av en øvelse som dreier seg om undertrykking av sannheten. Slik fordreies nyhetsbildet ganske bevisst - i dag som under den forrige kalde krigen.
I sin tid gjorde Carl I. Hagen et stort nummer av å døpe om NRK til ARK - Arbeiderpartiets rikskringkasting. Betegnelsen er fortsatt treffende, men det er ikke Ap som styrer NRK lenger. Det er tydeligvis Amerika, i betydningen USA.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering