Oppdrettsgigant jakter skitten profitt i Kvænangen

Jager vekk lokale fiskere


■ Oppdrettsgigant Marine Harvest utøver utidig press på politiske beslutningsprosesser i Kvænangen i Nord-Troms. Samtidig rår en generell politisk unnfallenhet overfor kapitalkreftene.

Tidligere regiondirektør i Fiskeridirektoratet Arne Luther mener et oppdrettsanlegg ved øya Spildra vil bety slutten for det tradisjonelle fisket i området. Luther er rystet over at en kommune vil tillate et multinasjonalt selskap å jage kommunens egne fiskere fra et område de har høstet i mange hundre år. Luther bruker ordet grotesk. En fiskeribefolkning som har brukt området i utallige generasjoner blir forvist av storkapitalen (Nordlys 19.04.16)
.
I Fiskarbladet Fiskaren (20.04.16) avslører tidligere Kvænangen-ordfører Jan Helge Jensen (Kystpartiet) hvordan oppdrettsgiganten har utøvd press på kommunen. «En gang var en av mellomlederne ved Marine Harvest sin avdeling i Kvænangen inne på kontoret mitt. På veg ut sa han at hvis jeg ikke støttet Marine Harvest, kom han til å bli sint på meg resten av livet»

Videre i en kronikk i Nordlys (16.04.16) opplyser UiT-professor og kvænangsværing Ivar Bjørklund at «i løpet av våren 2015 ga selskapet [Marine Harvest] 725 000 til fotballbane i Burfjord, og inviterte kommunestyret på en større middag med tilhørende ‘innspill til politikerne’. Kommunestyret gikk deretter inn for at Spildra Øst likevel kunne brukes til oppdrett».

Kvænangen var en av landets beste fjorder for seifiske og for gyting av torsk. I dag er seien borte og torsken er nærmest forsvunnet fra gyteområdene. Om villfisken er blitt borte som følge av oppdrettsnæringen er vanskelig å bevise, men fjordfiskerne er overbevisste om at så er tilfelle.

Tidligere sjarkfisker Arnold Jensen drev i 30 år fiske i området Spildra Øst. Han sier at på 1980-tallet da laksen fremdeles ble fôret med øsekar, så fiskerne på oppdrett som en velsignelse for kysten. Men på begynnelsen av 2000-tallet begynte vi å se alvoret med de negative konsekvensene av oppdrett, både i utslipp fra anleggene og at oppdrett ble lagt på gytefeltene (Fiskarbladet Fiskaren 20.04.16).

Oppdrettsgiganten Marine Harvest kjøpte for 4 år siden lokaleide Jøkelfjord Laks, og er i dag enerådende på oppdrett og lakseslakteri i kommunen. I juni 2014 vedtok kommunestyret i Kvænangen en kystsoneplan for kommunen. I planen inngikk vern av bla. fiske- og gyteområdene øst for øya Spildra.

Et halvt år senere kom en søknad fra Marine Harvest om å etablere «en lakselokalitet» ved Spildra Øst. Søknaden ble behandlet i formannskapet 7. oktober i fjor. Rådmannen innstilte på dispensasjon fra den vedtatte kystsoneplanen, men formannskapet sa nei. En rekke høringsinstanser var sterkt negative til dispensasjon.

Saken ble utsatt under kommunestyremøtet 21. oktober, men på møtet 13. november ble dispensasjon vedtatt. Oppdrettsgiganten ble dermed gitt rett til å «etablere et anlegg for akvakultur ved Ravelsnes på østsiden av Spildra». Arbeiderpartiet, Høyre og Frp stemte for, Kystpartiet og SV mot.

Åtte instanser sendte klager på vedtaket. Blant dem Kystverket, Kvænangen fiskarlag, Spildra grendelag og Sametinget. Saken ble så behandlet på nytt av formannskapet 4. april i år, men med uendret innstilling: «Det foreligger ikke avgjørende nye opplysninger i klagene. Vedtak i kommunestyresak 70/2015 opprettholdes. Saken sendes Fylkesmannen for klagebehandling». Rådmannens innstilling ble vedtatt.


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering