Arne Byrkjeflot (63) talte på 1. Mai 2013, Trondheim
Arne Byrkjeflot (63) talte på 1. Mai 2013, Trondheim

FOR VEL TRE uker siden smalt bomben. I følge avisene har leder av Trondheim LO - Arne Byrkjeflot - misbrukt sine posisjoner som fagforeningsleder, leder av Nei til EU i Sør- Trøndelag og leder av bystyregruppa til Rødt i Trondheim for å kunne innlede et intimt forhold til en 40 år yngre kvinne.

HUN VAR UNGDOMSREPRESENTANTEN i Trondheim LO og medlem i styret til Nei til EU i fylket. Kvinnen døde akuttog uventet våren 2013. Forholdet har vært kjent lenge i lokallaget i Rødt i Trondheim men ble først behandlet organisasjonsmessig etter at kvinnen døde. Byrkjeflot anklages for «maktmisbruk» ved at han brukte sine posisjoner for å inngå og over lang tid å opprettholde forholdet. Styret i Trondheim ville ekskludere ham. Partiet sentralt mener det ikke er grunnlag for disiplinære tiltak mot Byrkjeflot. De ble kjent med forholdet i juni i år. Medlemmene i lokalstyret i Rødt trakk seg umiddelbart - unntatt et. Bystyrerepresentant Astrid Holm vil trekke seg ut av Rødt dersom Byrkjeflot møter i bystyret. Rødt i Trondheim er sterkt splittet, ja i oppløsning i følge Adresseavisen.
RØDT HAR RETNINGSLINJER som sier at «det hviler et særskilt ansvar på dem som innehar ledende posisjoner å ikke inngå relasjoner som er basert på skjeve maktforhold eller som bygger på at en part har utnyttet sin makt», men disse kom først på plass i februar i år.
I EN REDEGJØRELSE skriver Rødt Trondheim:
«DENNE SAKEN ER en dyp tragedie for alle involverte, for de berørte familiene og for lokalmiljøet vårt i Trondheim. Unge kvinnelige partimedlemmer skal ivaretas godt i Rødt, og vi godtar ikke at eldre partimedlemmer står i veien for det. Ledelsen har kritisert Arne Byrkjeflot for å ha utvist dårlig dømmekraft, og vi fikk også Byrkjeflot ut av politiske verv og partipolitiske sammenhenger der de to medlemmene kunne møtes. Målet var å følge opp kvinnen og gi henne rom på de politiske arenaene i Rødt der hun ønsket å delta»
SEKRETÆR DENSTAD I Trondheim LO har tidligere karakterisert det hele som en «ikke-sak» for dem. LO i Trondheim vedtok allikevel den 4. november full tillit til Arne Byrkjeflot som LO-leder. Saken skal imidlertid behandles på et ekstraordinært årsmøte i desember.
«ARNE BYRKJEFLOT HAR vist grovt sviktende dømmekraft, som ikke er forenlig med å være ledende tillitsvalgt i LO», uttalte LO-leder Gerd Kristiansen til Adresseavisen tre dager seinere. Dermed er det full strid internt i LO om Byrkjeflot-saken.

ETTER DET FRIHETEN erfarer om Byrkjeflot har brutt LOs regler og vedtekter som tillitsvalgt finnes det ikke belegg for dette. Dårlig dømmekraft finnes vel hos mange i alle organisasjoner.

- DET GRUNNLAGET de sier at jeg er uegnet som tillitsvalgt på, ville de ikke brukt overfor noen andre tillitsvalgte i landet her, da hadde det vært mange som måtte gå, har Byrkjeflot sagt til Klassekampen. Han mener at LO bruker denne saken til å bli kvitt en sentral aktør i opposisjonen i LO.
- ALLE SOM har fulgt med i fagbevegelsen vet at jeg, LO i Trondheim og Trondheimskonferansen er kjernen i opposisjonen innenfor LO, konkluderte han.
FRIHETEN VIL FØLGE prosessen mot Arne Byrkjeflot da den har mange prinsipielle forhold i seg.

BYRKJEFLOTS ADVOKAT HARALD Stabel mener det ikke kan påvises at ham har brutt LOs lover eller vedtekter. LOs leder Gerd Kristiansen er bedt om å trekke sine uttalelser tilbake og avvente det ekstraordinære årsmøte i Trondheom LO den 10. desember.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering