«Dessverre opplever vi altfor ofte at politikere, direktorat osv. lar seg påvirke av de som kan gjøre som Fiskebåt» (1), skriver leder for Kystfiskarlaget Arne Pedersen i en pressemelding 21. april 2016.

Pedersen viser til bildene fra Fiskebåt sitt årsmøte i Oslo på et hotell tett ved stortingsbygningen: «Flere organisasjoner ville likt å ha gjester som stortingspolitikere, representanter fra departementer og direktorat, fra bank, finans og media».

Fiskebåt er ett av ni medlemslag i Fiskarlaget, men følger ikke brede kompromiss, skriver Pedersen i pressemeldingen og fortsetter: «Fiskebåt sin interesse for å være i Fiskarlaget varer trolig kun så lenge Fiskarlaget ikke opponerer mot kvoteforskyvningen som pågår for fullt fra kystflåten til havfiskeflåten. Den dagen Fiskarlaget ikke lenger kan gå god for denne galskapen, vil nok Fiskebåt etablere seg som selvstendig organisasjon under paraplyen til NHO».

Pressemeldingen er et svar på utspillet til Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen i Fiskeribladet 22. februar om at «alle må samle seg under en paraply». Pedersen ser «ingen grunn til å samles i en felles organisasjon når interessene er så åpenbart forskjellig». Spørsmål om fri flyt av kvoter oppover i systemet, strukturering under 11 meter, spørsmål knyttet til kvotekonsentrasjon, evigvarende kvoterettigheter og tukling med Råfiskeloven er så viktige saker at det er naturlig å være i hver våre organisasjoner, konkluderer leder for Kystfiskarlaget Arne Pedersen i pressemeldingen.

(1): Fiskebåtredernes Forbund, stiftet 1946, skiftet i 2013 navn til Fiskebåt - interesseorganisasjon for den norske havgående fiskeflåten.
Kilde: Hjemmesiden Norges KystfiskarlagRSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media