■	NATO driver opplæring: «Gjenta: De-mo-kra-ti!»
■ NATO driver opplæring: «Gjenta: De-mo-kra-ti!»

■ Sosialisert produksjon, utdanning, helse, og grunnleggende vekt på menneskets sosiale utvikling er kommunismens vei. NATO og USA bruker hvert år tilsammen 1,2 billioner US-dollar på våpensystemer til å drepe og lemleste mennesker.

Selv med USAs inhumane økonomiske blokade, satte «kommunistdiktaturet» Cuba i 2001 i gang Yo, sí puedo, en global kampanje mot analfabetisme. 65 video-baserte leksjoner i lesing og skriving har hatt enorm suksess i utviklingsland på tre kontinenter, til tross for den barbariske blokaden Washington har påtvunget Cuba i mer enn 50 år.
Og la oss minne om Gaddafis egen «sosialistiske» Jamahiriya-variant, som i følge FN brakte lese- og skrivekyndigheten i Libya opp fra lavest til høyest i Afrika. Videre satte Gaddafi med sitt pan-afrikanske telesatellittprogram i gang lese- og skriveundervisning for store deler av Afrikas befolkning.
Men med NATOs kriminelle og forbryterske slakting av Gaddafi, for å demokratisere landet, er Libya i dag oppløst i kaos. Landet herjes av voldelige konflikter og mangler nasjonale styringsstrukturer.
Av seks millioner innbyggere på Gaddafis tid, er halvparten i dag på flukt, døde eller krøplinger. Et ukjent antall har funnet sin frihet i en våt grav i Middelhavet. Vi roper et tre ganger tre hurra for å hylle Jens og NATOs store innsats for demokrati, frihet og menneskerettigheter.


NATO øver krig i Tyskland

Stridsvogner fra USA i Bremerhaven, nordtyskland, lastes av et lasteskip i forkant av øvelsen																								Ingo Wagner/dpa via AP

Michael Thormann/RT: NATO øver krig i Tyskland - Fredskrefter som »utfordring«: I et nytt scenario øver NATO på angrep mot Tyskland av en fiende fra...














RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media