Og flere demonstrasjoner mot endringene i norsk basepolitikk blir det garantert.					Foto: Friheten/Knut Eide
Og flere demonstrasjoner mot endringene i norsk basepolitikk blir det garantert. Foto: Friheten/Knut Eide

(25 - 2016) Protestdemonstrasjon i Trondheim Lørdag 26/11


Tross et skikkelig ufyselig vær med kraftig regn og sludd, møtte ca. 250 mennesker opp til en kraftfull demonstrasjon i Tordenskjoldsparken i Trondheim mot den kommende utplasseringen av 340 amerikanske soldater i Trøndelag. Det ble påpekt av talere fra flere politiske partier samt AUF, at dette var klare brudd på en norsk basepolitikk som Norge etter den 2. verdenskrig høytidelig hadde forpliktet seg til å følge. Ingen utenlandske baser skulle tillates etablert på norsk jord i fredstid het det i den viktige avtaleteksten. Men dagens norske regjering og landets ledende politikere har nå suverent besluttet å se helt bort fra denne forpliktende avtalen.
Den tåpelige unnskyldningen fra regjeringshold er at disse amerikanske soldatene som nå skal etablere seg med en fast militærbase ved Værnes lufthavn i Stjørdal skal rotere. (D.v.s. byttes ut med nye amerikanske soldater med visse mellomrom.) Da er det ikke en `fast` base ifølge Norges forsvarsminister. Forstå denne logikken den som kan! Ingen av de oppmøtte i Tordenskjoldsparken denne lørdagen var imidlertid villig til å svelge slike unnskyldninger og tøysete forklaringer. NKP i Midt Norge deltok selvfølgelig som medarrangør i dette arrangementet med partiflagg og banner, og partiet vil naturligvis også delta i de kommende protestdemonstrasjoner mot de alvorlige endringene i landets basepolitikk.

Kun abonnenter kan lese hele artikler
Meld deg inn nå!

Er amerikasnk valgkamp en plage?

Er amerikasnk valgkamp en plage?

■ Staten som kalles verdens «eneste supermakt» har demokratiske valg hvert 4. år. Allerede ett år før valget blir den vestlige verden overøst med...Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering