Intervju med NKPs nye leder:  Jørgen Hovde

PÅ HVILKET IDEOLOGISK grunnlag står NKP etter landsmøtet?

ET KOMMUNISTISK PARTIS styrke er ideologien. Partiet er Marxist-Leninistisk. Vi utvikler kontinuerlig vår forståelse av ideologien under debatt på studiekonferanser og i internasjonale fora. Landsmøtet fattet vedtak om en svært viktig politisk resulusjon som peker på arbeiderklassens utfordringer i en svært krevende tid. Systemet har en stor krise, og dette påvirker arbeidsfolk verden over. Også i Norge.

HVORDAN SKAL VI gjøre dette forståelig for «vanlige» folk?
KANSKJE EN AV nøklene er å vise folk hvordan kapitalismen og "demokratiet" fungerer. Hvem systemet er i interesse av, og hvorfor det er viktig å kjempe mot kapitalismen. Likevel er vi helt avhengig av å være beinharde når det gjelder å stå på vårt ideologiske grunnlag. Vi må forfekte at Norges Kommunistiske Parti er det eneste partiet i Norge som har et virkelig alterntiv som agenda: sosialisme.

HVORDAN SKAL NKP forholde seg til de andre partiene på venstresiden?

DETTE ER ALLTID et betent tema. Særlig interesserte utenfor partiet er opptatt av dette spørsmålet. Som kommunister skiller vi oss betraktlig fra de andre "venstre" partiene. Vi går ikke med på administrering av kapitalismen. Vi er revolusjonære og alt vi gjør er med tanke på å velte om styremåten. Likevel er det en svært viktig faktor: vi går inn for aksjonsenhet mot kapitalismen. Derfor er det svært viktig at vi forholde oss til partiene på venstresiden. I dag samarbeider vi gjennom forskjellige organisasjoner, som Nei til EU, Folkeaksjonen mot oljeboring på Vesterålen og Senja, Norges Sosiale Forum, Fellesutvalget for Palestina, mm, og i fagforbund,

RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media