• Hjem
  • Politikk
  • Intervju med NKPs leder i forbindelse med Stortingsvalget 2013
Intervju med NKPs leder i forbindelse med Stortingsvalget 2013

Intervju med Svend Haakon Jacobsen, NKPs leder fra 2010. Han står på Oslo NKPs liste til Stortingsvalget 2013.
● HVILKE SAKER ER særlig viktig?
1. DEN ALVORLIGSTE utfordringen folket står overfor har sitt utspring i den kapitalistiske systemets alvorligste overakkumulasjonskrise, som slo ut i full blomst 2007/2008.
HØY ARBEIDSLEDIGHET I EU, USA og andre kapitalistiske land skøyt i været, og er nå ca. 25 % i Sør-Europa, hvor både Hellas og Spania har en ungdomsarbeidsledighet på nærmere 60 %. EU, IMF og ESB samarbeider med nasjonale regjeringer for å slå ned lønn og pensjoner og fjerne sosiale offentlige tjenester, for å øke monopolenes profitt. Den kapitalistiske krisa har ført til økende imperialistisk aggresjon, med militæroperasjoner og intervensjoner i Libya, Mali og Syria. Utviklingen i regionen uttrykker intensiteten i den imperialistiske aggresjonen og skjerpingen i den mellom-imperialistiske konkurransen om nye markeder og plyndringen av regionens naturresurser. USA, EU og NATO samarbeider tett med Tyrkia, Saudi Arabia og Qatar, som har pøst penger, våpen og importert Jihad-ister inn i Syria. Iran utsettes for boikott, og det sionistiske Israel truer med å angripe Iran. Norge deltar i NATOs krigføring i Afghanistan, støtter Frankrikes intervensjon i Mali, og USAs og Tyrkias militære trusler og provokasjoner mot Syria.
NKP VIL AT Norge skal melde seg ut av den vestlige imperialismens militære redskap NATO.

2. EØS-AVTALEN HAR ført til at en mengde EU-direktiver er gjort til norsk lov. Flere av direktivene undergraver faglige rettigheter og tariffer i Norge. Utenlandsk og egen arbeidskraft arbeider i Norge i dag for lønninger langt under norsk tariff. For at alle arbeidstakere skal få norsk lønn i Norge, er vi i dag avhengig av avtale om allmengjøring av tariffen på et område. NHO fikk medhold i EFTA-domstolen at viktige deler av en avtale var ulovlig, mens Høyesterett godtok at inngåtte avtale var lovlig. Fagbevegelsen har etter gjeldende Allmenngjøringslov store problemer mht. dokumentasjon av at sosial dumping foregår, så lenge de tillitsvalgte mangler innsynsrett før tariffavtalen på et område er allmenngjort. Allmenngjøringsvedtakene i Tariffnemda har blitt stadig mindre omfattende, slik at forskjellen mellom tarifflønn og allmenngjort minstelønn blir stadig større. Arbeidskraftkjøpere i Norge er like opptatt av profittmaksimering som alle andre lands kapitalister, og ønsker å presse ned prisen på arbeidskraft. Arbeiderpartiet og Høyre er tilhengere av EU. Hverken en «rødgrønn» eller en borgerlig regjering vil reservere seg mot EU-direktivene.
FAGBEVEGELSENS KAMP MOT sosial dumping vil svekkes, og systemet med lands-dekkende tariffavtaler er truet. EØS-avtalen undergraver våre faglige og demokratiske rettigheter og utgjør en trussel mot fagbevegelsens eksistens. Arbeidsfolk i Norge er helt avhengige av en sterk fagbevegelse i kampen for arbeiderklassens makt og interesser.
NKP MENER DERFOR oppsigelse av EØS-avtalen er den viktigste politiske kampen vi står overfor.

3. NKP VIL gjenopprette den sosiale boligpolitikken – En god og trygg bolig er en menneskerett og et samfunnsansvar! Markedsliberalismen gjelder i norsk boligpolitikk! Kun de som har høy fast inntekt, de som mottar støtte fra familie, eller arver midler har råd til inngangsbilletten i dagens boligmarked i de store byene. Inngangsbilletten er alt for høy, store grupper har ingen mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet, med de svært uheldige konsekvenser dette har for personlig utvikling økonomi, helse og velferd
NKP VIL INNFØRE en sosial boligpolitikk hvor de samfunnsmessige boutgiftene dekker reelle nødvendige utgifter, og ikke monopolgevinster til de store eiendomsspekulantene!

● NKP STILLER LISTE til Stortingsvalget 2013 i flere fylker. Kan du nevne saker kommunistene kjemper for?
NKP HAR STILT til valg siden etableringen 4. november 1923, for knapt 90 år sida.
NKP VIL AT regjering og Storting skal vedta at en større andel av skattepengene skal tilfalle kommunene og fylkeskommunene, slik at alle innbyggere får de tjenester de har krav på, uansett hvor de bor.
NKP VIL HA sykehusene underlagt politisk styring, istedenfor dagens foretaksorganisering med fordyrende New Public Management profitt tenkning.
NKP GÅR TIL kamp mot det nye pensjonssystemet som stortingspartiene har tvunget igjennom, hvor sliterne, med gjennomgående kortere levealder, får mye mindre pensjon når de må forlate arbeidslivet tidligere enn 67 år. NKP vil at alle skal ha rett til AFP fra 62 år, og ytelsesbasert tjenestepensjon, som sikrer alle rett til pensjon på 66 % av lønna etter 30 års opptjening. Levealdersjusteringen er helt urettferdig og må fjernes.
NKP GÅR TIL kamp mot markedsprising av strøm, som har ført til økning av strømprisene med over 350 %. NKP vil fjerne Energiloven, som hjemler markedsprising over hele det europeiske nettet, istedenfor at vi betaler strøm ut fra hva den koster å produsere og fordele i Norge, evt. to-pris bolig og hyttestrøm.
NKP VIL BEKJEMPE Aps markedsliberalistiske fiskeripolitikk, med salg av fiskekvoter, dårlige muligheter for ungdom til å etablere seg, og leve av fiske langs kysten. Ungdommen finner ikke naturlig beskjeftigelse, og må flytte sørover.
NKP ER IMOT en ikke bærekraftig oppdrettsnæring. Fra 2,5-4,5 kg. villfisk fòr må til for å produsere 1 kg. oppdrettslaks. Mærene står langs kysten og i fjordene, og forurensningen og lakselusen fra anleggene truer villaksens eksistens og villfisken generelt. AP har utpekt en kapitalist fra oppdrettsnæringa som «fiskeriminister» - bukken og havresekken. Regjeringspartiet AP har ingen fiskeripolitikk for kystbefolkningen, kun storkapitalen får høste av havet, og fisker for profitt.
NKP STØTTER FAGBEVEGELSENS og forbrukernes kamp mot den totale monopoliseringen som i dag skjer innen dagligvarebransjen, når ICA i realiteten legges under Norgesgruppen. Dette kommer til å bety dyrere monopolpriser på dagligvarene.

MØT OSS PÅ stands i valgkampen, og les våre nye brosjyrer om Jernbane, Bolig, Helse, Fiskeri og Innvandring og Asylpolitikk.

● NKP ER I dag et lite parti. Hvorfor er kommunistpartiet interessant?
NKP ER EN del av en verdensomspennende bevegelse, med mer enn 100 kommunistpartier (mange statsbærende), fundert på en samfunnsvitenskapelig teori; marxismen-leninismen, som er tuftet på erfaringene fra arbeidsfolks flere hundreårige klassekamp. Partiene fører en proletarisk internasjonalistisk kamp for nasjonal selvstendighet, sosial og økonomisk rettferdighet, for fred og sosialisme, mot EU, NATO; imperialisme, fascisme og krig. Sterke partier i Hellas, Portugal, Spania, Russland m.fl. står i en hard klassekamp mot monopolkapitalen og deres borgerlige og sosialdemokratiske støttespillere. Norsk arbeider- og fagbevegelse har mye å lære av erfaringene fra den beinharde klassekampen de kommunistiske partiene, som KKE, og den revolusjonære fagbevegelsen PAME i Hellas fører mot angrepene fra monopolene og deres politiske leiesvenner, imperialismens EU, IMF og ESB idag.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Stortingsvalg uten mening

Stortingsvalg uten mening

(17 - 2017) Det stunder å rette blikket mot det borgerlige demokratis kyskhetsbelte – Stortingsvalget. Valget skal bevitne påstanden om at flertallet...


Terningskast og valgkamp

Terningskast og valgkamp

(17 - 2017) For første gang er jeg lei av valgkamp - før halvgått løp. En ubehagelig følelse inntil jeg bestemte meg for at det skyldtes en uspiselig...


Stortingsvalget 2017

Fra v: Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Aina Bastholm (MDG), Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap), under debatten med partiledere i vandrehallen på Stortinget etter at valgresultatet av Stortingsvalget 2017 er ferdig. 																Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

(20 - 2017) Dette valget har noe til felles med det som særpreger vårt fotballandslags vei til sluttspillet i et verdensmesterskap – ikke bare må de...

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering