Ved å følge «Wolfowitz-doktrinen», USAs gjeldende «forsvarsdoktrine», risikerer Stoltenberg og NATO å ende opp med en «begrenset atomkrig» mot Russland - for å stanse «russisk aggresjon».
Ved å følge «Wolfowitz-doktrinen», USAs gjeldende «forsvarsdoktrine», risikerer Stoltenberg og NATO å ende opp med en «begrenset atomkrig» mot Russland - for å stanse «russisk aggresjon».

■ Hvem sa: Vi må beskytte Europa mot russisk aggresjon? Vi merker oss at USA-NATO opptrer på samme måte som nazistene før 2. verdenskrig. Obama og Stoltenberg går i Hitlers fotspor - målet er å ta Russland. Onsdag 10. februar på krigsministermøte i Brussel gikk NATO inn for å opprette en kampstyrke på 40 000 soldater på grensa mot Russland.

NATO-sjef Stoltenberg sa at troppestyrken «vil være multinasjonal for å gjøre det helt klart at et angrep på en alliert er et angrep på alle allierte og at alliansen som helhet vil svare». Observatører mener NATO her bidrar til en svært farlig dynamikk med alle muligheter til å gli ut av kontroll (Reuters 10.02.16)

Kreml ser NATOs avgjørelse som en fullstendig meningsløs provokasjon. Resultatet vil bli militær opprustning, flere soldater, flere provokative krigsøvelser på Russlands grense og mye mer spenning mellom Moskva og NATO, skriver den amerikanske journalisten Robert Bridge fra Moskva (Russia Today 10.02.16).

I intervju med dagsavisa Moskovsky Komsomolets sa Russlands utenriksminister Sergei Lavrov at ledere i NATO-land og europeiske stater, særlig Storbritannia, de nordiske land, de baltiske stater, Polen, Romania og noen andre land pisker opp «den russiske trussel»-myten (Russia Today 09.02.16).

Talskvinne Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartement fortalte journalister etter NATO-vedtaket at «Vi forstår ikke hva som har provosert denne handlingen».

Vi i Friheten ser et systematisk imperialistisk mønster: Ved hjelp av demonisering, destabilisering og regimeskifter skal USA-NATO sikre Wall Street, dollar-imperialismen og transnasjonale private monopolselskaper verdenskontroll.
I tråd med Wolfowitz-doktrinen (USAs gjeldende «forsvarsdoktrine») sikter USA-NATO på en «begrenset» atomkrig mot Russland. Et nødvendig «forsvars»-tiltak mot «russisk aggresjon» som det heter.

At Russland på eget suverene territorium velger å stasjonere soldater og militært utstyr nærmere sin egen grense i møte med USA-NATOs invasjonstrussel og ekspansjon, stempler eks-AUF-er og vernemakts-general Stoltenberg som «russisk aggresjon»!

I George Orwells 1984-allegori («lignelse»/billedspråk) holder Stoltenberg på med «nytale»: Dvs. krig er blitt fred; NATOs aggresjon er nødvendig forsvar. Susende rundt i krigsrus heier NATOs generalsekretær på USAs krigsminister Ash Carter. Obamas betrodde krigsmann vil nemlig firedoble USAs krigsforberedelser i Europa – og gjett: Mot «russisk aggresjon».

Dette sa Carter 2. februar d.å.: «Vi forsterker vår stilling i Europa ved å støtte våre NATO-allierte i møte med Russlands aggresjon. I Pentagon-språk er dette kalt European Reassurance Initative [europeisk gjenforsikringsinitiativ]. Og etter å ha bedt om 800 millioner dollar siste året, vil vi dette året mer enn firedoble summen til 3,4 milliarder dollar i 2017».

Ash Carter sier videre: «Russland og Kina er våre mest stressende konkurrenter. De har utviklet og fortsetter å framskynde militære system som søker å true vår overlegenhet i spesifikke områder... [...] På grunn av dette og deres handlinger til dags dato, fra Ukraina til Sør-Kinahavet, har DOD [USAs krigsdepartement], høynet viktigheten av forsvarsplanlegging og budsjetteringer».

NATOs ekspansjon østover startet med president Bush seniors løgn til Gorbatsjov i 1990. Gorbatsjov gikk med på å oppløse Warszawapakten, på den betingelse at NATO «...ikke flyttet seg en tomme lenger øst». Russland oppfylte sin del av avtalen, la ned Warszawapakten, mens krigsforbryterne Clinton, Bush jr. og Obama systematisk har sabotert og krenket avtalen i samråd med sine østeuropeiske oligark-regimer.

I dag står NATO på grensen mot Russland, klar for Brzezinski-doktrinen: Splitte, bombe og smadre Russland ved hjelp av al-Qaida-terrorister (mujaheddins/frigjøringskrigere) på bakken. Vi håper de 52 «norske» F35-JSF luft-mot-bakke-mål-fly aldri kommer seg i luften fullastet med bomber og granater mot «Russlands aggresjon»!

Stoltenberg sier nemlig at Libya bare var trening!
Vi kommunister sier: Oppløs NATO - øyeblikkelig! Stans dette vanviddet!

Kilder: Eric Zuesse: «U.S. Now Overtly at War Against Russia» - Strategic Culture Foundation 06.02.16; Lauren McCauley: «After ‘Whipping Up Myth of Russian Threat’, NATO Approves New Fighting Force» - Common Dreams 10.02.16


Stikkord

nato

fred

europa


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering