PIRAT-VIRKSOMHET BLIR LOVLIG

Delingsøkjonomien undergraver velferdsstaten
Friheten intervjuer leder i Trondheim LO, John Peder Denstad (bildet), om den nye økonomien.

Hva er egentlig begrepet «fordelingsøkonomi»
Det som trues er tariffavtaler og kontrollen eller monopolet på arbeidskraft. Delingsøkonomi høres så snilt og positivt ut. Det er jo bra at folk hjelper hverandre og vi har jo sterke tradisjoner i det at man stiller opp for hverandre gjennom dugnad. Men detter er at man bygger menneskelig kontakt og gjør det på sin fritid uten at det skal være fortjeneste eller penger inn i bildet.

Men også tidligere kunne man betale naboen for hjelp til forskjellige ting. Hva er så nytt?
Det det nå handler om er sterke kommersielle interesser som tar ut enorm fortjeneste på det. Vi må kalle det for det det er. Jeg så en oversikt over Über som har en kapital som er større enn Hydro. Det sier seg selv. Disse firmaene er store internasjonale giganter som operer på en måte som skattejurister kan unndra skatt og de kan plassere inntekter og utgifter. I går så jeg et oppslag om tilbud på renholdstjenester. En kjempeutfordring i en bransje som nå prøver å få kontroll og ruste opp når det gjelder kvalitet og lønn. Reinholdarbeiderne har en minstelønn på kr. 169, i timen. Du har det samme i bygningssektoren. Hvis du går på «Mitt anbud.no» som tilbys det tjenester som er en rein dumping. Dette er folk som står bak og dessverre er skapt av den frie liberalismen i EU. De skaper flyktningestrømmer og et system med den frie flyten. Dette er en villet politikk. Du vil finne tall i noe som heter «Labour outlook of Europe» der EU-kommisjonen har en egen statistikk som viser at antallet sysselsatte som er omfatta av tariffavtale går drastisk ned i Portugal, i Hellas og i Tyskland. I Tyskland har man såkalte åpningsklausuler i det som før var landsomfattende tariffavtaler og det er blitt normen nå at du skal kunne forhandle deg ned i det som jeg kaller limet mellom arbeidsfolk, jeg kaller det; jamfør som den første landsomfattende overenskomsten, jernoverenskomsten, i 1907. Det var samme vilkår, uansett bedrift. Det er i ferd med å gå i fullstendig oppløsning i EU. Man sier rett ut for å få opp økonomien, for å få opp sysselsettinga og vekst så er altså fagbevegelsen et hinder, nasjonale tariffavtaler er hinder, velferdsordningene er for gode.

Ja det sa jo Thatcher og Reagan allerede på 1970-tallet.
Da er det opplagt med en ny setting som de kaller en ny økonomi så er det en kjempeutfordring også for fagbevegelsen. Det er klart at du må gå inn og regulere det.

Hvordan gjør du så det?
Ja ta det viktige spørsmålet. F.eks. transportbransje, eller en bygningsbransje. Disse bransjene bygges opp ved at du stiller krav til utdanninga som går på at du skal mestre jobben, det skal være kvalitet i den jobben du gjør slik at de som får disse tjenestene får noe som er sikkert og trygt eller som har en holdbarhet. Alt dette har en garanti du ikke kan få på et marked for delingsøkonomi.

 

 

... Les resten i digital utgave, eller papirutgave av Friheten. Fås kjøpt i en rekke kiosker, se www.friheten.no/lossalg

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering