Freden er det viktigste

TERROR
■ Ufattelige terrorangrep har nok en gang rystet verden. Først ble uskyldige mennesker i Beirut rammet, så fulgte angrepene i Paris. Flere hundre mennesker ble drept eller alvorlig kvestet. Et samlet Europa var rystet. Det samme gjaldt store deler av Midtøsten.

Det meste er sagt når det gjelder å gi uttrykk for avsky mot terrorister som angriper uskyldige mennesker i det offentlig rom, men det faller ikke vanskelig å underskrive på det meste.

Som NKPs ledelse skrev i en umiddelbar kommentar til tragediene:

«Disse angrepene er feige og utilgivelige, de rammer uskyldige mennesker og skaper frykt i alle samfunnslag, men kanskje størst frykt hos de av oss som ikke kan stenge verden ute ved å lukke en port, eller holde andre på avstand med bruk av livvakter.»

I den hektiske tiden etter tragediene har det skjedd, som en må vente vil skje: Stormaktene og vestlige politikere roper etter hevn og truer med «total krig» mot terrorgruppene som nå herjer og varsler opptrapping av bombetoktene. Mer blod, mer elendighet, mer av samme medisin som fånyttes har vært brukt gjennom år.

Det er selvsagt ikke merkelig at man satser på eget voldsapparat for å bekjempe en fiende som uten skrupler dreper uskyldige mennesker der det gir seg en mulighet. Men samtidig er det politisk forkastelig å fortie det faktum at den rike verden har et formidabelt ansvar for framveksten av de terrorgrupper som truer folk flest. Det er i tillegg moralsk forkastelig ensidig å satse på den «totale krig» og nekte å se i øynene at sosial og økonomisk utarming av egen befolkning, samt aggressiv krigføring mot land man ikke liker, fungerer som drivhus for terrorgrupper. Det er slik det skapes et blindt hevnmotiv og det er slik det skapes grunnlag for støtte i befolkningen.

Det er ikke lenger enn et voksent tiår siden hundretusener, ja millioner av mennesker strømmet ut i gatene i Europa i den mektigste fredsdemonstrasjonen etter krigen. Det var folkets svar på vestlige politikeres ødeleggelse av Irak og Afghanistan. En krig bygd på løgner egnet til å føre verden bak lyset. Det er fortsatt god grunn til å minnes USA og Storbritannias argumentasjon for denne statsterroren i FN. Intet av det de skjøv foran seg som forsvar for krigsforberedelsene var sant.

Folket svarte med å strømme ut i gatene Men ble valset ned. Vestlige ledere lyttet ikke til eget folk. Massiv krigføring la grunnen for det som vi ser i dag. De som må betale med sine liv er de som protesterte. De som iverksatte blodsutgydelsene sitter beskyttet og spiller på moralsk forargelse.

Mer krig alene er svaret! Og mer krig med fortsatt utbytting og utpressing betyr mer vold og terror.

I kjølvannet av denne vonde sirkelen følger undergraving av folks demokratiske rettigheter, mer ressurser til overvåking, mer makt til «Storebror». Mer enn noen gang etter krigen vil vi se at makta i sitt forsvar for demokratiet er villig til å undertrykke det samme demokratiet. Allerede nå kommer kravet fra de mest ytterliggående av våre politikere: Mer bruk av lukkede anstalter, mer bruk av innesperring uten lov og dom. Det er i realiteten fengsling det snakkes om. Det kreves at folk bures inn, ikke fordi de har gjort noe galt, men muligens fordi det er noen blant dem som kan finne på å gjøre noe. Slik vil man behandle de svakeste blant oss. I panikkens tidsalder er det gehør for slike tanker. Vi ser hvordan rasisme og fascisme gror også i det ellers så rolige Norden.

Det finnes ingen adhoc-løsninger som kan stanse den utviklingen vi har sett de siste månedene. Ensidig bruk av vold som svar på vold er definitivt ikke veien å gå. Eksklusjon av de beste elementene i det borgerlige demokratiet er heller ikke svaret. Vi vet fra før hvordan overvåkingssamfunnet har fungert, både her til lands og i andre land.

Vi forstår at det er behov for å uskadeliggjøre celler som blinde av hat og religiøs fanatisme utgjør en voksende trussel mot uskyldige i det åpne rom. Men det er nytteløst uten at det samtidig arbeides massivt for å gjenskape fred og menneskeverd og gjenoppbygge de land som vestlige allierte - inkludert Norge - har ødelagt. I lengden er det bare en mektig global fredsbevegelse som kan skape ro i en verden som er i ferd med ødelegges av hat.

Som det heter i NKPs kommentar: «Freden er det viktigste av alt.»

« Fred på jorden »

« Fred på jorden »

(26 - 2016) Så ble det da jul som det gjør hvert år,
og julefest holdes i hver eneste gård
så langt som den hellige...


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering