SVENSK RIKSDAG BRUN FRAMMARSJ

■ Nazipartiet (SD) har skap røre og kaos i Sverige gjennom sin vippeposisjon og har kastet den sosialdemokratiske regjeringen. Vår norske borgerlige presse skylder på regjeringen Lõfvens (sosialdemokratiet) dårlige «håndverk» i konstruksjonen av nytt budsjett. At de ikke sikret seg støtte blant de borgerlige før budsjettbehandlingen i Riksdagen og dermed skapte muligheten for SDs forventede manøvrering og stemte for de borgerlige budsjettforslag.

Det som skapte muligheten for nazistenes brakgjennomslag og store publisitet over hele Europa for en uke siden var ikke SDs program. De står på sitt. Både de borgerlige og sosialdemokratene var vel kjente med deres steile og restriktive holdning til innvandringspolitikken. Det var den smålige, partisjåvinistiske kremmerånden til den borgerlige alliansen som ga åpning for nazistenes gjennombrudd som maktfaktor i Sverige. Dersom man var så sterkt i mot SDs politikk, som ble annonsert fra alle hold, ville man i anstendighetens navn funnet et kompromiss slik at et budsjett ble vedtatt med SD fortsatt på sidelinjen. Den borgerlige alliansen kunne ikke gå med på et «venstrevridd» budsjett som økte arbeidsledighetstrygden, sykehjelpsordningen, inntektene til minstepensjonistene og barnetrygden i «Folkehemmet». I sin smålighet spekulerte høyresiden i et kaos som førte til regjeringenes fall, med hjelp av nazipartiet, uten selv å ta ansvar for landets ledelse,

Sossarnas «elendige håndverk» for å skape støtte i Riksdagen før budsjettdebatten var vel en taktisk feil, men fritar ikke borgerskapets partier for den brune revolten. De spekulerte nettopp i at SD ville stemme ned regjeringen for så og fremme sine egne smålige hensikter. Det var ikke store ulikhetene i sosialdemokratenes og den borgerlige alliansens budsjettforslag. Nettopp slik vi ser det i vårt land. Det er snakk om å flytte få prosenter i den ene eller annen retting. Den store saken: Innvandringen, som begge sider er enige i og som er helt unik i verden i sin liberaliet, ble ofret på kremmerregnskapets alter.

De som tjener på nyvalg er bare SD som kan vise til konsekvens og vilje til maktbruk, til tross for 12,7 % oppslutning. SDs leder forventer i valget i mars neste år en oppslutning på 18 % på bekostning av sosialdemokratene. Godt valg!

Uten å trekke historiske paralleller for langt vil vi allikevel gå til bake til Tysklands kaotiske parlamentariske historie. Den uklare situasjonen i Reichstag med manglende evne og vilje fra sosialdemokrater, kommunister og de borgerlige partiene til å danne styringsdyktige regjeringer, satte president Hindenburg i den fatale situasjonen og utpekte nasjonalsosialistene (NSDAP) til regjeringsparti, med snaue 4 % oppslutning. Etter flere sammenbrudd for å danne regjeringer utpekte Hindenburg nazistleder Adolf Hitler til rikskansler i 1933, selv om han kort før hadde sagt at han aldri ville gjøre det. Etter riksdagsbrannen oppløste Hindenburg, på Hitlers begjæring, riksdagen. Den nyvalgte riksdagen gav Hitler ekstraordinær makt i pakt med fullmaktslovene, med støtte i artikkel 48 i Weimarforfatningen. De andre slåss mot hverandre, ideologiske og politisk, og så gjennom fingrene med den brune infiltrasjonen i samfunnet. Det samme skjer i dag. Sverige har åpnet for – forhåpentligvis ikke for alltid – den brune politikken på høyt nivå. De bagatelliserte den inntil de fikk en kaotisk svensk riksdag. Det skyves under teppet fascismens og nazismens frammarsj i både i Sverige og i resten av EU-landene. Vå egen utenriksminister blir aggressiv og frustrert nå vi nevner hans støtte til regjeringen i Ukraina med fascister i ledende regjeringsposisjoner og forfølgelsene av jøder og annerledestenkende. Hauken i NATO – Stoltenberg – følger slavisk USAs og EUs ensidige kritikk av Russland og benekter Putins advarsler mot fascismens framvekst. På samme måte som da DNA i mellomkrigstida lukket øynene for Hitler og heller demoniserte Sovjet og kommunistene som advarte mot de brune kreftene. Ja, til og med de som deltok i kampen mot fascistene i Spania ble kriminalisert.

Norges Komunistiske Parti er de eneste som konsekvent har advart mot denne utviklingen i Europa. Selv om Friheten er en liten avis synes det som om vi har respekt ved at f.eks. forfatter og journalist Jahn Otto Johansen, religionshistoriker og forfatter, Hanne Nabintu Herland , med flere, gir oss anledning til å bruke deres artikler. Det viser at vår antifascistiske og antiimperialistiske holdning deles av kunnskapsrike mennesker.

Dimitrov´s folkefrontstrategi må også gjelde i det parlamentariske arbeidet for å stoppe de rasistiske og arbeiderfiendtlige kreftenes utvikling. Kremmerpolitikk om usle kroner må underordnes kampen mot krigens og rasismens krefter i Europa. Vi tror at svensk riksdag i dag vil føre til svensk kaos i folkehemmet også etter mars 2015 dersom de partier som lovsynger demokratiets pris ikke samarbeider. Og i mens gleder alle hjerter seg i fascist- og nazipartiene i EU. EU som fikk nobelprisen for fred og fordragelighet. Tenk det.

RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media