2017/1/2
2017/1/2

Det viktigaste og mest avanserte marksistiske partia i Europa skal halde sitt tjuande kongress i neste månad, 100 år sidan den store Oktoberrevolusjonen og sjølve partias etablering. Deretter følgjer KKEs hovudpunkt frå budskapen NKP fekk.

 

Kjære kamerater,

KKEs 20. kongress holdes 30. mars til 2. april 2017 i Aten. Kongressen vil

oppsummere partiets aktivitet siden den 19. kongress, erfaringene fra denne

aktiviteten, og vil avgjøre partiets oppgaver frem til neste kongress. Det vil

velges en ny sentralkomité og et nytt sentralt revisjonsutvalg.

 

Den 20. kongress skal holdes i et viktig år; 100-årsjubileet til den russiske

oktoberrevolusjonen i 1917, som, ledet av Lenins parti, gav drivkraft til den

internasjonale revolusjonære kamp. I tillegg vil KKE neste år markere sine 100

år med tilstedeværelse og aktivitet. Dette var en heroisk kurs som gjorde et

lenende bidrag til folkets kamper. Partiet har alltid kjempet og vært standhaftig.

Det markerte veien til et nytt samfunn, for frigjøringen av arbeiderklassen,

avskaffelse av menneskets utbytting av mennesket; sosialisme-kommunisme.

 

Sentralkomitéen har allerede gitt ut kongressens teser, og det har allerede vært

diskusjon rundt disse i partiets organisasjoner, og med ledende arbeidere og

venner av partiet i spesielle anledninger, samt i avisene Rizospastis og

«Kommunistiki Epitheorisi».

 

Temaet for den 20. kongress kan oppsummeres som følgende:

«Den omfattende styrkingen av KKE med hensikt om å omgruppere

arbeiderbevegelsen og utvikle en sosial allianse i en antikapitalistisk-

antiimperialistisk bevegelse, i kampen mot imperialistisk krig, og for arbeidermakt.»

 

Tesene består av 4 kapitler.

Det første kapittelet utforsker internasjonal utvikling og omorganisering i det

internasjonale imperialistiske system.

Det andre kapittel omfatter Hellas' stilling i det internasjonale kapitalistiske

system og i EU.

Det tredje kapittel omfatter vurderingen av dagnes utvikling i Hellas, både når

det gjelder gresk økonomi og situasjonen til arbeiderklassen og de andre sosiale

lag.

Det fjerde kapittel består av partiets arbeidsrapport og dets nye oppgaver i de

neste fire år.

 

Vi fokuserer på forutsetningene som trengs for et KKE som er effektivt

i kampen for sosial omveltning og arbeidermakt. Disse forutsetningene er:

- Å bygge sterke partiorganisasjoner i strategisk viktige arbeidsplasser og

sektorer;

- Utvikle et nettverk av partiorganisasjoner ellers i hjertet av

arbeiderklassen og det populære offentlige rom;

- Styrke partiet så at den kan spille sin ledende rolle

- Utvide partiets påvirkningskraft blant arbeiderklassen og folkelige

bevegelser som utrykker misnøye mot det kapitalistiske system, samt dets ledere

i det korrupte og forfallende politiske systemet og den borgerlige staten.

- Lede omorganisering av arbeider- og fagforeningsbevegelsen.

- Promotere en sosial allianse mellom arbeidere, små og mellomstore bønder

og de urbane selvstendige næringsdrivende.

 

Med kameratslige hilsner,

Seksjon for internasjoale relasjoner i sentralkomitéen i KKE

 

Hellas: Et styrket kommunistparti

Hellas: Et styrket kommunistparti

■    KKEs økende styrke markerer en tendens for at krefter samler seg rundt partiet igjen. Denne artikkelen er bearbeidet fra uttalelser og...


Valget i Hellas

Valget i Hellas

■    Til partiene som deltar i "European Communist Initiative"

Kjære kamerater,
Som dere vet, har vårt parti i den siste tiden kjempet en tøff politisk...


Washingtons plyndring av Hellas:

Washingtons plyndring av Hellas:

■ Vil Italia, Spania, Frankrike og Tyskland være neste?

Delfi-konferansen om den europeiske/russiske krise skapt av Washington, vedtok en erklæring...

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering