Vi må vekk fra ulønnsom drift basert på stordriftsstøtte og billig importert kraftfôr. Vi må sikre selvforsyning på naturlige ressurser. Å produsere kjøtt og melk på «gras» er effektivt, miljøvennlig og utnytter grovfôrressursene.
Vi må vekk fra ulønnsom drift basert på stordriftsstøtte og billig importert kraftfôr. Vi må sikre selvforsyning på naturlige ressurser. Å produsere kjøtt og melk på «gras» er effektivt, miljøvennlig og utnytter grovfôrressursene.

Småbrukeren sikrer selvforsyning, produserer sunn kost og driver bærekraftig:

MAT OG
LANDBRUK

■ Hvordan skal vi produsere maten vår?, spør Norges Bonde og Småbrukarlag (NBS). Antall bruk går ned og dyrkamark gror igjen. Gjeld og kostnader øker, driftsøkonomien er i ubalanse og færre arbeider i jordbruket. Selv med god produktivitetsvekst synker realinntektene. Store investeringer, dyre driftsbygninger og billig importert kraftfôr er verken lønnsomt eller bærekraftig.

Vi må tilpasse produksjonen etter landets naturlige forutsetninger. Gårdsstørrelse og ytelse må tilpasses landskap og klima. Vi må ta hele landet i bruk, svarer NBS, og har startet aksjonen Ny landbrukspolitikk!

NBS ønsker en bred debatt om norsk landbruk, bygd på allianse med fagbevegelse, miljøorganisasjoner, forbrukerinteresser og andre. Troms Bonde- og Småbrukarlag samlet derfor 130 jordbruks- og matinteresserte til rekordstort møte i Tromsø 4. mars. (Jeg forlot møtet etter tredje innleder, og fikk ikke med Lundteigen eller debatten etterpå. Se forøvrig: https://www.smabrukarlaget.no/troms/).

Leder Vegard Vigdenes i Stjørdal og Meråker bonde- og småbrukarlag innledet med at jordbruket er i drastiske forandringer. Vi har et samfunnsoppdrag på vegne av fellesskapet, men å produsere nok og trygg mat til Norges befolkning er umulig dersom dagens politikk fortsetter, understreket Vigdenes.

Også med Senterpartiet 8 år i en rødgrønn regjering gikk jordbruket i gal retning: 18 000 årsverk ble borte, 8000 gårdsbruk ble lagt ned og 550 000 dekar jord lagt brakk.

På linje med helse- og boligpolitikk er også landbrukspolitikk en samfunnssak, og vi trenger en ny landbrukspolitikk. Vi må gjøre noe, og aksjonen handler om hva vi vil med jordbruket i Norge, sa Vigdenes. Hvordan skal vi produsere maten vår?

Vi produserer «griselam» i Norge, drøvtyggere fôret på importert kraftfôr gir sauekjøtt med grisesmak. Og kylling i Norge ble i flere år fôret opp på store mengder Narasin (definert som antibiotikum i USA/fôrtilsetning i EU), uten at noen meldte fra. Vil vi ha et slikt landbruk i Norge?

Globalt lever 870 millioner (12,5 prosent av klodens befolkning) i daglig sult og underernæring. Potensialet i dag kan fø 12 milliarder mennesker. Likevel går omlag 60 prosent av verdens kornproduksjon til fôr, og 70 prosent av fôret i Europa er importert!

Aksjon Ny landbrukspolitikk vil bruke norsk jord. Ressursgrunnlaget i Norge er «gras», ikke kraftfôr. Vi må satse på areal og arbeidsinnsats i jordbrukspolitikken, påpeker NBS. Statlige tilskudd må gå til nydyrking og bruk av jord, ikke til svære driftsbygninger som er driftsøkonomisk ulønnsomme, og som krever ytterligere import av kraftfôr og enda mer driftstilskudd.

Jordbruksmelding med store svakheter

Terje Bendiksby / SCANPIX

(5 - 17) Regjeringa har lagt fram Stortingsmelding 11(2016-2017), med undertittel «endring og utvikling, en fremtidsrettet jordbruksproduksjon».

Og...Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering