FRIHETEN -NYHETEN BAK NYHETENE

■ Frihetens redaksjon har i de siste månedene av året hatt en annonse på Facebook for å gjøre avisen kjent og for å fremme avisens betydning og rennommé. Med våre egne små midler og uten kapitalsterke medieselskaper i ryggen har vi ingen mulighet til å sette inn dyr reklame i aviser eller i kommersielle TV-kanaler.

Allikevel har vi nådd fram til et bredt publikum gjennom sosiale medier som gir oss mange positive tilbakemeldinger om avisas innhold, bilder og layout. Selvfølgelig kan vi ikke unngå spydigheter fra motstandere, men det tar vi med på kontoen for at flere enn «menigheten» leser Friheten. Bare navnet Friheten har utløste spørsmål som: «frihet for hvem»? og utløst utrop som: «det er vel Putin som sponser dere!»? Dette viser med tydelighet at det finnes mennesker der ut som ikke kan sin krigs- og etterkrigshistorie eller kjenner til Frihetens politiske og ideologiske grunnlag. Denne kunnskapsløshet er ikke bare en utfordring for en sosialistisk-kommunistisk avis for å opplyse men burde være det for de uopplyste for å ta til seg informasjon. Disse lever i en tro på at alle har frihet og at det er velstand for alle. Disse som lever i et samfunn der rikdommen flommer over for en liten milliardæroverklasse som styrer landet økonomisk og egentlig politisk. Disse som ikke vil, eller klarer, å se at landet har økt fattigdom, sterk rasisme og hets mot emigranter, ustoppelige forsøk på fagforeningsknusing, som vil demontere vår gode og trygge pensjons- og syketrygdordning, hvor psykiske lidelser hos barn og ungdom stiger, selvmordsfreksvensen går til værs m.m. Et samfunn som driver kriger mot fattige mennesker i utviklingsland for å styrke storkapitalens makt i verden synes ikke å ha tatt lærdom av historiens tragedier.

Spørsmålet: Frihet for hvem? gir samtidig svaret: Frihet for deg, meg og alle mennesker som sliter for det daglige brød. Som selger sin arbeidskraft for å dekke sine elementære behov som mennesker. Frihet for likhet og respekt for alle i verden uansett rase, religion og hudfarge. Vi vil ikke ha full frihet for det frie markedet og kapitalkreftene. Dette er avisa Frihetens viktigste plattform og gir den legitimitet i mediavrimmelen, når alle andre medier svikter. Når Dagbladet, VG, Aftenposten, NRK, TV2 m.fl. bare serverer overflatejournalistikk med førstesider som forteller deg om; « hvordan få bedre sex»? «hvordan slippe unna skatt og å få frynsegoder», eller «sannheten bak skilsmissen til skuespiller Ditten med politiker Datten», svikter de fullstendig sin informasjonsoppgave og – plikt og fordummer publikum. Når man ikke en gang vil bruke ressurser på å finne ut hvorfor milliardærene Fredriksen og Røkke kan få lov til å rasere Kyst-Norge og sørger for at det nedlegges fiskemottak og bedriver rovdrift på ressursene langs kysten. Når aksjeeierne og ledere i monopolbedrifter får millonbonuser mens titalls tusener arbeidsplasser fjernes, som i Telenor, er disse medienes samfunnsoppgaver misligholdte og reduserte til billig underholdningsorganer. Et annet eksempel er den skuffende opplevelsen av de systemtroe medias skrikende taushet om den fascistiske utviklingen i Ukraina, om utenriksministers Brende applaus til forbudet mot Ukrainas kommunistiske Parti og om nazistenes brann av fagforeningshuset i Odessa der 70 mennesker ble drept. Men de kolporterer gjerne flåseriet til bundesminister Merkel om at Putin er «gal» p.gr. av Krim-saken.

Avisen friheten går bak dette fjolleriet for å analysere og finne ut hvem og hva er det egentlig som står bak utviklingene vi har hatt med en råere kapitalisme, hjemme og ute. En utvikling som har ført til at demokratiet ikke lenger tar vare på flertallets interesser og de svakeste behov, som har ført til nedbygging av velferdsstaten og som driver kriger for USA og NATO; også kalt krig mot terror. Derfor bringer vi også fram historiske fakta for å belyse utviklingen og for å vise vanlige mennesker at vi har klart å overvinne kriser før, at solidaritet, samhold og samhandling er den eneste veien for å skape trygghet og velstand for oss alle. Vi vil avdekke de kreftene som står bak og avviser at «utviklingen må gå sin gang», «vi kan ikke stoppe utviklingen». Selvfølgelig kan vi stoppe enhver utvikling som ikke tjener flertallet. Vi kan stoppe en boligpolitikk som kjøres frem av sterke kapitalkrefter som slenger opp boligblokker, ofte med elendig kvalitet, til 4-5 millioner og som skaper getto-områder i storbyene. Dersom vi vil ha en sosial boligpolitikk der det offentlige – kommune, fylkeskommune – og kooperasjoner bygger rimelige utleieboliger som vanlige mennesker – særlig ungdom – kan benytte uten å betale seg i hjel, kan vi få det. Når politiske partier svikter må folkemeningen kanaliseres gjennom robuste folkebevegelser og aksjoner i fagbevegelsen. Når media svikter og ikke kjører fram slike boligkrav men bare noterer at boligprisene er økt med 5 - 10 prosent siden i fjor, må andre gjøre det. Friheten gjør det. Det har med vår frihet å gjøre. Friheten vil bruke sin ytringsfrihet til å fremme din frihet. Du må bli kjent med det som styrer samfunnsutviklingen, vi må gi kapitalkreftene et ansikt, beskrive dem, slik at du vet hva det dreier seg om. Da først kan du velge hva du vil støtte i samfunnet. For å hjelpe deg må vi bringe fram nyheten bak nyhetene.

For å nå fram til flest mulige kommer avisen ut i løssalg på vel 100 utsalgssteder i Norge fra medio januar. Det er et stort løft økonomisk som redaksjonelt men vi er optimister. Vi skal klare det. Landet trenger en avis som Friheten både som informator og veiviser i politiske og ideologiske spørsmål for menigmann. Vi trenger din støtte og entusiasme for at prosessen skal lykkes.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering