Kinas folkekongress

Kinas moderate vekst skal gagne reformpolitikken
Arnulf Kolstad (i midten på bildet til venstre med to kinesere, på Tian´anmenplassen og med Folkets Store Hall i bakgrunnen)


Deltagere på Folkekongressens 13. sesjon i Folkets Store Hall i Beijing kommenterte torsdag 8. mars den planlagte økonomiske veksten i 2018. Den er satt til rundt 6,5 prosent, som er 0,4 prosentpoeng lavere enn veksten i 2017. Flere provinsregjeringer har også senket sine vekstmål for i år. Kina vil i 2018 legge større vekt på høy kvalitet i veksten og ha større toleranse for en langsommere vekst, sa medlemmer av landets øverste politiske rådgivende organ. Lavere vekst er naturlig for et land som har opplevd rask økonomisk ekspansjon i flere ti-år. Det er ikke nødvendig å få panikk gå grunn av en liten økning eller nedgang i BNP vekstraten. Kina vil fortsette å fremme stabil vekst, håndtere statsgjelden og fremme sunn utvikling på eiendomsmarkedet.
Kina vil fortsette innsatsen for å utrydde absolutt fattigdom innen 2020 og redusere forurensningene, avgjørende for å bedre landets kvalitet. Kinas ledelse og sentrale myndigheter er nøkterne og har vedtatt flere tiltak for å dempe gjeldsøkningen.
Hu Xiaolian som er medlem av det kinesiske folks politiske konsultative organ, sa at regelverket for bedriftens styring av finansinstitusjonene bør styrkes, "vi må utrydde de grå områdene. ... Ulike tilsynsmyndigheter må ha et effektivt samarbeide... og bør ha en enhetlig regulatorisk standard", sa Hu.


Grunnlovsendringene møter Kinas behov i en ny æra
Utkastet til endring av Kinas Grunnloven er behandlet og drøftet av den nasjonale lovgivende og politiske rådgivende forsamling. Det store flertallet finner endringene i samsvar med den epoken Kina nå trer inn i og bidrar til Kinas videre utvikling. Å revidere deler av Grunnloven er en nødvendighet i den nye epoken, sa Zhang Weimin, en nestleder fra Shanghai. Han legger til at revisjonen styrker Kommunistpartiets ledelse i Kina.
En av de forslåtte endringene vil innføre Xi Jinpings tanker om ‘sosialisme med kinesiske egenskaper for en ny æra’ i landets grunnlov. Zhang Zhaoan, en annen vararepresentant fra Shanghai, mente at utkastet ikke bare oppfylte kravene i epoken, men var også egnet for å utvikle landet videre. Dessuten er det i samsvar med folkets vilje, la han til.


En revisjon av den kinesiske presidentens og vise-presidentens funksjonstid er også foreslått i Grunnloven. Et argument er at en slik endring ville gjøre at Kinas grunnlov overensstemmer med KKPs lover og andre politiske organer. Det vil også skape mer rom for Kina til å bedre landets styringssystem og styringsevne. Å gjøre den konstitusjonelle bestemmelsen om presidentens funksjonstid i samsvar med disse vil bidra til å ivareta autoritet og sentralisert, enhetlig ledelse av KKPs sentralkomité, og styrke og forbedre Kinas lederskapssystem.


Lovgiverne stemte over utkast til endringer i Grunnloven søndag 12. mars. 2.958 stemte for Grunnlovsendringene, 2 stemte imot og 1 var avholdende. Dette er de første endringene i Kinas Grunnlov på 14 år.
Landsomfattende studier av den kinesiske grunnloven
Av Li Ruohan i Global Times 2018/3/12 Kinas lovgivere og politiske rådgivere roser regjeringens innsats for å spre kunnskap om den reviderte Grunnloven, landets viktigste juridiske dokumentet. Endringene i Grunnloven som ble vedtatt på Folkekongressen i mars, oppdaterer 21 artikler, bl. a. fjerning av bestemmelsen som begrenser presidentens funksjonstid til to perioder.

 

Les mer i papirutgaven eller eAvisa av Friheten

Folkerepublikken Kina 60 år

Folkerepublikken Kina ble grunnlagt 1. oktober 1949 med 
Mao Zedong som president. Kommunistenes kamp mot nas-
jonalistene hadde i årene før vært...


Sørkinahavet - Kinas ambisjoner

Landene i Sørkinahavets 200-milsgrenser, og Kinas ønskede grense (rød)

■ Sør-Kina-Havet er et stort og svært viktig farvann for nasjonene rundt og for den enorme skipsfarten som går gjennom området. Havet har rike...


Kinas historie -storhet og fall

Fruktmarked i Pekin, Kina, 1904. 								Wikimedia

Fram til 1700-tallet var Kina mer utviklet enn Europa både økonomisk, teknologisk og kulturelt. Men på 1700-tallet opplevde Kina en nedgangsperiode...

Kina går fremover

Kina går fremover

Til tross for at Kina ikke omtales så ofte i norske massemedia, har vel mange fått med seg at Kinas økonomi oppnådde en 6,9 prosent vekst i 2017. Det...


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering