Filmanmeldelse

DEN 12 MANN OM JAN BAALSRUDS FLUKT FRA GESTAPO UNDER KRIGEN


Jan H. Steen
Dette er en historisk dramafilm fra 2017 regissert av Harald Zwart og skrevet av Alex Boe. Hovedrollen spilles av Thomas Gullestad.
Den tidligere filmen av Arne Skauen fra 1957 ”Ni liv” basert på boken av David Howarth ble spilt av Jack Fjeldstad.
12 motstandsmenn gikk ombord i fiskeskøyta ”Bratholm” på Shetland 19 mars i 1943 og krysset Nordsjøen til Toftefjord i Troms for å sprenge flyplassen i Bardufoss.
De skulle kontakte en kjøpmann for hjelp. Da de kom til stedet viste det seg at denne landhandleren var død.
Den nye eieren ble redd da han fikk vite i hvilket ærend de var kommet. I løpet av natta ringte han Lensmannen og fortalte hva som var på ferde. Med norske angivere fant tyskerne fram til fiskeskøyta og den tyske vaktbåten åpnet ild. Før de norske sabotørene gikk fra borde, rakk de å sette fyr på alt sprengstoffet i lasterommet som detonerte med et brak. 11 av mannskapet ble fanget, torturert og drept. Bare den 12 mannen Jan Baalsrud klarte å komme seg unna ved å svømme vekk i det iskalde vannet.
Tross skuddsår i foten og fryktelige umenneskelige lidelser samt ved hjelp av gode nordmenn klarte han etter 2 måneder å komme fram til Sverige. Derfra kom han seg over til England igjen som filmen viser.
Filmen gir også et godt bilde av Gestapo som aldri gir seg på stadige søk etter Jan Baalsrud. Fastboende blir stadig oppsøkt av Gestapo for husundersøkkelser i sine biler. Filmen viser hva gode nordmenn ytet for å hjelpe til i Baalsruds flukt. Hvis tyskerne fant noen mistenkelige hjelpere, kunne det medføre dødsstraff.
I motsetning til den tidligere filmen ”Ni Liv” viser filmen ”Den 12 mann” at Gestapo jakter hele tiden etter Jan Baalsrud både på sjø og land samt med flysøk på vidda. Særlig viser filmen at Gestapisten Sturmbannfuhrer Kurt Stage gir seg aldri.
Filmen anbefales på det beste etter at jeg har sett begge filmene.


RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media