FOTO: SCANPIX
FOTO: SCANPIX

(14 - 2017) Ap mot å begrense barnevernsprofitt

AP stemte imot SVs forslag om å begrense profittmulighetene i barnevernet

Rune Bjørnson

Arbeiderpartiet og Krf har uttrykt «bekymring» for de store internasjonale selskapenes inntog i norsk barnevern. Men SVs forslag om å begrense utbyttemulighetene fikk ikke deres støtte da saken var oppe i Stortinget den 19.juni.

SV ønsker samme begrensning som privatskolene
SV fremmet et treleddet forslag:
• Å overføre lovformuleringer som i dag gjelder private skoler på barnevern, slik at eierne av institusjoner ikke lenger skal kunne ta ut utbytte
• Avvikle anbudssystemet og erstatte det med langtidskontrakter og mer egenregi
• Kreve at aktører som mottar offentlige tilskudd for drift av barnevernstiltak, skal ha lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med de som gjelder i offentlige tiltak

Ap venter på pengestrømsanalyse.
Forslaget fikk bare støtte fra Senterpartiet. Ap og Krf vil avvente det utvalget regjeringen har nedsatt for å granske pengestrømmene i offentlige finansierte velferdstjenester.
– Vi er til dels enige med SV, men vi støtter ikke forslaget. Regjeringen har selv sagt at dette feltet er uoversiktlig, og vi tror at den gjennomgangen som nå pågår vil gi oss nødvendig oversikt, sa Aps Sonja Mandt i debatten.
SV etterlyser visjoner
Kirsti Bergstø, SV,som er utdannet barnevernspedagog, mener det ikke holder å få fakta på bordet. Man må også ville endre kurs, mener hun.
– Det er forskjell på å dokumentere hvor pengene til barnevern går i dag, og å ha visjoner for hvor pengene burde gå i framtiden. Vi vet at det har foregått en konsentrasjon av kommersielle aktører innen barnevern, hvor de store overtar de små, og som går på bekostning av de ideelle aktørene, sier Bergstø.

Høyre: Ideologi som ikke bidrar til kvalitet
Høyres Svein Harberg og barneminister Solveig Horne argumenterte for at det er kvaliteten som må avgjøre, ikke hvorvidt et barnevernstiltak drives av de offentlige, av ideelle eller private aktører.
– SVs forslag er rein ideologi, og sikrer verken kvalitet eller mangfold i tilbudet til utsatte barn, sa Harberg.
Harberg og Horne la begge vekt på at private aktører har lang tradisjon i norsk barnevern, at de bidrar til et mangfold, og at regjeringen er i ferd med å skaffe seg bedre oversikt over pengestrømmene.
– Det mangfoldet som ofte hylles i disse debattene er direkte truet av et anbudssystem som skviser de ideelle, innvendte Kirsti Bergstø.
Hun påpekte at mens det tidligere var mange små private aktører som drev barnevernstiltak, er de fleste nå kjøpt opp av fire-fem store internasjonale aktører.
Saken ble først omtalt i Fontene, fagforeningsbladet til Fellesorganisasjonen (FO) fag- og profesjonsforbundet for 27.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter.

Stadig flere fattige barn i Norge

Når skal regjeringa ta tak i barnefattigdomen? Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

(6 - 17) Familier som over en lengre periode tjener mindre enn 60 prosent av medianinntekten etter skatt i en treårsperiode defineres som fattige....Private barnehager er big business

Illustrasjonsfoto: Adm. dir. i NAF Stig Skjøstad (bak tv) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FRP) ser på Max, Andreas Wahl (fysiker og programleder) og Sabina (t.h) som prøver å løse kø og barnefamiliers tidsstress i Gommerud Barnehage i Bærum. 																Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

LEDER
På oppdrag for Kunnskapsdepartementet(KD) har rådgivingsselskapet BDO kartlagt utviklingen i barnehagesektoren de siste 10 årene. Rapporten ble...


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering