■	Det ble store inngrep i Canadas natur der Statoil har drevet med utvinning av oljesand.
■ Det ble store inngrep i Canadas natur der Statoil har drevet med utvinning av oljesand.

■ De skandinaviske bankene får nå virkelig føle virkningene av kapitalismens siste store finanskrise som startet i USA i 2008, og derfra utviklet seg voldsomt og etter hvert med stor kraft rammet de aller fleste vestlige lands nasjonaløkonomier, banker og børser.

Selv nasjonen Japan som hittil har gått noenlunde klar av denne siste store økonomiske krisen melder nå at også dette landet er blitt meget kraftig rammet. Den japanske nasjonalbanken og landets regjering har derfor varslet kraftige nedskjæringer på alle offentlige innvesteringer, masseoppsigelser i statlige sektor og meget store kutt i sosialsektoren.

Og her hjemme har Norges Bank for kort tid tilbake, (23 okt. 2014) meldt om at usikkerheten om utviklingen framover har økt særlig i euro-området, og banken fant det derfor nå nødvendig å redusere den norske styringsrenta med ytterlige 0,25 prosentpoeng og nedsatte den til dagens gjeldende 1,50 prosent. Dette i et nytt forsøk på å dempe litt av den forventede økonomiske kriseutviklingen også her i landet. I EU nasjonen Sverige er situasjonen mange hakk verre. Der ble den svenske styringsrenta nylig nedsatt helt til 0 prosent av Sveriges Bank. Og i EU nasjonen Danmark har den Danske Bank for kort tid tilbake drastisk nok faktisk innført en negativ styringsrente på minus 0,5 prosent. Og mye tyder på at styringsrenta i Norge snart må reduseres igjen.
Internt i Norges Bank stiger bekymringene for den framtidige finansielle situasjonen. Fallet i utviklingen ute og fallet i oljeprisen har økt usikkerheten for norsk økonomi sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Og han har nok all grunn til bekymring. Det norske oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland (SPU) som er det mer korrekte navnet på dette fondet, har økt med kun 1. prosent siste kvartal, og er fortsatt på en nedadgående kurs. Den norske statskassens aller største enkeltinntektskilde Statoil, har forlengst solgt alle sine tidligere så lukrative Statoil bensinstasjoner til et oljeselskap i Canada. Og den meget så opphøyde og oppskrytte norske konsernsjef Helge Lund i Statoil sparker over 500 mann i selskapet og pakker kofferten med sine mange aksjeopsjoner, bonuser og etterlønninger og rømmer både selskapet og landet. Han drar til ny sjefsjobb i antatt fetere jaktmarker i England ble det meldt i norske media.

Samtidig reiser dagens norske finansminister Siv Jensen (FrP), land og strand rundt for å finne nye handlegater i utlandet som den norske staten kan kjøpe opp for å få forbrukt noen milliarder av landets oppsparte pensjonsfond (SPU). Både den sittende borgerlige regjering og den tidligere fiolette arbeiderpartiregjeringen her til lands later til å mene at norske oppkjøp av bygater i London, Paris, Berlin og New York er gode statlige innvesteringer. (Det samme mener tydeligvis også styret og forvaltningen av det samme pensjonsfondet.) Dagens norske statsminister Erna Solberg reiser til Ukraina og den nazi infiserte regjeringen i Kiev og lover bort 100 millioner norske kroner hvert år framover. At man samtidig fra samme regjeringshold melder at norske pensjoner og trygder, samt all form for andre sosiale ytelser i landet må reduseres kraftig fordi norsk økonomi ikke har bærekraft nok til slike utgifter fortoner seg nok temmelig underlig for de fleste! På børsen faller Statoil aksjene i takt med nedgangen i oljeprisen og den dramatiske situasjonen med stadig flere ut-tappede og tørre brønner i Nordsjøen. Og stadig sendes nå flere av Statoils tidligere så aktive oljerigger i opplag. Denne måneden var det Songa Offshores rigg «Songa Trym» som ble sendt i opplag. Og Statoil har nå meldt at de også har kansellert kontrakten for boreriggen «Stena Carron» noe som vil koste Statoil den nette sum av omlag 550 millioner dollar i erstatning. Alt håp stilles nå til utbygging av det forholdsvis nye funnet på Johan Sverdrup feltet og eventuelt nye drivverdige funn i Barentshavet. Men mange foreløpige prøver og analyser tyder på at gass og ikke olje vil være hovedinnholdet i disse. Det gjør heller ikke situasjonen særlig lysere for Statoil at optimismen med selskapets store satsing på utvinning av petroleumsprodukter av oljesanden i Alberta i Canada endte med dundrende fiasko og en internasjonal skandale. Statoil gikk med nesten 5 milliarder kroner i underskudd på dette meget ulønnsomme oljesandprosjektet. Nedskrivingen på oljesand og lave olje og gasspriser på det internasjonale markedet rammer nå selskapet meget hardt.

Statoil satser derfor nå, etter sterk henstilling fra EU og NATO, på et storsalg av nordsjøgass i bulk til Ukraina, men mye tyder på at dette også vil bli et stort økonomisk fiaskoprosjekt, da landet Ukraina i dag er fullstendig bankerott og teknisk konkurs, pluss i meget stor nasjonal indre uro med alvorlige borgerkrigstilstander. Landet har en enorm statsgjeld etter å ha handlet rimelig gass fra Russland i mange år og kommer nok ikke til å prioritere regninger fra rike Norge og Statoil først på sin betalingsliste må man anta. De kommer i alle fall garantert ikke til å bruke de 100 millionene som de nå gererøst vil få av Norge hvert år framover til å betale den norske gassen med. Til det er det nok et mye større og presserende behov hos landets regjering for innkjøp av flere våpen, soldater og utstyr til å holde landets pågående borgerkrig i gang.

En annen alvorlig ting som Norges Bank lenge også har påpekt og advart mot, er norske borgeres enormt store og risikable gjeldsbyrde. Vårt lands statsministre har nå i flere år uhemmet skrytt av at nasjonen Norge er blitt verdens rikeste land, (målt etter innbyggertallet.) Men samtidig meldes det fra FN og verdens økonomiske forum at nasjonen Norge forlengst også har opparbeidet seg størst personlig lånegjeld i verden pr. innbygger. En lånegjeld som bl.a. har sin naturlige årsak i de enormt høye boligprisene i kongeriket Norge. (Uten å oppta meget store boliglån er det jo nå blitt så godt som umulig å skaffe seg et fast husvære og tak over hodet for innbyggerne her i landet.) Levekostnadene forøvrig ligger naturlig nok også på verdenstoppen. Norges Bank tør derfor ikke å tenke på å høyne rentenivået da følgene utvilsomt vil bli katastrofale for nasjonen med omfattende personlige konkurser, som selvsagt igjen vil utløse ytterlige nye store norske bankkriser. Mye tyder derfor på at Ola Nordmann fortsatt må leve på gjeld og lån også i tiden som kommer i håp om at denne norske boligbobla ikke brister med det første, lik det som skjedde i overakkumulasjonskrisa 2008 i USA. ``Fattigmannstrøsten`` får være at det er mennesker og land i verden i dag som nå har fått det mye verre enn oss her i den rike oljenasjonen Norge som følge av ekspansjonen til kapitalismens foreløpig siste store internasjonale finanskrise!

Kilder: Norges Bank/NRK


I finansmafiaens vold

Det er demonstrert i både USA og Europa mot TISA, TTIP, CETA, her fra en demonstrasjon i Geneve i Sveits																	Laurent Gillieron/Keystone via AP

(10 - 2017) I den globaliserte økonomiens sfære gjør kapitalinteressene som de vil. Dagens kapitalister er ikke samfunnsstøtter og nasjonsbyggere,...


Sikkert som banken

Oslo Børs Bjellesermoni Komplett Bank CEO Raimond Pettersen ringer i bjellen t.h. COO Live Haukvik Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Gjennom etablering av «nisjebanker» skal norske rikinger bli enda rikere. Og bakom synger neste finanskrise.

Den gammeldagse banknæringen besto av...

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering