■	Tilhengere av KKE demonstrerer i Athen, 2/7-2015. Foto: KKE
■ Tilhengere av KKE demonstrerer i Athen, 2/7-2015. Foto: KKE

■ Grekerne et desillusjonert folkDet greske kommunistpartiet gjennomførte en solid valgkamp. Det var flere demonstrasjoner og markeringer på Zygtagmaplassen i ukene før valget den 20. September. Opptil 30 000 frammøtte.

 

Arne Margido Bye, Per Lothar Lindtner

Generalsekretær Dimitris Koutaoubas har lagt vekt på hvorfor KKE er partiet som ivaretar arbeiderklassens objektive interesser. Alle lag i det greske folket, som er alliert med arbeiderklassen må holde seg unna gamle og nye feller, som legges ut for at kapitalistisk eie og makt skal holde dere i tømme. Ingen må stemme på partier som vil regjere for å forsvare og ivareta interessene til folkets utbyttere. Syriza-regjeringen sto fram som om den var noe helt nytt, men det var en illusjon. Støtte til kapitalisme og ulve-alliansene EU og NATO er en drøm om at bedre ledelse av forhandlingene vil føre til en bedre avtale for folk. Nå ser vi nye illusjonistiske blindspor: Det sies at folk bare har valg mellom hvilken regjering som skal drive gjennom 3. memorandum som Syriza og Anel godtok sammen med ND, TP og Pasok. Men vi må ikke falle for disse Syriza-løftene. De påstår at de skal klare å mildne følgene av de inngåtte avtaler om gjeldsnebetaling. Syriza ble splittet i løpet av sommeren og Koutsoubas kalte det nye Folkeenhetspartiet »Syriza 2«, for det vil bare bevare kapitalismens profittsystem på en ny måte: `Når Folkeenheten framhever et angivelig skille mellom ulike typer motstand mot EU-diktat, fører det oss på ville veier. Det samme gjelder et angivelig brudd med eurosonen uten å gå inn på det mest fundamentale: Kapitalistisk eie og makt. Som borgerskapet for 3 år siden ser fordeler i Syriza, er idag Syriza 2 et nytt bolverk for å sikre fortsatt herredømme! Forskjellen mellom Syriza 1 og 2 er at `Folkeenheten` vil få fart på kapitalismen ved å devaluere en ny nasjonal valuta, mens Syriza 1 og alle tidligere EU-regjeringer, prøvde en `intern devaluering` gjennom EU-diktert memorandum-politikk`.

KKE mener at EU-eventyret endret seg tilsynelatende når Syriza kom inn i regjeringskontorene, men forhandlingene med kreditorer kunne ikke føre fram, fordi det slett ikke dreide seg om å forsvare folkets interesser. Disse forhandlingene var på klassefiendens premisser, for de var mest opptatt av interessekonfliktene, i og mellom, monopolkonserner.

Konkurransen mellom imperialist-sentrene i Tyskland, Frankrike og USA, men også om konkurransekampen i eurosonen og med Russland, Kina og Brics-land dreier seg ikke om å forsvare folkets interesser, men om kapitalprofitt og om hvem som kan dominere markedet via kontroll med olje, gass og alle strategiske varer`.

KKEs alternativ er at Hellas er i stand til å produsere det meste av det folket trenger selv. KKEs program er vitenskapelig basert og den eneste realistiske kursen for en progressiv løsning av krisen i tråd med folkets interesser. Et sterkere KKE vil forbedre mulighetene til å forsvare rettighetene til arbeiderklassen og folket. Dessuten vil KKE lede an i folkets kamp ved å organisere arbeiderbevegelsen på en ny måte og bygge opp nye folkeallianser. Hva dreier det seg egentlig om? Koutsoubas: For å få et bedre liv må en annen klasse overta makten!.

Valget på søndag var femte gang siden krisa satte inn for seks år siden. Sist de gjorde dette var for seks måneder siden, da de stemte inn det venstresosialdemokratiske partiet Syriza for å få stoppet EUs harde innstrammingspolitikk. Vel inne i regjeringskontorene foretok Syriza og dets leder Alexis Tsipras en dobbelbaklengs salto og godtok alle EUs innstrammingskrav. Til tross for tidligere løftebrudd viser kveldens resultater at Syriza er valgets vinner med 35,5 % av stemmene. Det borgerlige partiet Ny demokrati får en oppslutning på 28,2 %. Det greske kommunistpartiet KKE fikk 5,4 % og holder med det status quo. Partiet gjorde en meget god valgkamp der de mobiliserte på et klart Nei til EU og dets innstrammingstiltak. De viste også til at mange av de tiltak som skal gjennomføres er foreslått av Tsipras og kretsen rundt ham i Syriza. Blant annet gjelder det skattehøyning og ytterligere kutt i pensjoner og sosiale ytelser. Nå har ikke valgets vinner tilstrekkelig med stemmer til å danne regjering alene, så det ligger an til at de finner en løsning med støtte fra et av de høyre-nasjonalistiske partiene med mindre oppslutning. Før valget ble det spekulert i en samlingsregjering utgått fra en storkoalisjon mellom Ny demokrati og Syriza, en koalisjon etter modell fra Tyskland der sosialdemokratene og de konservative samarbeider. Dette er blitt kategorisk blitt avvist av Alexis Tsipras før valget, men med kjennskap til den herremannens tidligere taskenspill får vi avvente å se. Oppslutningen om søndagens valg er en av de laveste i Hellas historie med 55 % av de stemmeberettigede. Oppgittheten over landets politikere er stor blant befolkningen som er lei av å stemme uten at noe skjer. Valget løser heller ikke denne gangen noen problemer. Hellas står fortsatt på kanten av stupet. Det er først når hele befolkningen selv innser at de må ut av EUs klamme favntak at de kan komme ut av krisa.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Stortingsvalg uten mening

Stortingsvalg uten mening

(17 - 2017) Det stunder å rette blikket mot det borgerlige demokratis kyskhetsbelte – Stortingsvalget. Valget skal bevitne påstanden om at flertallet...


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering