Kvinnelige frontsoldater fra USA er allerede på plass i Afghanistan
Kvinnelige frontsoldater fra USA er allerede på plass i Afghanistan

Det norske stortinget vedtok nylig loven om en allmenn verneplikt også for kvinner. Alle partier på tinget bortsett fra Krf var hjertens enige i dette vedtaket, og at dette var en meget viktig historisk handling i likestillingens ånd.

JA, LIKESTILLING TIL hva kan man spørre. Til å bli kanonføde i Norge og NATOs utenlandskriger? Timingen med å vedta denne ¨meget historiske¨ nasjonale handlingen nå i år, faller bemerkelsesvis også sammen med NATOs ledende nasjons nylig lignende ¨historiske vedtak¨. Nemlig at det fra februar måned i år nå er blitt tillatt å sende USAs kvinner direkte til fronten som stridende soldater. (Og i denne saken var det for amerikanske myndigheter av temmelig forståelige grunner ikke snakk om å bruke noe slags likestillingsargument!) USAs avtroppende forsvarsminister Leon Panetta lanserte allerede i januar måned 2013 sitt forslag om å tillate amerikanske kvinner i krig. Dette forslaget ble meget raskt vedtatt av landets styrende politikere måneden etter. USAs ¨demokratiske¨ president Barack Obama uttaler at beslutningen om å droppe krigsforbudet for kvinner har hans fulle støtte. USA mangler i dag selvsagt mange nye soldater til å opprettholde sin okkupasjon og krigføring både i Afghanistan og Irak samt mange andre plasser rundt i verden. Og med dagens lekkasjer om konkrete planer i USA om invasjon både i Iran og Syria vil det nok ytterligere bli et stort behov for mange flere frontsoldater som kanonføde. USA og storkapitalens imperialistiske bestrebelser på global erobring av jordens naturressurser og øket makt, og bruken av NATO landene for å nå dette målet, må stoppes og fordømmes av alle oppegående mennesker i hele verden.

DETTE NYE VEDTAKET i USA innebærer at landets forbud fra 1994 om at kvinner ikke kunne delta ved fronten i direkte kamp nå er blitt effektivt opphevet. Vedtaket åpner for at tusenvis av kvinner i uniform nå kan bli sendt til fronten. I februar i år åpnet derfor det amerikanske forsvaret opp 23000 kamprelaterte stillinger for kvinnelige soldater, bl.a. innen marineinfanteriet i Irak og Afghanistan. I dette nye vedtaket er det presisert at landets militære tjenester senest innen 2016 må søke om unntak dersom de ikke ønsker kvinner i enkelte jobber eller posisjoner. (Noe som ganske sikkert ikke vil fylle postkassene til Pentagons generaler med tanke på det skrikende behovet de forskjellige amerikanske militære enhetene i dag har for flere stridende soldater!) Tross en enorm arbeidsløshet som følge av den økonomiske krisa i landet er det nå blitt meget magert med villige ungdommer som søker seg til militær tjeneste ved de mange vervekontorene rundt i USA. Også mange nye ideer med forsøk på påfyll av kanonføde til alle landets utenlandskriger er utprøvd, bl.a. amnesti for meget kriminelle fanger med veldig lang fengselsstraff hvis de sier seg villig til å la seg verve for minst 4 år i forsvaret. Men selv dette drastiske skrittet har inntil nå ikke vært noen stor suksess når det gjelder det umettelige behovet for tilgang på stadig nye soldater til krigføring. Håpet om et betydelig soldatpåfyll til slagmarkene ser derfor nå ut for å lande på USAs kvinnelige del av befolkningen.

SKAL NORGE NÅ kanskje følge USAs praksis også på dette området. Er det norske vedtaket om allmenn verneplikt også for vårt lands kvinner et ledd i slike nye NATO bestrebelser. Vil også de mange USA servile norske politikere nå åpne opp for at våre nye kvinnelige soldater blir sendt ut på NATOs slagmarker som frontsoldater i fremmede land i likestillingens navn? Ja, spørsmålene er mange i kjølvannet av dette famøse norske stortingsvedtaket! Og noen vil kanskje argumentere med at norske kvinner i svært mange tilfeller jo bidro meget effektivt i motstandskampen under okkupasjonstiden 1940 – 45 her i landet. Dette er selvsagt helt riktig, men da var det snakk om å forsvare vårt eget land og folk mot brutale inntrengere, ikke deltakelse i militære okkupasjoner og krigføring mot folk i andre land og under fremmede himmelstrøk som vårt forpliktende NATO medlemskap i dag tragisk nok forlanger av oss. Her er det nå NATOs nye strategi ¨out of area¨ som gjelder, og som innebærer også norsk deltaking med krigføring og okkupasjoner av land som ikke faller i USA og NATOs politiske smak. Norske kvinner behøver ingen tvungen verneplikt for å forsvare sitt eget land, det ble grundig bevist under den siste krig her i landet. Vi får håpe på at norske kvinner er såpass opplyst om dagens situasjon på den internasjonale krigsfronten og vil nekte å la seg bruke som USA og NATO redskaper i denne nye norske allmenne verneplikten for kvinner!
Kilder: NTB-Reuters-AFP


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering