Sterk markering for Akademikerne i Trondheim

Sterk markering for Akademikerne i Trondheim

 

Legestreiken handler om hvilket arbeidsliv vi ønsker å ha i Norge. Konflikten handler om arbeidstid, retten til medbestemmelse og kollektive avtaler; Noe som er viktig for alle norske arbeidstakere.

 

Flere hundre mennesker møtte opp på markeringen på Trondheim torg den 20. september. Det var over 20 forskjellige faner fra fagforeninger, med stor oppslutning fra LO-forbund. Fanen til Trondhjems Arbeiderparti av NKP var en del faneborgen som slo ring om deltagerne på markeringen.

 

Geir Skavern, leder for Fagligpolitisk utvalg i Norges Kommunistiske Parti og distriktsleder for NKP Norge:

 

Dette er mer enn enkeltstående konflikter; Dette representerer en trend som ønsker å sparke beina under den hele norske arbeiderklasse. Vi må innse det ikke er enkelt tilfeller; Vi arbeidere er under angrep, på stadig flere områder og i stadig flere sektorer. Vi må slutte å se på disse angrepene fra arbeidsgiversiden som isolerte tilfeller.

 

Fremtiden står på spill

 

Flere studentorganisasjoner støtte også opp; Dette handler ikke bare om dagens arbeidstagere, men om morgendagens arbeidsliv.

 

Alle forbund i Akademikerne er ute i streik. Samtidig stiller hele den norske fagbevegelsen opp for å støtte Akademikernes kamp; Noe som markeringen i Trondheim viser.

 

Det handler om den norske modellen

 

NTNU-professor Lise Lyngsnes Randeberg (bildet) og president i fagforeningen Tekna; Akademikernes største fagforening med 62 000 medlemmer:

 

I Tekna har vi også hatt problemer med Spekter som arbeidsgiver; Med arbeidstidsordninger; Med det «grenseløse arbeidslivet» som gjør det vanskelig å kombinere arbeid og familie liv; Som gjør det vanskelig å planlegge; Som gjør det uforutsigbart; Som gjør det vanskelig å vite om du kan få en fast jobb; Dette handler om så utrolig mye mer enn bare en enkelt arbeidstidsordning. Det handler om medbestemmelse; Det handler om den norske modellen.

 

Når arbeidsgiverne forsøker å bryte om de kollektive avtalene, så må arbeiderbevegelsen svare med organisering, fellesskap og samhold. Et krav og ønske som også leder i for LO i Trondheim John Peder Denstad understreket i sin appell til de fremmøtte.

Artikkelen fortsetter under bildet 


Stor og bred støtte

 

Fredag 16. september hadde Akademikerne støtte fra 1,1 millioner norske arbeidstakere som sto bak. Nå nærmer dette antallet seg 2 millioner; Når fagbevegelsen står sammen skulder mot skulder kan den oppnå mye.

 

Dette er noe både arbeidsgiverne og ledelsen i LO må forstå og lære av. Akademikerne er langt i fra den eneste gruppe i norsk arbeidsliv som er under press.

 

Trondheim først ut

 

Det inviteres til arrangementer på Eidsvolls plass foran Stortinget førstkommende torsdag 22. september fra kl. 11.00 og i Bypaviljongen i Byparken i Stavanger torsdag 22. september fra kl. 17.00 for å markere vårt standpunkt.

 

Til kamp for streikeretten

(Hans Petter Hansen - nr 14 - 2001) To år etter at det ble nedsatt kommer det såkalte Stabel-utvalget (ledet av påtroppende høyesterettsdommer Ingse ...


NØDVENDIGE STREIKER

(Harald Øystein Reppesgaard - nr 13 - 2010) Nå har bankene fått sine milliarder fra staten for å overleve finanskrisa. Det var ingen bekymringer å ...


Trondheimskonferansen 2017

Leder av UngKom i Norge Adrian Larsen på talerstolen i storsalen Foto: Friheten/Knut Eide

(3 - 17) LO i Trondheim kan nok en gang gratuleres med en perfekt av-vikling av et stort og vellykket faglig arrangement i...


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering