Britene snudde EU ryggen. Årsmøtet i Troms Nei til EU ble oppdatert på årets happening med foredraget «Brexit – og hva skjer videre?» Alternativer for Storbritannia er enten en handelsavtale med EU, en EFTA-løsning eller et handelssamarbeid innen The Commonwealth.
Britene snudde EU ryggen. Årsmøtet i Troms Nei til EU ble oppdatert på årets happening med foredraget «Brexit – og hva skjer videre?» Alternativer for Storbritannia er enten en handelsavtale med EU, en EFTA-løsning eller et handelssamarbeid innen The Commonwealth.

Årsmøte i Troms Nei til EU
Fylkesleder Olav Flaate berømmet dugnadsarbeidet i Nei til EU. At folk bruker av sin fritid på verdier for folk flest, på å stå opp mot kapitalkreftene, og kjempe for folkestyre og sjølråderett er imponerende og kjempeviktig. Flaate innledet med å fortelle at da Brexit var klart fikk han fart ut i hagen og heiste flagget.

Før årsmøte med årsmelding, regnskap, budsjett, arbeidsplan og valg ble avholdt, holdt Tore Ruud, tidligere leder i Troms Nei til EU, foredraget: «Brexit - og hva skjer videre?».

Alle «betydelige» ledere advarte britene mot Brexit, medregnet Obama, IMFs Lagarde og NATOs generalsekretær Stoltenberg. Statsminister Solberg stilte solidarisk opp på EU-siden: «Don’t leave, you’ll hate it» sa hun i britisk TV.
Globaliseringsmotstandere, fattige arbeidere og arbeidsløse på venstresiden som vanligvis ikke stemmer sikret Brexit. Få ledende politikere i Storbritannia trodde på EU-exit, og ble tatt på senga.

Storbritannia har vært opponent mot «en stadig sterkere union» og motsatt seg en EU-hær. Situasjonen i dag er komplisert og uoversiktelig, men statsminister Theresa May vedkjenner at «Brexit betyr Brexit».

Om EU vil motarbeide gode løsninger for Storbritannia gjenstår å se. EU er nok bekymret for at en vellykket Brexit kan styrke en voksende EU-motstand i mange medlemsland.

Alternativer for Storbritannia er enten en handelsavtale med EU, en EFTA-løsning eller et handelssamarbeid innen The Commonwealth. Sistnevnte er et marked på 2,2 milliarder konsumenter, og britiske EU-motstandere har i mange år tatt til orde for et slikt samarbeid.

Storbritannia er et betydelig marked for EU. En handelsavtale med EU er derfor svært sannsynlig. Tyskland har et stort handelsoverskudd med Storbritannia, særlig tysk bilindustri er avhengig av det britiske markedet. Også Spania, Frankrike og Italia har et betydelig eksportoverskudd til Storbritannia.

I Storbritannia diskuteres igjen om landet bør bli EFTA-medlem. Sveits og den islandske presidenten er positive, men ifølge Neue Zürischer Zeitung har Norge motsatt seg invitasjon. Begrunnelsen er at det vil irritere EU.

EØS-minister Aspaker har sagt at britisk EFTA-medlemskap «... nødvendigvis ikke er i Norges interesser». Et interessant spørsmål er om noen er redde for at en britisk EFTA-løsning med EU vil kunne true den overnasjonale EØS-avtalen?

Storbritannia er den største importør av norsk olje og gass, og det største marked for tjenesteeksport. Og i tillegg tredje største for norsk fastlandseksport og norsk sjømateksport.

Ruud avsluttet foredraget med EUs problemer: Gjeldskrise, arbeidsløshet og flyktingestrømmer. EUs finansiering kan svekkes av Brexit, samtidig som en voksende EU-motstand i mange medlemsland kan styrkes.

Selve årsmøtet vedtok bl.a. en arbeidsplan for 2017 som satser på å informere opinionen om «dei uheldige sidene ved EØS-avtalen der store konsern bestemmer spelereglane».

«Det er difor viktig at Troms Nei til EU er ein spydspiss, eit fyrtårn i arbeidet med å sikre DEMOKRATIET, SJØLRÅDERETTEN og det regulerte kollektivt tariffbaserte løns og arbeidsvilkårsystemet me hadde i Noreg før EØS».

Videre: «Målsetjinga for Troms Nei til EU er gjennom auka medlemstal å arbeide for å halde Noreg utanfor EU og få sagt opp EØS-avtalen og erstatte den med ein tosidig handelsavtale med EU».

Vedtatte satsingsområder: Ut av EØS; videreutvikle samarbeidet med fagbevegelsen; medlemsverving; aktivisere Ungdom mot EU, Studenter mot EU og lokallag i Troms; oppdatere og skolere om utviklingen i EU og i Storbritannia.

Olav Flaate fra Sørreisa ble gjenvalgt som leder.Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering