Høyre-Frp-regjeringen fortsetter råkjøret tross store protester fra arbeidsfolk. Her fra generalstreiken 28. januar for forsvar av arbeidsmiljøloven. Streiken hadde kjempestor oppslutning på over 120 steder i hele landet.            Foto: Jan-Erik Østlie/Frifagbevegelse
Høyre-Frp-regjeringen fortsetter råkjøret tross store protester fra arbeidsfolk. Her fra generalstreiken 28. januar for forsvar av arbeidsmiljøloven. Streiken hadde kjempestor oppslutning på over 120 steder i hele landet. Foto: Jan-Erik Østlie/Frifagbevegelse

På oppdrag for transnasjonal monopolkapital er Høyre-Frp-regjeringen godt i gang med å rasere Norge, og å angripe arbeiderklassen med full styrke. Støttet av Venstre og Krf er en ny arbeidsmiljølov (AML) vedtatt i Stortinget. I kjølvannet har regjeringen planer for ytterligere privatisering og rasering av arbeidernes rettigheter. Her utdrag av planen:

 

April 2015: OMFATTENDE ENDRINGER I NSB. Regjeringen legger fram forslag til jernbanereform for Stortinget etter påske. (1): Både drift og vedlikehold settes ut på anbud; (2): NSBs eiendommer, Nettbuss og godstrafikken skilles ut av NSB.

 

April 2015: ALL POST PÅ ANBUD. Regjeringen legger fram forslag til ny postlov og ny postforskrift for Stortinget i vårsesjonen. Et lovvedtak vil bety full liberalisering av posten. Så og si all postlevering er allerede på anbud. Unntak er brev under 50 gram Staten vil årlig måtte ut med 1 milliard kroner for å dekke ekstrakostnader ved å opprettholde posttjenester i distrikts-Norge. Regjeringen studerer nå den såkalte produktivitetskommisjonen (Rattsø-utvalget) som anbefaler regjeringen å selge hele Posten.

 

Våren 2015: SHOPPING PÅ SØNDAG. Regjeringen vil mot et stort flertall i folket tvinge fram søndagsåpne butikker. Støttepartiet Krf er sterkt mot forslaget som er ute til høring. Både arbeidskjøpere og fagforeninger (f.eks. Handel og Kontor) er mot søndagsåpne butikker.

 

November 2015: RASERING AV TJENESTEMANNSLOVEN STÅR FOR TUR. Et regjeringsoppnevnt utvalg vil 1. november legge fram en rapport med forslag til endring i tjenestemannsloven. Loven regulerer blant annet ansettelse og oppsigelse i staten. Regjeringen vil undersøke hvordan loven kan «fornyes, forenkles og forbedres». Utvalget er ledet av Ingeborg Moen Borgerud. Hun ledet også utvalget som la fram endringer i AML til Bondevik II-regjeringen. «Et kalt gufs fra fortida», mente LO om forslagene den gangen. Borgerud har tidligere jobbet for LO.

 

Desember 2015: NY ARBEIDSTID. Regjeringen har utnevnt et utvalg som skal se på «ulike sider ved organiseringen av arbeidstid». Utvalget ledes av professor Karen Helene Ulltveit-Moe. Arbeidskjøperne jobber intenst med å forandre gjeldende arbeidstidsbestemmelser. For eksempel vil NHO flytte tidspunkt for nattarbeid fra klokka 21 til klokka 23.

 

Februar 2016: NY RAPPORT FRA PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN. Utvalg oppnevnt av regjeringen og ledet av samfunnsøkonom Jørn Rattsø skal komme med konkrete forslag til økt produktivitet i Norge. Kommisjonen baserer sitt arbeid på den antakelse «at konkurranse i et åpent marked gir samfunnsøkonomiske gevinster». Utvalget skal se på (1): Bedre bruk av arbeidskraftressursene; (2): Tiltak for økt produktivitet i offentlig sektor; (3): Teknologi, utvikling og innovasjon. Jørn Rattsø overleverte 10. februar 2015 sin første rapport til finansminister Siv Jensen.

 

Mars 2016: TARIFFAVTALENE UNDER PRESS. Forhandlingene i tariffoppgjøret starter. Ettersom dette er et hovedtariffoppgjør vil det forhandles om både lønnstillegg og endringer i de øvrige bestemmelser i tariffavtalene.

 

Mai 2016: STØRRE KOMMUNER FÅR MER Å GJØRE. Regjeringen vil tvinge og lokke små kommuner til å slå seg sammen. Den hevder at store kommuner vil gi bedre tjenester til innbyggerne. Fagforbundet frykter at kommunereformen vil bety økt privatisering av offentlige tjenester. Forbundet mener den største trusselen mot effektiv bruk av kommunebudsjettene er at private profittbaserte selskaper tar over stadig flere kommunale oppgaver.

Kilde: Yngvil Mortensen - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering