Y1998: Yasir Arafat og Palestinas sjefsforhandler i fredsforhandlingene, Saeb Erakat, ankom søndag 17. mai Oslo for å delta på Sosialistinternasjonalens toppmøte. Arafat ble møtt av blandt andre tidligere statsminister Thorbjørn Jagland da han ankom Fornebu.												Foto: NTB Scanpix/Berit Roald
Y1998: Yasir Arafat og Palestinas sjefsforhandler i fredsforhandlingene, Saeb Erakat, ankom søndag 17. mai Oslo for å delta på Sosialistinternasjonalens toppmøte. Arafat ble møtt av blandt andre tidligere statsminister Thorbjørn Jagland da han ankom Fornebu. Foto: NTB Scanpix/Berit Roald

På tide å se sannheter når det gjelder Palestina-spørsmålet. Illusjoner har hengt ved lenge, la oss peke på dette: 


Trond Ali Linstad


Tostatsløsning

Tostatsløsningen har mange hatt tro på! Israel skulle gi fra seg okkupert land for at palestinerne skulle få en stat. Selvsagt rent tøv. Vi burde alle vite at dypt i Israels «sjel» ligger den overbevisning at hele Palestina er Israels land: palestinerne er et fremmed element som ikke skal gis noe. Egentlig skal palestinerne bort – nå eller senere, på den ene eller andre måten. Og gjerne i tilfelle en krig, som kan gi Israel dekke for å drive palestinerne bort. Israel legger til rette for det – strategiske planer foreligger og kan hentes fram når situasjonen er der, det bør enhver vite.

På tide å se sannheter når det gjelder Palestina-spørsmålet. Illusjoner har hengt ved lenge, la oss peke på dette:


Trond Ali Linstad


Tostatsløsning

Tostatsløsningen har mange hatt tro på! Israel skulle gi fra seg okkupert land for at palestinerne skulle få en stat. Selvsagt rent tøv. Vi burde alle vite at dypt i Israels «sjel» ligger den overbevisning at hele Palestina er Israels land: palestinerne er et fremmed element som ikke skal gis noe. Egentlig skal palestinerne bort – nå eller senere, på den ene eller andre måten. Og gjerne i tilfelle en krig, som kan gi Israel dekke for å drive palestinerne bort. Israel legger til rette for det – strategiske planer foreligger og kan hentes fram når situasjonen er der, det bør enhver vite.


Dette er den ene illusjonen: at man gjennom samtaler om fred, møter og forventete velvilligheter fra Israels side skal finne fram til en løsning med et rettferdig innslag. Israels ledere og strateger ler av det i det stille, det er bare er ytre fasade – mens Israels annekterer mer palestinsk land og mishandler palestinerne med samme styrke som før.
Men pek ikke på denne sannhet! Si ikke Israel står for aggresjoner og er etablert på en urett som er blitt uttrykt slik:
«Staten Israel har eksplosiver – urett begått mot hundretusener av fordrevne palestinere – bygget inn i selve sine grunnvoller.»
Isaac Deutscher, «The Non-Jewish Jew (Oxford University Press, London, 1968)


Med denne konklusjonen:
«Hele Israel er innblandet i massakrering og fordriving av de palestinske araberne for de har tatt landet og eiendommene som lovmessig og rettslig fortsatt tilhører araberne.»
Arnold Toynbee i McGill University, Montreal, 31. januar 1961.

Dette er farlige fakta! Det rammer Israels sanne vesen. Annet kan man «diskutere» og snakke bort --- det er «akseptable» tema, men disse sannheter må dekkes til, og om du løfter dem fram, blir du fordømt som «antisemitt», for dette skal ikke berøres.
Boikott, ikke-investering og sanksjoner (BDS)
Det er en annen illusjon: at boikott av israelske varer og varierte økonomiske sanksjoner skulle påvirke og endre Israel til en mer fredsvennlig politikk. Tøv, det også. Det holder fokus på Israel, og det kan en si er bra.


Men å tro de skal ha en effekt henimot en anstendig og fredelig løsning, er en ubegrunnet tanke trukket ut av tomme lufta. Og dette å vurdere, mens tiden går – og Israel tar seg til rette bak nye fasader av å være «uberettiget behandlet», godt hjulpet av venner og støttespillere blant politikere og i medier i mange land, i høy grad også i Norge.


Demokrati i Israel
Dette er den tredje illusjonen – at Israel, definert som jødisk stat, skal bli en demokratisk stat med like rettigheter for alle innbyggere: jøder, palestinere og andre. Hvilken tøvet tanke.
Israel er bestemt og fastslått som en stat forbeholdt én gruppe blant de som bor der: andre skal ikke ha samme rettigheter. Det er grunnleggende premiss; Israels ledere sier det klart. De som ikke hører til gruppen: palestinerne, som har bodd i landet i hundrer av år, skal fratas rettigheter av innvandrerne som har kommet fra mange land og okkupert og stjålet land og eiendommer fra dem.


Ny krig i Midtøsten
Palestinerne fratas land og rettigheter og hundretusener bor i flyktningeleirer, Israel nekter dem å vende tilbake. Palestinere som fortsatt bor i hjemlandet: Palestina, skal helst drives bort og gjerne til Jordan, som Israel ser som en «palestinsk» stat. Noen kan få bli tilbake – midlertidig – i atskilte enheter: bantustan, under israelsk herredømme.
Motstand må knuses: mot Israels «løsning» på det palestinske spørsmålet og Israels ønsker om dominans i regionen. Israel skal føre krig mot Hamas, og mot Hezbollah i Libanon. Iran – den eneste internasjonale støttespiller for palestinernes rettigheter, ved siden av det istykkerrevne Syria – og motstander til Israels hegemoni, må elimineres som kraftfull instans. Krig mot Iran vil komme, etter at Syria er blitt ødelagt – med Israel som pådriver og USA som løpegutt. Norske politikere og medier vil se på, og døyve krigens karakter.


Konklusjon
Venner og solidaritetsarbeidere for Palestina må ut av illusjoner – skjønt det ligger anstendighet i det. Vi må se til virkeligheten: at Israel trenger krig i Midtøsten. Dette må forklares og aggressorer utpekes: Israel, USA og allierte.
Norske politikere og medier vil dekke til, det kan forventes – men Palestinas venner må forklare rett og galt, frigjort fra tidligere illusjoner! Og forsvare aggresjonens ofre: palestinerne, Hezbollah, Syria og Iran.
Det blir oppgave for Palestina-venner.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering