Når selvbildeter større enn forstanden

■ I disse dager fosser Den Islamske Staten (IS) fram flere steder i Midtøsten. I Afghanistan, Irak og Syria er det kaos og anarki etter mange års krig og Vestens undergraving av styringen og kontrollen i samfunnene.

USA og NATO-land, som de tidligere kolonimaktene England og Frankrike, vil ha grep om ressurser og bygge militærpolitiske brohoder for framtidig krigføring i resten av regionen og videre østover. Denne hensikten skjules bak fraser som kamp for «menneskerettigheter», innføring av «vestlige verdier» – som jo er så bra for alle – som «demokrati» og «fri økonomisk utvikling». Norge har bejublet denne krigspolitikken, men har dekket over krigens sanne ansikt og kalt vår innsats i Afghanistan for innføring av «kvinners rett til utdanning» og «bygging av infrastruktur». Vi har sendt soldater dit for at jenter skal få gå på skoler og for å bygge brønner til befolkningen, sier norsk politikere. Dette tøvet er kolportert fra NATO- og EU-hold til folket for at krigføring skulle ha legitimitet. For at disse uutviklede landene skulle få smake våre idealer og oppleve noe av vår sivilisasjon har man benyttet hellige krigere, Al Qaida og ulike morderbandre som fjernet diktatorene i Afghanistan og Irak og nå forsøkes det i Syria. I Afghanistan og Irak har man innsatt korrupte og forhatte regimer som har banet veien for krefter som IS. Folkene i disse landene har sett og opplevd Vestens dobbeltmoral når det snakkes om fred, likestilling og demokrati. De regimene som hviler på USA og de gamle kolonimakters bajonetter undertrykker, diskriminerer og neglisjerer behovene til andre grupper enn den de selv tilhører. På den måten er familiene, klanene og plutokratiet bare opprettholdt etter Saddams og Gaddafis fall. IS har hatt lett spill med å avsløre korrupsjonen, diskrimineringene og Vestens løgner. Store deler av folket i Irak har fått dem servert i IS´ versjon som de tror på etter Vestens bedrag.

Etter 12 års krig i Irak er landet så ødelagt at ingen ting fungerer men fortsatt med amerikanske soldater til stede. Selv norske fagmilitære sier rett ut at «misjonen» var en fiasko. Man har ikke oppnådd noe av det som var målet. Politiske løsningene på motsetningene i befolkningen i Afghanistan og Irak har aldri vært forsøkt gjennomførte. Slikt er ikke inne i USA/NATOs «out of area»-konsept. Det som er i farvannet av lidelser, ødeleggelser og økonomisk ruin er FNs sak å gjøre noe med når amerikanere forlater slagmarken.

Denne enkle analysen av årsak og virkning med IS´ framgang er blitt levert fra mange hold; ikke minst fra det Iraks Kommunistiske Parti som vi offentliggjorde i Friheten nr. 14. Også forskere fra bl.a. Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og Fredsforskningsinstituttet PRIO har for lengst advart mot denne ekstremislamistiske utviklingen rettet mot Vesten. Den evigvarende nedlatenheten ovenfor Oksidentens levemåte, religioner og kulturer har næring fra vår egen selvgodhet, besserwissen og eiegode selvbilde. Dette har gitt åpning for eksport av våre verdier det ikke er spurt om, av økonomiske strukturer som ikke er ønsket og maktutøvelse som skaper hat. Antropologer, samfunnsgeografer og hjelpearbeidere med kunnskaper om andre samfunnssystemer og om hva som holder disse samfunnene sammen, har sendt advarsler til politikere i USA og EU. Selv i samfunn der en diktator regjerer er det lim og samhold som gjør at ting fungerer også til flertallets beste. Rokker utenforstående i sin dumskap eller økonomiske kynisme etter makt og profitt ved dette vil en balanse brytes og sterke motsetninger vil begynne å rive i stykker strukturene. Fagfolk som påpeker dette har øyensynlig bare kastet perler for svin. Maktpolitikerne har ikke fått økt forstand men bare utviklet en større griskhet og ærgjerrighet med velsignelse fra sitt enorme selvbilde. Dette selvbilde paret med kapitalismens logikk har oppløst velfungerende stater i Midtøsten med hjelp fra hellige krigere, morderbander og politiske eventyrere. Som takk for hjelpen rettes hatet i dag mot alle som ikke følger deres vilje og med fare for eksport av terrorister til bl.a. Norge. Nå vil USA, England og Frankrike, med norsk «humanitær hjelp» på slep, krige igjen mot den nye fienden. Vesten som fikk fanden ut av nøtta får han ikke inn igjen. Og takk fanden for det.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering