(Hans Petter Hansen - nr 9 - 2001) Ifolge avisen Washington Post har amerikanske fly brukt et stort antall sakalte klasebomber under bombeangrepet pa Irak i februar. Dette er vapen som forst og fremst dreper og sarer sivile, og som ikke er beregnet pa presisjonsbombing av milit?re installasjoner. Det er forsvarseksperten William M. Arkin som i sin ukentlige milit?re spalte i Washington Post i avisen for 26. februar avslorer dette. Det er rekkevidden som har gjort klasebombene til et ”favorittvapen” i den amerikanske marinens luftvapen. De kan slippes godt utenfor rekkevidde for motpartens luftskyts og bakke-til- luftraketter, og flygerne kan dermed v?re sikre pa at de kan returnere trygt til sine hangarskip.

Bombene er fire meter lange og veier 5900 kilo, og har en rekke-vidde pa mer enn 70 kilometer nar de slippes fra fly i 6000 meters hoyde. Malet programeres inn av flygeren, og bombene er innstilt pa a eksplodere droyt 100 meter over bakken. De sprer da et stort antall mindre bomber over et omrade pa storrelse som en fotball-bane, og dreper alt innenfor dette omradet. Men som Washington Posts milit?re medarbeider ogsa tilkjennegir:

”Det er anslatt at fem prosent av smabombene ikke eksploderer idet de nar bakken. Bare i lopet av februar er det rapportert ett dodsfall og ni alvorlige skader etter at sivile har snublet over ueksploderte smabomber fra klasebomber brukt under krigen i 1999. Det er gjerne gjetere som rammes.”

I sin artikkel tar William M. Arkin sterk avstand fra bruken av klasebomber mot mindre, avsidesliggende mal, og mot sivile omrader i det hele tatt. Det forer bare til okende hat mot USA og Storbritannia som uten godkjenning fra FNs sikkerhestrad fort-setter sine bombetokter mot Irak. Folket i landet lider ogsa som folge av en ”sanksjonspolitikk” som tar livet av tusener pa tuse-ner av smabarn og andre, grunnet mangel pa livsviktig mat og medisiner.

Klasebombingen av sivile omrader i Irak er ikke av ny dato. En hel verden kjenner den slags igjen fra Vietnamkrigen, der USA tomte sine bombelaster, natt og dag i arevis, framfor alt over si-vile omrader – for a spre skrekk og panikk blant befolkningen. Det forte til det motsatte; okt kampvilje mot angriperne. Det samme skjer i dagens Irak – der folket i stedet for a vende seg mot Saddam Husseins regime stotter opp om det – i hat og protest mot de bri-tiske og amerikanske bombemakere.

I sin tid tok det en viss tid for de norske myndigheter tok til gjenm?le mot hva USA sto for i Vietnam. Har man da enda ikke pa offisielt norsk hold l?rt av historien – at vegring mot a kalle en spade for spade forer galt av sted? Dessverre ser det slik ut. For enna har ikke Ap-regjeringen gitt lyd fra seg i saken om den fort-satte amerikanske og britiske terrorbombingen av Irak.

Gestapo-sjef reddet av USA

En av nazi-Tysklands verste massemordere, den hensynslose Gestapo-sjefen SS Gruppenfuhrer Heinrich Muller, ble holdt unna Nurnberg-prosessen og beskyttet av amerikanerne etter krigen. Han fikk beholde sitt liv og sin formue mot at han kjempet sammen med amerikanerne mot kommunismen.

Det er VGs Tysklands-korrespondent, Klaes Krog, som skriver dette. Avsloringen kommer ifolge ham fra den velrenommerte historikeren, Guido Knopp, som i tysk TV har gitt en versjon over Mullers liv etter at et forskerteam har funnet en mappe avgraderte dokumenter i det amerikanske National Archive. Dokumentene viser at den fullstendig skruppellose Gestapo-sjefen ble avhort av den amerikanske milit?re etterretningsorganisasjonen CIC (senere CIA) i fire uker sommeren 1945. Av arkivene framgar at Muller var mannen som organiserte jode-utryddelsen, og ogsa var ”ekspert” pa a jage kommunister.

Det var dette siste som reddet ham i de kaotiske dagene i 1945 i Berlin. Han forsvant fra Tyskland, og gikk i amerikansk tjeneste som ”kommunistjeger”, skriver VGs medarbeider..

Terror

Illustrasjonsfoto: Et trist og grusomt bilde. En sekvens som ble laget av NRK viste to bårer – én dekket med hvitt likklede, etterfulgt av en båre med et bandasjert menneske, som ble trillet over tv-skjermen. Så fulgte to bårer til, deretter nok to bårer osv,  slik at det ble en uendelig strøm av døde og sårede mennesker på vei til ambulansebiler. Løgn! Det var de første to bårene som ble manipulert til en lang rekkefølge. Denne sekvensen ble sendt om igjen og om igjen hele katastrofedagen og i dagene som fulgte. Hvorfor NRK? Foto: Yui Mok/PA via AP

(7 - 2017) Så skjedde det igjen. Terror i et europeisk land. Et feigt angrep på vårt demokrati, våre felles verdier og vårt verdensomspennende...


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering