■	Et amerikansk AWACS spionfly på Ørland flyplass som USA og NATO nå har brukt i flere år. Foto: Wikimedia Commons
■ Et amerikansk AWACS spionfly på Ørland flyplass som USA og NATO nå har brukt i flere år. Foto: Wikimedia Commons

■ Fra riktig gammel historisk tid har vi nordmenn satt nasjonens «sikkerhet» skikkelig i høysetet her til lands. Våre vikingeforfedre dro jo helt over til England og Scotland på kirke- og klosterbesøk for å «hamstre» litt gull og sølv slik at vi skulle bli noenlunde selvberget her hjemme på berget.

Ja, i akutt mangel på salgbar nordsjøolje ble selv endel av middelhavslandene hyppig besøkt i den anledning. Fant man samtidig noen av datidens nye våpen samt noen nyttige slaver og vakre friller, eller noen dugelige krigere som var villig til å sloss for betaling, så tok man selvfølgelig også disse med seg hjem. Det var jo meget viktig å få hjelp i huset samt til å kunne forsvare seg mot en eventuell invasjon fra sinte folk og nasjoner som måtte mislike en slik noe vel røff ``normanner`` framferd. Senere i historien ble det til at mange av våre landsmenn også måtte ligge med våpen på vakt på svenskegrensen for å forsvare både seg selv og nasjonen mot aggressive svensker og krigslystne kongehus både i sveariket og i Danmark som mente at de hadde gyldige krav også på vårt land. Norske værguder sørget imidlertid for at storparten av de svenske invasjonstyrkene som prøvde seg i Midt-Norge frøs ihjel i de norske fjellene. Slike sørgelige nederlag tok selvfølgelig bort mye av brodden i kamplysten til våre naboer. Men mange norske festninger og forsvarslinjer ble allikevel gjennom årene fortsatt bygget ved den samme grense da man ikke helt stolte på at vår ``søta bror`` nabo ville roe seg ned og respektere den tids meget ferske vedtatte norske selvstyre. Sikkerhet er jo som sakt viktig!

Imidlertid kom fienden fra en helt annen kant enn fra våre nærmeste naboer. Tvert om ble flukt over til erkefienden Sverige samt England og Sovjet-Russland redningen for mange nordmenn i de 5 trasige årene som nå kom. Den 9. april 1940 okkuperte soldater fra nazi Tyskland hele vårt land og våre mange tidligere så viktige grensefestninger ble som kjent til liten nytte. (Kun Hegra festning i Nord-Trøndelag holdt ut en tysk beleiring i noen få uker.) Men ikke før var landet vårt befridd for tyske nazister av våre russiske naboer i øst og mange patriotiske norske motstandsfolk i 1945, så startet Arbeiderpartiet og Gerhardsen- regjeringen, etter ordre og ønske fra USA og England, opp med festningsbyggingen igjen. Men nå var det på landegrensen til våre befriere av landsdelen Finnmark, Sovjet-Russland, alle festningene ble bygget. De fæle russerne kunne jo finne på å komme tilbake på uventet besøk igjen til sine naboer må vite! I likhet med de forgagnede tider ble det nå fra AP og borgerlig hold hentet inn mye hjelp og ekspertise fra utlandet til slik bygging og militært vakthold. Denne gang oversjøisk fra krigerorganisasjonen NATO og USA. Men ingen krigslystne russere kom på noe overraskende norgesbesøk og USA valgte derfor å kalle denne tiden for Den Kalde Krigen i mangel på noen annen fornuftig eller forklarende situasjonsbeskrivelse. I dag påstås det, selv fra USA, at denne perioden med såkalt kald krig er over, og mange krigslystne senatorer og generaler «over there» argumenterer nå derfor ivrig for å starte en varm krig til en slags erstatning. Dagens norske politikere later til å mene det samme og beordrer derfor graving av store huler og fjellhaller over hele vårt langstrakte land slik at USA og krigerorganisasjonen NATO kan lagre sine farlige våpen og radioaktive krigsmateriell i høy beredskap nære Russlands grenser også her i kongeriket Norge. NATOs hoved flybase for kampfly på Ørlandet i Sør-Trøndelag bygges nå kraftig ut, og nye jagerbombefly for mange milliarder kroner er bestilt fra USA. Og for å komplettere det hele innfører Norge nå sammen med USA og EU en politisk boikott og strenge bank- og handelsrestriksjoner mot nasjonen Russland. Man håper tydeligvis at russerne skal bli så forbannet på landene her i vest at man nå endelig skal få bruk for alle de moderne våpen som NATO har lagret i mange år i sine grotter og store fjellhuler.

Men risikoen for at mange krigslystne politikere og generaler i inn- og utland blir skuffet er nok heldigvis stor. I hundrevis av år har det hersket fred og fordragelighet på den norsk - russiske grensen mellom disse to nasjonene. Og uten at krigslystne USA, og deres like krigslystne NATO organisasjon, som Norge dessverre også er medlem av, går til direkte væpnet aksjon over denne landegrensen vil nok de fredelige tilstandene fortsatt vedvare i all framtid på denne grensen. Og hvis politikerne i det norske Stortinget virkelig mener noe med frasen i vår gamle grunnlov om eget selvstyre her i landet så burde de jo be USA om snarest å tømme alle sine fjellhuler her i landet og pakke seg hjem med alt sitt farlige krigsmateriell. Dette er våpen som USA kun har bruk for i sin vedvarende og omfattende krigføring i bl.a. Afghanistan, Pakistan, Syria, Irak og Libya samt europeiske land på Balkan. Her i Norge trenger vi ikke noen av disse våpnene såfremt vi fører en selvstendig politikk uten aggresjon mot noen av våre naboland. En bedre og viktigere sikkerhetspolitikk er det ikke mulig å føre for noe land!


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering