Gratulerer med dagen?

■ Aldri før har vi feiret den 17. mai som i år. Lyse og mørke dresser, bunader til begge kjønn og barn i fargerike kostymer fyller gater og torv i by og på land. Nasjonale sanger og marsjer lyder fra morgen til kveld og radio og TV viser gjentakene snutter fra feiringer over hele landet. Søttende mai- er vi så glad i. Vi feirer Grunnloven, friheten og velferden fra morgen til kveld.

Selv en kommunistisk avis (!) kan og skal glede seg over den konstitusjonelle revolusjon som fant sted i 1814 og den utviklingen Norge har hatt som selvstendig nasjon. De Søttende mai-talene som gis til beste er enstemmige i at vi må verne om vår selvstendighet . Vår Grunnlov må vi hegne om. Det er dette som er Norges fødselsdagsgave. Vi sloss og døde for den i kampen mot Nazi-Tyskland for 75 år siden. Men hvordan forholder våre voktere av selvstendighet og Grunnlov seg til arven den 18. mai til den 16. året etter? Det skal ikke det øvede øye til å se, eller den skarpe hørsel til å høre, hvor galt vi har forvaltet den.

Norges posisjon i verden som en fri og selvstendig nasjon er betydelig svekket de siste femti år. Det er få stater i verden som betrakter oss lenger som en uavhengig fredsnasjon, som fredsmekler, som støtte til fattige land og nasjoner, og et folkeslag med tolerante og fordomsfrie holdninger. De to rottefellene vi sitter i kalles NATO og EU. De er ikke rene forsvarsmessige eller økonomiske feller, de er av høyst psykologiske mekanismer. Tanken er ikke lenger fri i «verdens beste land å bo i». Knipen vi sitter i fører til en tenkning og holdning bestemt av fremmede lands tenketanker, verdier og normer. Etter Russlands anneksjon av Krim-halvøya er de meningsstyrende medier totalt underlagt USAs propaganda og det norske folk får ikke alternativ informasjon om situasjonen i Ukraina. De kreftene Norge sloss mot – fascismen/nazismen – underkjennes og bagatelliseres av politikere og kommunikasjonsbedrifter. Avisa Friheten har i over ett år fulgt utviklingen i Ukraina nøye og vist detaljert og åpent fram den fascistiske regjeringens lefling med sin nazifortid, forherligelse av landets naziledere under krigen og kriminalisering av annerledestenkende. Den frihet til å tenke, til å mene, til å ytre seg som vi vil forvare i Norge, er forbudt for millioner av mennesker i denne neofascistiske staten. Bl.a. er det kommunistiske partiet er forbudt. Dets ledere drepes og forfølges. Jødehatet får spre seg fritt. De samme brune kreftene marsjerer i takt i de fleste EU-land. Dette er krefter som banet veien for Hitler i 1930-årene men som våre regjeringer lukket øynene kort tid etter krigen. NATO produserer de samme «informasjoner» om andre stater de vil desorganisere, bryte og å få herredømme over, som Hitler. Hitler startet krig i 1938 med å invadere Sudetland for på beskytte «uskyldige» Sudet-tyskere. NATO - og Norge – bombet Jugoslavia sønder og sammen i 1998, for å beskytte «uskyldige» kosovoalbanere . NATO – med norsk kirurgisk presisjon – bombet Libya til steinalderen for å beskytte en «uskyldig» sivilbefolkning. Norsk selvstendighet under NATOs regime har vært styrt av utspekulerte krefter som vil tjene sine egne interesser med død og fordervelse som resultat for millioner andre.

Med norsk uendelige forståelse for å redde sivile fra diktatoren Assad i Syria, har vi gitt politisk og moralsk støtte for at staten skal gå i oppløsning. Vår selvstendighet har blitt manipulert slik at vi er medskyldige i at terrororganisasjonen ISIL eksisterer. Flyktningestrømmen over Middelhavet er ikke vår sak, sier de blåbrune, selv om vi også har bidratt til å skape den.

Norge har sagt blankt Nei til EU-medlemskap to ganger. Bakdøren EØS ble skapt av landsmoder Gro Harlem Brundtland i 1994 Det har i praksis ført til fullstendig, norsk underkastelse av de fire frihetene og mer enn 50 000 lover, regler og forordninger. Vår frihet til å si nei, har vært skuslet bort og vår selvstendighet og uavhengighet som skulle være garantert av Grunnloven, er bundet på hender og føtter, har munnknebel og bind for øynene. Undersøkelser i dag med Nei-resultater på over 70 % har ikke vært i veien for at sosialdemokratiske og borgerlige regjeringer de siste 20 år har undergravet vår suverenitet, selvråderett og muligheten for en nasjonal politikk særlig innenfor primærnæringene.

Landet som skulle garantere likhet, likeverd, likestilling og respekt for et hvert individ har utviklet seg til et solid klassesamfunn med 90 familier som eier og disponere mer enn 80 % av rikdommen. Lønnsforskjellene øker. Pensjonister får skattepåslag. Millionærer får skattenedslag. Vel 120 000 barn betegnes som fattige. Forakten mot innvandrere, tiggere, bostedsløse, de med misbruksproblemer – you name it –har økt radikalt de siste 20 år. Mobbing på skole og arbeidsplass, sjikaner på sosiale medier, drapstrusler m.m. strømmer over oss fra mediene.

Vi skal gratulere alle med den 17. mai, men ikke uten forbehold. Vi hyller ikke de i vårt fedreland som ikke beskytter de verdier vi så gjerne bekjenner oss til. Deres leppebekjennelser forakter vi. Deres praksis skal vi bekjempe slik at 17. mai igjen kan bli 17. mai.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering