Arne Byrkjeflot (63) talte på 1. Mai 2013, Trondheim
Arne Byrkjeflot (63) talte på 1. Mai 2013, Trondheim

FOR VEL TRE uker siden smalt bomben. I følge avisene har leder av Trondheim LO - Arne Byrkjeflot - misbrukt sine posisjoner som fagforeningsleder, leder av Nei til EU i Sør- Trøndelag og leder av bystyregruppa til Rødt i Trondheim for å kunne innlede et intimt forhold til en 40 år yngre kvinne.

HUN VAR UNGDOMSREPRESENTANTEN i Trondheim LO og medlem i styret til Nei til EU i fylket. Kvinnen døde akuttog uventet våren 2013. Forholdet har vært kjent lenge i lokallaget i Rødt i Trondheim men ble først behandlet organisasjonsmessig etter at kvinnen døde. Byrkjeflot anklages for «maktmisbruk» ved at han brukte sine posisjoner for å inngå og over lang tid å opprettholde forholdet. Styret i Trondheim ville ekskludere ham. Partiet sentralt mener det ikke er grunnlag for disiplinære tiltak mot Byrkjeflot. De ble kjent med forholdet i juni i år. Medlemmene i lokalstyret i Rødt trakk seg umiddelbart - unntatt et. Bystyrerepresentant Astrid Holm vil trekke seg ut av Rødt dersom Byrkjeflot møter i bystyret. Rødt i Trondheim er sterkt splittet, ja i oppløsning i følge Adresseavisen.
RØDT HAR RETNINGSLINJER som sier at «det hviler et særskilt ansvar på dem som innehar ledende posisjoner å ikke inngå relasjoner som er basert på skjeve maktforhold eller som bygger på at en part har utnyttet sin makt», men disse kom først på plass i februar i år.
I EN REDEGJØRELSE skriver Rødt Trondheim:
«DENNE SAKEN ER en dyp tragedie for alle involverte, for de berørte familiene og for lokalmiljøet vårt i Trondheim. Unge kvinnelige partimedlemmer skal ivaretas godt i Rødt, og vi godtar ikke at eldre partimedlemmer står i veien for det. Ledelsen har kritisert Arne Byrkjeflot for å ha utvist dårlig dømmekraft, og vi fikk også Byrkjeflot ut av politiske verv og partipolitiske sammenhenger der de to medlemmene kunne møtes. Målet var å følge opp kvinnen og gi henne rom på de politiske arenaene i Rødt der hun ønsket å delta»
SEKRETÆR DENSTAD I Trondheim LO har tidligere karakterisert det hele som en «ikke-sak» for dem. LO i Trondheim vedtok allikevel den 4. november full tillit til Arne Byrkjeflot som LO-leder. Saken skal imidlertid behandles på et ekstraordinært årsmøte i desember.
«ARNE BYRKJEFLOT HAR vist grovt sviktende dømmekraft, som ikke er forenlig med å være ledende tillitsvalgt i LO», uttalte LO-leder Gerd Kristiansen til Adresseavisen tre dager seinere. Dermed er det full strid internt i LO om Byrkjeflot-saken.

ETTER DET FRIHETEN erfarer om Byrkjeflot har brutt LOs regler og vedtekter som tillitsvalgt finnes det ikke belegg for dette. Dårlig dømmekraft finnes vel hos mange i alle organisasjoner.

- DET GRUNNLAGET de sier at jeg er uegnet som tillitsvalgt på, ville de ikke brukt overfor noen andre tillitsvalgte i landet her, da hadde det vært mange som måtte gå, har Byrkjeflot sagt til Klassekampen. Han mener at LO bruker denne saken til å bli kvitt en sentral aktør i opposisjonen i LO.
- ALLE SOM har fulgt med i fagbevegelsen vet at jeg, LO i Trondheim og Trondheimskonferansen er kjernen i opposisjonen innenfor LO, konkluderte han.
FRIHETEN VIL FØLGE prosessen mot Arne Byrkjeflot da den har mange prinsipielle forhold i seg.

BYRKJEFLOTS ADVOKAT HARALD Stabel mener det ikke kan påvises at ham har brutt LOs lover eller vedtekter. LOs leder Gerd Kristiansen er bedt om å trekke sine uttalelser tilbake og avvente det ekstraordinære årsmøte i Trondheom LO den 10. desember.

RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering