Hendene vekk fra Ukrainas kommunister!

Uttalelse fra det russiske kommunistpartiet, 6/4-2015

 

Antikommunistisk hysteri fortsetter å overflomme Ukraina. Representantene for regimet overbyr hverandre i å anklage kommunistene og deres leder, Petro N. Simonenko. Det siste året prøver det ikke bare å forfølge UKP, også med straffeloven. Men hver gang mislykkes det. For aktive protester fra verdensopinionen fordømmer politisk og juridisk press mot Ukrainas kommunister.

 

Likevel fortsetter dagens regjering og parlament i Ukraina å demonstrere en primitiv høyre-nasjonalisme. Besatt av antikommunismens vrangforestillinger legger representantene fram forslag til lov for å forby UKP, kommunistisk ideologi og tradisjonelle symboler for venstre-siden som sigd og hammer. Et skammelig skritt i samme retning er forslag de siste dagene til parlamentet om å `forby kommunisme og nazisme i Ukraina`.

 

Vedvarende press mot Simonenko fortsetter. 1. april 2015 innkaller sikkerhetstjenesten i Kiev lederen for kommunistene til forhør. Han beskyldes for terrorisme, at han har statsborgerskap i Russland, ja, sågar at han befinner seg i presidiet på RFKPs siste sentralkomité-møte.

 

For de nye Kiev-makthaverne utløser planen om en internasjonal markering i Kiev på 1. mai spesielt raseri. La oss ikke glemme at tilsvarende skjedde alt på 1930-tallet i Hitler-Tyskland. `Den brune pesten` som valset over Europa, startet med represalier mot kommunistene. Idag er slike menneskefiendtlige ideer og metoder overtatt av Bandera-tilhengere i Ukraina. Og en slik bagasje vil de ha med seg inn i EU!

 

Like før markeringen av 70-årsdagen til minne om seieren over fascismen appellerer vi til alle virkelig demokratisk innstilte krefter i verden om å forene seg i kampen mot ny-fascisme og reaksjon. Erfaringene til progressive kreftene i verden fra kampen mot fascismen i det 20. århundret er ikke glemt, heller ikke dommene i Nürnbergprosessene mot krigsforbryterne.

 

Det er på tide å ha fullt søkelys på felles erfaringer fra seieren mot den globale ondskapen. Vi sier med styrke idag: Nei til fascisme i Ukraina! Nei til fascisme i Europa! Hendene vekk fra kommunistpartiet i Ukraina!

Sentralkomiéen i det russiske føderative kommunistpartiet,

RFKP, Gennadi A. Sjuganov.

Oversatt av Per Lothar Lindtner, 11/4-2015

Aggressor Porosjenko under press

Ødeleggelse i Donetsk

Porosjenko måtte avbryte januars statsbesøk til Berlin, på grunn av situasjonen i Donbass. Hans versjon: `Russisk aggresjon øker igjen`. ...















RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media