Fra «No to NATO»-marsjen mot NATOs toppmøte i Wales i 2014.
Fra «No to NATO»-marsjen mot NATOs toppmøte i Wales i 2014.

Hva er fred, spurte Jan Öberg, fredsforsker i Lund under et foredrag i Helsingborg. Öberg svarte med formelen «utvikle sikkerhet» + «sikre utvikling» + «hele mennesket» + «alle mennesker».

Altså å skape fred gjennom at mennesker (a) kjenner seg trygge, ikke føler seg redde og (b) at samfunnet utvikles økonomisk, (c) at hele mennesket tilgodeses, mentalt og materielt og (d) at alle mennesker inkluderes.

Hvordan skal Vesten og Sverige bygge fred med Russland? Med våpenmakt, som så mange i vil i 2015-Sverige? Er Russland en trussel mot Sverige?

- Russlands militære utgifter tilsvarer 8-10 prosent av NATOs, slo Öberg fast. Russland er ikke en militær trussel, hvis man da ikke mener at Putin er i psykisk ubalanse.

I Russland derimot opplever mange NATO som trussel (Friheten 3/2015). Og den trusselen er relevant. USA-NATO gjennomfører troppeoppbygging og store militærøvelser i Øst-Europa.

Å påpeke USA-NATOs aggresjon blir møtt med «å ta Putin i forsvar». Det handler ikke om Putin, men om vestlig retorikk som er en selvforsterkende farlig politikk. I ytterste konsekvens vil den føre til krig.

Philip M. Breedlove, 4-stjerners general og øverstkommanderende for USAs militære styrker i Europa, blir omtalt av Stephen Lendman på Global Research (GR) (05.05.15):

«USAs NATO-kommandør general Philip Breedlove tilhører USAs fanatiske ekstremister. Han mener militær provokasjon av Russland tjener verdensfreden. Han vil ha amerikanske troppestyrker nær grensa til Russland - og flere provokative militærøvelser rettet mot landets ledere».

Overskriften i GR er: «Tror at krig er fred. Mobiliserer for krig mot Russland». (sosommelius «Bygga fred med Ryssland» - 11.05.15).

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering