Nazi- og NATO-offiser Heusinger

Adolf Heusinger (1897-1982) var tysk nazioffiser under 2. verdenskrig. Han ble generalinspektør i vesttyske Bundeswehr etter krigen og senere leder i NATOs militærkomite.

Heusinger var sentral i planleggingen av «Operasjon Weserübung» - overfallet på Norge 9. april 1940. Han ledet koordineringen av kampene på Østfronten etter «Operasjon Barbarossa» - overfallet på Sovjetunionen.

Heusinger satt i amerikansk krigsfangenskap til 1947, og etter løslatelsen begynte han i samarbeid med Reinhard Gehlen etterretningsvirksomhet med det uoffisielle navnet Organisation Gehlen (OG). Virksomheten var på oppdrag for USA, og Heusinger var sjef for analysearbeidet under dekknavnet Horn. Han arbeidet her fram til 1950, da han ble militærrådgiver for den vesttyske forbundskansler Konrad Adenauer.

Da Bundeswehr ble opprettet i 1955, gikk Heusinger inn i militær tjeneste, og ble i mars 1957 generalinspektør i den vesttyske hær med generals grad. I 1961 ble han utnevnt til NATOs øverste militære koordineringsorgan, den såkalte militærkomiteen med sete i Washington DC. Her tjenestegjorde han til han ble pensjonert i 1964, det siste året som leder for komiteen.


RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media