■    Det store bildet er at USA og NATO siden 1991 har forsøkt å omringe og isolere Russland. Det er bakteppet for krisen i Ukraina. Vestlig sanksjonspolitikk og NATOs militære omringning truer Moskva.
■ Det store bildet er at USA og NATO siden 1991 har forsøkt å omringe og isolere Russland. Det er bakteppet for krisen i Ukraina. Vestlig sanksjonspolitikk og NATOs militære omringning truer Moskva.

■    Forsker Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole vil vekk fra «vestlig maktarroganse», og vise Russland mer forståelse (DN 17.09.14; Friheten 1/2005).    Vel Heier, imperialisme har ingenting med forståelse å gjøre. USA-NATOs fotspor dreier seg om økonomisk plyndring. Lengre er ikke verden kommet under den råtne kapitalismen.
Etter at europeiske land hadde erobret og delt kolonier mellom seg på 1800-tallet, startet en innbyrdes imperialistisk rivalisering om hegemoni. Kolonimaktenes ekspansjonspolitikk og motsetninger av imperialistisk natur førte til 1. og 2. Verdenskrig.

Sovjetunionen hindret USA total global dominans etter 2. verdenskrig, men kontrarevolusjon og IMFs demontering av den sosialistiske blokken åpnet verden brutalt for USA-NATOs imperialistiske verdensorden.

Imperialismen har alltid argumentert med «siviliseringsarbeid» blant tilbakeliggende folk, og på annen måte. Brende og røverbanden argumenterer med «vestlige verdier» i Ukraina. Sitat Heier: «I Ukraina står derfor kampen for demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper høyere i kurs enn å lytte til russiske sikkerhetsinteresser».

Stabssjef for de russiske bevæpnede styrker, general Gerasimov, sa i en tale nylig at Vesten har erklært Russland kald krig: «Jeg vil minne dere om at i 1949 var det ikke Sovjetunionen, men Vesten som startet den kalde krigen. Det var ikke Sovjetunionen, men Vesten som bygde jernteppet. USA skapte NATO i 1949, og Warszawapakten så dagens lys først i 1955, seks år senere. Vi må sette inn noen tiltak som svar. Idag er historien den samme» (Pravda.Ru 26.12.14).

Ifølge presidenten i «Akademiet for geopolitiske problem», Konstantin Sivkov, er USAs endelige mål å ødelegge Russland. Ifølge Sivkov er «... situasjonen katastrofal for Russland. Ekstraordinære tiltak må tas. Det eneste som holder Vesten tilbake fra direkte angrep er Russlands kjernefysiske potensiale».

President i «Internasjonalt senter for geopolitiske analyser», Leonid Ivashov sier til Pravda.Ru (12.01.15): «Situasjonen er endret dramatisk. Vi står på kanten av en krig - ikke en kald, men en varm krig. Derfor må Russland ta hurtige grep for å gjenoppbygge forsvarskapasiteten til de bevæpnede styrker og endre militærdoktrinen».

Russlands militærdoktrine fra 2010 er basert på mer eller mindre fredelige forhold for Russland i militærpolitisk og militærstrategisk betydning. Doktrinen er defensiv i sin natur. Den inneholder ikke slike ord som «offensiv» eller «alenegang».

Ivashov: «Russlands militære og politiske lederskap trodde at våre relasjoner med Vesten var generelt vennlige. Vi var bare bekymret for NATOs ekspansjon. Det er forsiktig angitt i doktrinen».

Videre understreker Ivashov: «Vår kjernefysiske evne tjener som en garanti for Russlands sikkerhet». Likevel er USAs endelige mål å ødelegge Russland. USA har klare planer for å «nøytralisere Russlands kjernefysiske potensiale». Plan A er å ta ut kommandosentrene. Plan B er å ødelegge bærerakettene til de kjernefysiske stridshoder.    I desember 2003 vedtok USA konseptet «hurtig globalt angrep», en angrepsstyrke som vil være avgjørende for fremtidige kriger. USA-NATO vil angripe med tusenvis av høypresisjonsvåpen fra ulike strategiske posisjoner. Det inkluderer sjø-, luft- og landbaserte kryssermissiler, strategiske missiler og droner.

Fascistjuntaen i Kiev gjør nå klart for partering av Russland, der Norge, Sverige, Finland og de baltiske stater vil utgjøre USA-NATOs vestlige flanke for utskyting av missiler og presisjonsvåpen. Luft-til-bakke-fly (F35-JSF), vil fra baser i Norge angripe strategiske mål på russisk territorium.

Samtidig vil USA-NATOs dødsskvadroner og fremmedlegionærer (al-Qaida-nettverket), kjempe for «demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper» i Russland ved å skape kaos, konflikter og enorme flyktningestrømmer. All djevelskap stelt i stand fordi finansielle oligarker på Wall Street og krigsprofitører trenger krig for å øke profittraten.

Vi kan gjerne støtte Heier i at Vesten burde vise mer diplomatisk sinnelag og forstå Russlands bekymringer. Det hjelper i grunnen lite. Problemet er USA-NATOs imperialisme og den kapitalistiske utbytterlogikk.

Kontrarevolusjonen i Sovjetunionen svekket internasjonal solidaritet, og ga støtet til en globalisering der USA-NATO går i bresjen med å partere suverene stater. Alt for å tjene transnasjonal storkapital, oligarker, dollaren og Wall Street.


Lite Land - Stor Imperialisme

Lite Land - Stor Imperialisme

Krise og krig i Sør-Sudan: Noreg får – ein gong til – full skuld

 

Landet som Noreg hjalp å lausrive frå Sudan[1] er no eit av dei fattigaste og ...


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering