At dagens nye hurtigruteskip også kan benyttes som rene cruiseskip er nok fullt mulig!
At dagens nye hurtigruteskip også kan benyttes som rene cruiseskip er nok fullt mulig!

■    Tiden som et helnorsk selskap er nå over for kystens mangeårige og trofaste sliter her i vårt påståtte ``verdens rikeste land.``

Hurtigruten som har seilt langs norskekysten i 122 år ble på tampen av fjoråret solgt til det engelske Joint Venture- selskapet Silk Bidco AS etter å ha vært på børs siden 2006. (Alt er selvsagt til salgs i kapitalismens verden!) Dette Silk Bidco AS er et nydannet selskap som igjen eies med 90 prosent av det britiske investeringsfondet TDK Capital. Silk Bidco selskapets bastante krav for kjøpet var minst en eierandel på 90 % av Hurtigruten. Da de fikk et tilbud om over 91 % av aksjene i Hurtigruten slo de straks til. Ifølge børsmeldinger kontrollerer Silk Bidco nå 383,13 millioner aksjer. Det tilsvarer hele 91,17 % av det tidligere norske hurtigruteselskapet. TDK Capital har opplyst at de har kjøpt Hurtigruten for ca. 3 milliarder kroner. Det var hele 56 % over den gjeldende børskurs for å sikre seg full kontroll i selskapet.

Tidligere medeier i Hurtigruten, Trygve Hegnar som eide 33,14 % før salget, har nå solgt seg ned til ca. 5 % eierandel sammen med Petter A. Stordalen som også fortsatt innehar om lag 5 %. «Jeg syns budet fra England var så godt at jeg ikke kunne la være å si ja til den fortjenesten nå» sier Hegnar. (For hans del beløper salgsinntektene seg til en gevinst på 500 millioner kroner.) I forbindelse med utsalget ble det holdt en Ekstraordinær Generalforsamling med nyvalg av styre i Hurtigruten ASA den 23. desember 2014. Resultatet av valget ble bl.a. at Berit Kjøll, Arve Gisle og Guri Mai Elmar fratrer som aksjonærvalgte styremedlemmer i selskapet med umiddelbar virkning. Jonathan Barlow Rosen og Anastasia Ezhova ble valgt som nye aksjonærvalgte styremedlemmer. Trygve Hegnar fortsetter som aksjonærvalgt styremedlem og styrets formann, og Petter Anker Stordalen og Helene Jebsen Anker fortsetter som aksjonærvalgte styremedlemmer. Det skal senere også velges to ansatte- representanter til dette nye styret.

Blant mannskaper om bord på hurtigrutene er det nå en utbredt frykt for at de nye britiske eierne vil fravike kravet og den lange praksisen med kun skandinavisk talende besetning om bord på skipene, og at utskifting til nye og rimeligere mannskap fra Asia, Filipinene eller Spania etter hvert vil bli den nye praksisen også om bord på hurtigruteskipene. Hvor lenge det norske flagget vil vaie fra akterstevnen på skipene er også uvisst. Det er også en stor frykt for at det britiske selskapet i mye større grad vil basere seg på kommersielt reiseliv og at hurtigruten i framtiden vil bli et rent cruiserederi. I tillegg til Antarktis er det allerede lagt konkrete planer om hurtigruteturer til Grønland og Svalbard. Og med de nye eierne kan Hurtigruten komme til å satse på cruise i mer eksotiske strøk som Kariben, Stillehavet, Egeerhavet og Middelhavet. Mulighetene er mange, så det er nok en stor fare for at antallet av dagens hurtigruteskip som seiler i norske farvann vil minske betraktelig. En fattig trøst er at det nye selskapet i alle fall har bedyret og lovt at hurtigruten i minst tre år framover vil fortsette sin gamle og vante seilingsrute langs norskekysten. Så mye tyder på at den som har tenkt seg en tur med hurtigruten og oppleve «verdens vakreste sjøreise» absolutt bør kjenne sin besøkelsestid nå!
Kilder: Wikipedia/NRK.


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering