FNs utsendinger til Colombia hyller FARCgeriljaen for sin overholdelse av fredsavtalen mellom regjeringen og geriljaen. FN skriver at overføringen av geriljasoldater til spesielle soner hvor de skal være under normaliseringsprosessen går etter planen selv om det mangler forberedelser i flertallet av sonene. FN advarer også mot høyreorienterte paramilitære styrker i områder som Farc forlater og uttaler at denne trusselen må taes på alvor. FN-organisasjonen for flyktninger UNHCR  har også bekreftet at et hundretalls columbianere nylig har flyktet over grensen til Venezuela for å få beskyttelse mot paramilitære styrker.

 

Gunnar Kolstad


RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media