Asbjørn Sunde, tiltalt for spionasje i 1954. Han hadde dekknavnet " Osvald " og ledet " Osvald-gruppen " som drev med sabotasje under 2. verdenskrig. Foto: Aktuell / SCANPIX
Asbjørn Sunde, tiltalt for spionasje i 1954. Han hadde dekknavnet " Osvald " og ledet " Osvald-gruppen " som drev med sabotasje under 2. verdenskrig. Foto: Aktuell / SCANPIX

Jeg glemmer aldri vårt rettsoppgjør etter den 2. verdenskrig som for meg er uforståelig den dag i dag, uten å være jurist, når en av våre største sabotører Asbjørn Sunde i Osvald-gruppen ble av Eidsiva Lagmannsrett den 23. juni 1954 dømt til 12 års fengsel av statsadvokat Dorenfeldt som spion for Sovjet.


Jan H. Steen
Forsvarer Knut Blom ba om full frifinnelse. Dommen ble til slutt omgjort til åtte års fengsel for landssvik og spionasje for Sovjet som under hele krigen hadde vært vår allierte. Asbjørn Sunde ble gift med en Hortens jente i 1931 og bosatt her.
Samtidig ble i 1946 -Finn Knutinge Kaas, en av Gestaposjef Siegfried Wolfgang Fehmers viktigste angiver, dømt til døden av samme rett, Eidsiva Lagmannsrett.
Finn Kaas gikk i 1940 inn i Gestapo, og ble en av de viktigste angivere med mange norske liv på samvittigheten. Hjemmefronten forsøkte flere ganger å likvidere han uten at de lyktes. Asbjørn Sunde hatet både nazister og tyskere allerede før krigen brøt ut i Norge. Han kjempet også i Spania mot fasismen i 1938.
I 1947 ble dødsdommen over Finn Kaas omgjort til livsvarig tvangsarbeid og tap av alle rettigheter. –det skyltes at Kaas ble angiver av tyske Gestapister som han kjente, til hjelp for norske myndigheter.
I november 1957 ble han løslatt og reiste straks til Tyskland hvor han som frontsoldat hadde fått tysk statsborgerskap og kunne livnære seg som forretningsmann i alle år fram til han døde i 2007, 89 år gammel.
Jeg ønsker å sammenligne rettsoppgjøret i Norge etter krigen over Asbjørn Sunde og Gestapisten Finn Kaas som hadde mange norske liv på samvittigheten.
En svekket norsk patriot som Asbjørn Sunde som ofret alt for Norge sammen med sin ektefelle Astri og sønnen Rolf, ble dømt til 12 års fengsel som ble nedsatt til 8 år. Selv dette var en hard straff, mens en farlig landssviker som Finn Kaas ble dømt til døden, og senere benådet.
Tyskerne hadde også satt opp en premie på kr. 100.000,- til den som sørget for pågripelse av Sunde, men de greide aldri å fange han.
Kjente norske politikere i Arbeiderpartiet endret holdning etter krigen, noe som medførte en hets mot kommunister over hele vårt land.
Først i 2013, 68 år etter krigen fikk Asbjørn Sunde og sabotørene i Osvald-gruppen oppreisning i minne talen til Forsvarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen (Arbeiderpartiet), men da var de fleste døde. I sin takketale sa hun følgende:
”Dere var sabotørene og soldatene i mørket som forble i mørket. I dag beklager vi at mange av dere ble i alle år etter freden, mistenkeliggjort og underkjent. Vår nære allierte Sovjet ble plutselig vår bitre fiende da Hitler-Tyskland ble beseiret og delingen øst vest oppsto. Derfor kunne en mann som Asbjørn Sunde gå fra å være krigshelt i det ene øyeblikket for å bli stemplet som forræder i det neste.”
Forsvarsadvokaten Knut Blom skal ha uttalt følgende.
”Den tid kan komme igjen, da Norge vil trenge menn av Asbjørn Sundes støpning.”
I min øyne vil jeg derfor betrakte dommen over Asbjørn Sunde som et justismord.


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering