Ole Bjerke: Kva vil vi?

(4 - 2017) Artikler om lite fredeleg norsk utanrikspolitikk

Bokanmeldelse:
Ole Bjerke er født i 1934 i Sør Fron og har arbeidet som jordskifteoverdommer i Nord-Norge. Han har skrevet sju bøker om bl.a. en reise i Vietnam «Cam o´n Vietnam», («Takk Vietnam» 1980), «Ingen fjerde dans «(dikt 1998),» Korfor?» om propaganda og løgn om krigene på Balkan (2010) og «Ei mangfaldig liv» som består av artikler, småstubber og dikt (2015).
Ole Bjerke er pasifist etter å ha opplevd den 2. verdenskrigen. Han skriver at det ikke har vært lett å være pasifist. Et slikt engasjement krever en sterk innlevelsesevne og en må skape seg et indre bilde om hva som foregår i en krig. Han skriver at det koster krefter å utholde dette. Det å se for seg drap, invalidisering og generell ødeleggelse av mennesket må få et uttrykk; et skrik. En må rope ut i håp om å få andre til å se og å forstå. Ofte blir man møtt av likegyldighet som forsterker smerta. Men engasjementet mot krig er så meningsfylt at en ikke kan la seg knekke av motbør.
Han ble opprørt og nedtrykt over den meningsløse krigen USA førte i Vietnam og han besøkte landet i 1980. Opprøret meldte seg på nytt da NATO bombet Jugoslavia i 1999 og han skrev etter flere turer i Montenegro, Serbia, Bosnia og Kosovo boka om propaganda og løgn om krigene på Balkan. Den siste boka «Kva vil vi?» er en samling artikler som tar for seg ulike FN-vedtak og konsekvensene av disse, det politiske bedrageriet og medias omskrivninger av fakta forut og under krigene i Vietnam, Irak, Jugoslavia; Israel/Palestina, Afghanistan, Libya, Ukraina og Syria.
Ole Bjerkes livssyn ligger bak alle hans tolkninger og forståelsen av konflikter og kriger. Han skriver om politikk men røper intet eget politisk ståsted eller forsøker seg på noen ideologisk analyse av sine betraktninger. Dette synes jeg er en mangel idet han ikke legger fram tanker om hva må gjøres. Vi må bekjempe all krig er en grunntese vi alle kan være enige i. Men hva er årsaken til kriger og hvem profiterer på dem? Hvilke krefter og interesser er det vi på alle måter må bekjempe for at kriger ikke skal oppstå? Det er mange spørsmål som vi ikke kan forlange at Ole Bjerke skal finne de endelige svarene på, men det ville være interessant å få del i en pasifists tanker omkring slike spørsmål.

BOKBYEN I FJÆRLAND FEIRET 20 ÅR

BOKBYEN I FJÆRLAND FEIRET 20 ÅR

Lørdag 25. juni ble det nok en gang arrangert boknatt i Fjærland. Rammen i år var 20-års jubileum som bokby. På 300 meter er det ti utsalg med totalt...Stikkord

bokanme


RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media