Den blåbrune regjeringen vil skjerpe kravene til permanent oppholdstillatelse. Familieinnvandrende kvinner som utsettes for vold i samlivet må vente i to ekstra år før de får selvstendig opphold.

Ja for å hjelpe asylbarna fra klørne til Frp. ofres innvandrerkvinnene av Krf. De rekker å få to år ekstra med bank i ventetiden. Dette kalles nestekjærlighet og samling om familieverdier

RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media