Om forbryterstaten og en professor

I disse dager presenteres en bok om «venstreekstremisme». Et solid bidrag fra prof. Bernt Hagtvet som i en årrekke, bak fasaden å være forsker på totalitarisme, har spredd de mest rampete og udokumenterte «sannheter» om kommunismen.

Også om kommunismen i vår tid. Hans utbredte tese om at kommunisme og nazisme er søsken er i tråd med påstandene til de mest reaksjonære regimene i EU, som i Ungarn, Polen, Latvia, Tsjekkia som vil skrive om historien. Vi skal ikke ta opp alle hans meningsløse meninger her men bare fastslå at han kaller de som ikke behager hans politiske øye for «venstreekstremister». Johan Galtung fordi han er «USA-hater». Han sa nemlig åpent i Studentersamfunnet i Trondheim for 2 år siden at USA var «farlig» og en «forbryterstat». Hagtvet langer også ut mot kommunister som også i dag suspekte p.gr.a. Stalins eksesser for 80 år siden. De er medskyldige. Vel, like mye som professoren i samfunnsvitenskap skal stå til ansvar for bl.a. drap av 2 mill. kommunister i Indonesia som USA var pådrivere for, eller USAs massakre i My Lai (Vietnam) etter krigen. Han gir til beste at kommunistene ønsker ettpartistaten, sensur, overvåking og ensretting av folk, terror, massedrap m.m. Du verden! Hagtvet er godt kjent for sin antikommunisme som slører hans blikk for mye annet som skjer i dagens verden. Vi savner hans analyse av den største faren for fred og folks frihet i vår tid: Det totalitære, neofascistiske USA. Der eksisterer i, og utenfor, alle de forhold han beskylder dagens kommunister å stå for.

Vi skal ikke nevne alle kriger, støtte til de svarteste militære og politiske krefter i den 3. verden med penger- og våpen til diktaturer som utførte massedrap og tortur mot egne sivile, til kupp mot demokratisk valgte regjeringer i Latin-Amerika, CIAs spionasje og undergraving av selvstendige stater i øst som i vest m.m. som USA sto bak under den kalde krigen. Anklagene blir like mange som kulene i en rosenkrans. I den tiden var det riktig nok en hauk over hauk situasjon mellom stormaktene der ingen hadde rene hender. I de siste 20 år derimot, etter Sovjets og Øst-Europas sammen brudd, var den kalde krigen avblåst – heter det. USAs eneherredømme som supermakt fikk andre mål og oppgaver med sitt militærindustrielle kompleks. Opprustning, våpenproduksjon og våpensalg skyter ny fart til bruk i nye kriger. Kampen mot terror ble konstruert etter Tvillingtårnenes kollaps i 2001. Alle sivile rettigheter i USA ble lagt under terrorlover bl.a. Patriotic Act. Heretter blir frie individers bevegelser overvåket og registret overalt, telefon og e-post avlyttet og avlest. Folk kan på ren mistanke om å ha terroristiske tankesprang fengsles uten rettsapparatets avgjørelse. Selv folk som låner bøker på biblioteker med samfunnskritisk innhold blir meldt til overvåkerne. USAs terrorlover er eksportert til hele verden og adopterte etter krav fra USA i mer eller mindre tilpasset form.

USA har tatt seg til rette uten FN mandat i krigen i Irak, i Afghanistan brytes alle Genevékonvensjonens regler for krigføring, i spissen for NATO bombet de Jugoslavia og Libya. USA støtter Israels periodevise massakre av palestinere, holder hundrevis av fanger i konsentrasjonsleiren Guantánamo på Cuba uten rettergang, infiltrere og støtter al Qaidas morderbander i Syria m.m. Det bygges baser i Afrika og i Asia som ledd for å få et militært, økonomisk og politisk verdensherredømme.

Vi vet gjennom Wikileaks-dokumentene at USA driver et skittent spill over alt der de er representert. Deres agenda er egen vinning, ikke verdenssamfunnets beste. De skjuler seg bak demokratiske fraser og menneskerettighetene men undergraver enkeltmenneskets integritet og respekt og staters autonomi.

Siste nytt fra totalitarismens høyborg er den overvåkingsskandalen som har «rystet» så mange godtroende USA-elskere; av dem sikkert også Hagtvet. Friheten er ikke overrasket. Vi vet bedre til tross for at vi – som resten av nordmenn - i det uendelige er pådyttet fra høyrekreftene og deres lydige medier at overvåking av enkeltpersoner, partier, organisasjoner – ja av alt og alle – bare forekom i KGB-Sovjet, Stasi-DDR, i dagen Kina og Nord-Korea. Ikke i USA - «land of the brave, home of the free». Edward Snowden, varsleren fra CIA, avslører ytterligere svindelen og dobbeltmoralen i USA-demokraturet. «Vi hacker overalt. Vi liker å trekke et skille mellom oss og de andre. Men vi er der i hvert eneste land i verden, og vi er ikke en gang i krig med disse landene.», sa han til The Guardian. Denne massive overvåkingen av telefoner, sms, e-poster, Facebook, Twitter – ja av all datatrafikk i verden «krenker grunnleggende friheter for mennesker over hele verden», skriver den høyrevridde Adresseavisen. Videre: «Dersom Snowdens alarmerende meldinger er i nærheten av sannheten, er det nesten ikke til å tro. Og stikk i strid med alle demokratiske forestillinger om personvern». Nå reises krav i USA og Europa om at Patriot Act som er en terrorlov må fjernes. Varsleren fra CIA risikerer livstidsfengsel og frykter tortur fra hevneren i Det Hvite Hus. Hadde han bare vært fra Kina eller Hvite-Russland ville han øyeblikkelig blitt kandidat til Nobels Fredspris med applaus fra Jagland.

Summen av kriger, deltakelse i kupp mot lovlige regjeringer, undergraving av demokratisk rettigheter både hjemme og ute, finansiering av drapsbander, økonomisk svindel, frihetsberøvelser uten lov og dom, overvåking av folk og land i verden, bruk av droner som dreper hensynsløst og tilfeldig sivile i Midtøsten, kvalifiserer til betegnelse av USA som en forbryterstat; en terrorstat. Forbryterens høyeste leder: Obama fikk Fredsprisen i 2010 for sine illgjerninger de siste 5 år.

Professoren i samfunnsvitenskap på Blinderen bruker sine kunnskaper og tvilsomme historieoppfatning til å sette politisk uenighet i båser. Dette for å gi meningsmotstandere munnkurv, undergrave deres troverdighet og diskvalifisere dem i den offentlige meningsutveksling. Professor Galtung i fredsmekling er «venstreekstremist». Hva skal vi kalle professor Hagtvet?
Foto: Fri fagbevegelse

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering