Norsk F16 lades opp med missiler for tokt i Libya, 2011 - Foto: Flickr/Forsvaret
Norsk F16 lades opp med missiler for tokt i Libya, 2011 - Foto: Flickr/Forsvaret

■ Så mange som 4 millioner muslimer kan være døde som følge av USA-NATO-lands intervensjoner (sanksjoner og kriger) i Midtøsten. Snakker vi om folkemord? FNs folkemord-konvensjon (gyldig fra 1951) definerer folkemord på følgende måte:
«... hvilken som helst av følgende handlinger begått med intensjon å ødelegge, helt eller delvis, en nasjonal, etnisk eller religiøs gruppe, sånne som:
(a): Drepe medlemmer av gruppen;
(b): Forårsake alvorlig legemlig og mental skade på medlemmer av gruppen;
(c): Overlagt påføre gruppen leveforhold som er kalkulert å fremme fysisk ødeleggelse helt eller delvis;
(d): Påtvinge tiltak med intensjon å hindre fødsler innen gruppen;
(e): Overføre med makt barn av gruppen til en annen gruppe».
I FN-konvensjonen er folkemord ikke bare definert som en overlagt handling med mål å drepe, men inkluderer en lang rekke andre ødeleggende handlinger:
«Overlagt påføre leveforhold kalkulert å ødelegge en gruppe vil innbefatte overlagt frarøvelse av ressurser som trengs for gruppens fysiske overlevelse, slike som rent vann, mat, klær, ly og helsetjenester. Frarøvelse av midler nødvendige til å opprettholde livet kan påtvinges gjennom konfiskering av avlinger, blokade av matforsyning, forvaring i leire, og med makt relokalisere eller flytte folkegrupper inn i ørkenområder».
Avgjørende i FN-konvensjonen er ordlyden «handlinger begått med intensjon å ødelegge»? Bush jr. introduserte i 2001: «Dette korstoget, denne krigen mot terrorisme, vil ta en stund».
I sanksjonene og krigene som fulgte etter 2001 (Afghanistan, Irak, Libya, Syria), har USA-NATO-land ikke bare drept millioner muslimer, men systematisk ødelagt infrastruktur som er nødvendig for et velstående og trygt liv. USA-NATOs intensjon er opplagt å ødelegge, og så bruke gjenoppbygging til å generere profitt. Ikke til å hjelpe et okkupert folk.
I tillegg til systematisk tortur og målrettede drap, støtter USA-NATO-land «muslimske terroristgrupper» (salafister/jihadister organisert som ISIS/al-Qaida/«moderate opprørere»). Vesten støtter terroristgruppene med våpen, penger og militær opplæring, og bidrar dermed til ytterligere kaos, destabilisering, flyktningestrømmer og massedød i den muslimske verden.
I etterkant av 11/9 2001 har «krigen mot terrorisme» skapt spenninger i Vesten. Enkelte ekstreme grupper tar til orde for å plassere muslimer i forvaringsleire eller «drepe flest mulig». Igjen synes hatet mot en religiøs gruppe å engasjere Vesten i et imperialt korstog. Dette hatet benytter kommersmedier og elitepolitikere i en kynisk strategi til å rettferdiggjøre Vestens imperiale kriger.
(Kilder: Kit O’Connell: «Four Million Muslims Killed In Western Wars: Should We Call It Genocide?» - Mint Press News 18.08.15; Nefeez Ahmed: «Unworthy victims: Western wars have killed four million Muslims since 1990 - Middle East Eye 08.04.15; PSR (Physicians for Social Responsibility): «Body Count: Causality Figures after 10 Years of the ‘War on Terror’» - mars 2015; Adam Lee: «Why right-wing Christians are actively promoting genocide» - Alternet/Salon 07.10.14).


RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering