Norsk F16 lades opp med missiler for tokt i Libya, 2011 - Foto: Flickr/Forsvaret
Norsk F16 lades opp med missiler for tokt i Libya, 2011 - Foto: Flickr/Forsvaret

■ Så mange som 4 millioner muslimer kan være døde som følge av USA-NATO-lands intervensjoner (sanksjoner og kriger) i Midtøsten. Snakker vi om folkemord? FNs folkemord-konvensjon (gyldig fra 1951) definerer folkemord på følgende måte:
«... hvilken som helst av følgende handlinger begått med intensjon å ødelegge, helt eller delvis, en nasjonal, etnisk eller religiøs gruppe, sånne som:
(a): Drepe medlemmer av gruppen;
(b): Forårsake alvorlig legemlig og mental skade på medlemmer av gruppen;
(c): Overlagt påføre gruppen leveforhold som er kalkulert å fremme fysisk ødeleggelse helt eller delvis;
(d): Påtvinge tiltak med intensjon å hindre fødsler innen gruppen;
(e): Overføre med makt barn av gruppen til en annen gruppe».
I FN-konvensjonen er folkemord ikke bare definert som en overlagt handling med mål å drepe, men inkluderer en lang rekke andre ødeleggende handlinger:
«Overlagt påføre leveforhold kalkulert å ødelegge en gruppe vil innbefatte overlagt frarøvelse av ressurser som trengs for gruppens fysiske overlevelse, slike som rent vann, mat, klær, ly og helsetjenester. Frarøvelse av midler nødvendige til å opprettholde livet kan påtvinges gjennom konfiskering av avlinger, blokade av matforsyning, forvaring i leire, og med makt relokalisere eller flytte folkegrupper inn i ørkenområder».
Avgjørende i FN-konvensjonen er ordlyden «handlinger begått med intensjon å ødelegge»? Bush jr. introduserte i 2001: «Dette korstoget, denne krigen mot terrorisme, vil ta en stund».
I sanksjonene og krigene som fulgte etter 2001 (Afghanistan, Irak, Libya, Syria), har USA-NATO-land ikke bare drept millioner muslimer, men systematisk ødelagt infrastruktur som er nødvendig for et velstående og trygt liv. USA-NATOs intensjon er opplagt å ødelegge, og så bruke gjenoppbygging til å generere profitt. Ikke til å hjelpe et okkupert folk.
I tillegg til systematisk tortur og målrettede drap, støtter USA-NATO-land «muslimske terroristgrupper» (salafister/jihadister organisert som ISIS/al-Qaida/«moderate opprørere»). Vesten støtter terroristgruppene med våpen, penger og militær opplæring, og bidrar dermed til ytterligere kaos, destabilisering, flyktningestrømmer og massedød i den muslimske verden.
I etterkant av 11/9 2001 har «krigen mot terrorisme» skapt spenninger i Vesten. Enkelte ekstreme grupper tar til orde for å plassere muslimer i forvaringsleire eller «drepe flest mulig». Igjen synes hatet mot en religiøs gruppe å engasjere Vesten i et imperialt korstog. Dette hatet benytter kommersmedier og elitepolitikere i en kynisk strategi til å rettferdiggjøre Vestens imperiale kriger.
(Kilder: Kit O’Connell: «Four Million Muslims Killed In Western Wars: Should We Call It Genocide?» - Mint Press News 18.08.15; Nefeez Ahmed: «Unworthy victims: Western wars have killed four million Muslims since 1990 - Middle East Eye 08.04.15; PSR (Physicians for Social Responsibility): «Body Count: Causality Figures after 10 Years of the ‘War on Terror’» - mars 2015; Adam Lee: «Why right-wing Christians are actively promoting genocide» - Alternet/Salon 07.10.14).


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering