Big Business på offensiven. Warren Buffet, en av verdens rikeste menn sa i 2011: «Dette er en klassekrig, og den vil vi vinne». Ergo vekk med finansregulering, demokrati, arbeiderrettigheter, kommunal vannforsyning, rettstaten, helsevesen, ytringsfrihet, miljøvern, forbrukerrettigheter… Illustrasjon Georg v. Westphalen
Big Business på offensiven. Warren Buffet, en av verdens rikeste menn sa i 2011: «Dette er en klassekrig, og den vil vi vinne». Ergo vekk med finansregulering, demokrati, arbeiderrettigheter, kommunal vannforsyning, rettstaten, helsevesen, ytringsfrihet, miljøvern, forbrukerrettigheter… Illustrasjon Georg v. Westphalen

I desperat jakt på utbytte - som er det kapitalistiske samfunnets eneste logikk og drivkraft - organiserer monopolene (storkapitalen/Big business) seg politisk (i form av EU) og militært (som NATO) i en uendelige kamp mot arbeiderklassen. 

Som Warren Buffet, en av verdens rikeste menn sa i 2011: Dette er en klassekrig, og den vil vi vinne.
Og denne klassekrigen fører monopolene i dag i form av «frihandelsavtaler». Topphemmelige forhandlinger mellom monopolene og myndighetene i USA og EU er i gang. Avtalen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) vil ramme våre velferdsrettigheter, uten at vi - folket - vet om det.


Wikileaks skriver: «... [TTIP] forblir i sin helhet hemmelig, tett beskyttet av forhandlerne, og bare store selskaper er gitt spesialadgang til vilkårene. TTIP dekker halvparten av klodens BNP og er av de største avtaler i historien. TTIPs mål er å skape en global økonomisk blokk på utsiden av WTO, som en del av en geopolitisk økonomisk strategi mot BRIKS-landene Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika».
TTIP garanterer «omfattende investor-rettigheter». Avtalen vil gi selskaper rett til å saksøke regjeringer som ikke gjør som selskapene sier. Selskaper kan kreve det offentlige for milliardbøter i kompensasjon for tap av profitt.
Selskaper kan saksøke regjeringer for politiske vedtak (reguleringer) som hindrer selskapene å maksimere profitt.
TTIP åpner for total overvåking, vil total-privatisere det europeiske helsesystem og kommunetjenester, vil tvinge GMO-mat på alle og strippe vekk alle arbeiderrettigheter for å ta monopolenes utbytter (profitt) mot nye høyder.
Altså: TTIP vil gjøre oss maktesløse. Vi er satt på sidelinjen. Avtalen undergraver folkestyret. Undergraver et regulert arbeidsliv. Og gir katta i miljøet.
Elitens fascistiske unnskyldning for å nekte folk innsikt i TTIP er: Forhandlinger må skje bak lukkede dører for å beskytte industriens integritet og forhandlingenes sensitive natur mot offentlig innsyn, og dermed garantere Big business avgjørende innflytelse i forhandlingene.
En rapport (Friends of the Earth, Corporate Europe Observatory, War on Want og medarbeidere) konkluderer med at alle offentlige tjenester i EU trues av investeringsavtalen TTIP. Avtalen vil frata befolkningen rett til grunnleggende tjenester.
Studien viser at EUs CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) med Canada og TTIP vil fjerne offentlige velferd, ved å privatisere og låse sosiale tjenester fast i en irreversibel kommersialisering, og hindre demokratiske muligheter til å regulere tjenester og miljø. TTIPs hellige budskap lyder: All makt til Big business.
Studien avdekker en systematisk hemmelig forståelse mellom Big business og EU-kommisjonen. Forhandlerne gjør jobben for monopolenes lobbygrupper ved å presse på for en omfattende privat markedsåpning i offentlig sektor.
TTIP vil gjøre det umulig (straffbart!) for regjeringer å opprettholde velferdsordninger. Snart vil svangerskapspermisjon og sykelønn være en saga blott? Velferdsrettigheter vil tilbys «alle» gjennom kostbare forsikringer («garantier») i privatiserte «frie konkurrerende markeder».
Overfor EU-kommisjonen krever monopolene å binde opp både dagens og framtidig privatisering av tjenester irreversibelt, og dermed hindre rekommunalisering av f.eks. vann- og energiforsyning, og transporttjenester.
Våre myndigheter og hovedstrømsmedier hevder at TTIP er en god oppskrift på nye jobber og økonomisk vekst. Bullshitt.
I virkeligheten viderefører TTIP det nyliberale globale paradigmet «frihandel», der monopolene «fikser» markedene, manipulerer varer-/pris og tvinger, destabiliserer og angriper suverene stater.

 


Slik sørger monopolene for å sikre seg ressurser og markeder under påskudd av fri handel, menneskerettigheter og demokratisk frihet. TTIP vil garantere Big business utvidet plyndring av arbeidsfolk, av miljø og nasjonale ressurser («fisken i havet»).
TTIPs ultimate mål er å dra EU nærmere USA, og dele det europeiske kontinent i to ved å sette Russland på sidelinja. USAs fascistiske kupp i Ukraina var å slå en kile mellom Russland og EU, og dermed hindre et økonomisk samarbeid mellom de to.
TTIP er en brikke i USAs globale sjakkspill for monopolenes totale verdensherredømme. TTIP handler ikke om å bedre levekårene til millioner av europeere. USAs grep om Ukraina (og Syria) har ingen intensjon om å tjene folket i disse landene.
Våre hovedstrømsmedier glanser over og vet ingenting om TTIP, TISA og CETA. Vi vet at «frihandelsavtalene» vil svekke demokratiet, menneskerettigheter, matsikkerhet og miljø dramatisk. TTIP inngår nemlig i et større geopolitisk sjakkspill for de rikes interesser.
Vi må spre kunnskap om parasittene (utbytterne) som er i ferd med å ta over verden.

 

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

TISA er den nye oljen

Iskald protest foran Stortinget lørdag ettermiddag. Regjeringen fastsatte tidligere denne uken en ny grense for havisen. Nå går iskanten nord for samtlige områder som er åpnet for olje- og gassvirksomhet. Flere er bekymret for at det betyr mer oljeindustri i sårbare områder, og lagde snømenn med plakater:

(1 - 17) TISA er den nye oljen for finanskapitalen. Avtalen gjør offentlige tjenester til et forretningsområde med enormt potensiale. Bare i Norge er ...


Det nye TTIP KOMMER

Foto: Arkiv, Scanpix

TTIP CETA kommer. Schulz står bak: EU-parlamentet banker gjennom CETA.

Den utpekte SPD-kandidaten til ny tysk kansler er medansvarlig for `salg av ...Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering