Nytt om Ukraina

Bearbeidet av Per Lothar Lindtner
Ukraina etter folkeavstemning: I Folkerepublikken Lugansk er deltakelsen er 81 % i følge sentral valgkommisjon i Lugansk. Opptelling i Donetsk vil ta lenger tid enn ventet på grunn av den spente situasjonen, for det meldes stadig om angrep på byer og landsbyer. Foreløpige tallene viser at 89,07 % i Donetsk sier ja til en selvstendig folkerepublikk.
I byen Lugansk er total deltakelse 70 %, 81 % i hele regionen, alt ifølge hoved-valgstyret. Foreløpig viser telling at 95,98 % sier ja til statlig selvstendighet.
Kl 12.00, 12/5: Kiev-enheter skyter mot Slavjansk fra Karachun-høyden med bombekastere. Skytingen starter mandag kl 0500. De kommer med 1minutts mellomrom fra TV-tårnet på Karachun-høyden. Kontroll-poster beskytes av nasjonalgarde. Det rapporteres at boliger er truffet. Til nå meldes ikke om døde.
Moskva respekterer folkeviljen i Donetsk og Lugansk og håper at avstemningen vil føre til en sivilisert dialog uten vold mellom Kiev og Donetsk/Lugansk: `For at slik dialog skal komme i gang ønsker vi alle forsøk på megling, også fra OSSE, velkommen. Russland følger godt med på forberedelser og gjennomføring av folkeavstemning i Donetsk og Lugansk. Vi ser det er stor deltakelse, trass i heftige forsøk på å forstyrre avstemningen`. Moskva fordømmer bruk av vold og innsats av tunge våpen mot sivile, som innebærer mange tunge offer.
`Ukrainas myndigheter godtar forslaget fra OSSE om diplomaten Wolfgang Ischinger fra Tyskland som moderator i en indre-ukrainsk dialog ved siden av OSSE`. Slik formuleres det mandag i en erklæring fra OSSE-leder og president i Sveits, Didier Burkhalter, i Brüssel. Ifølge Burkhalter håper OSSE på en melding fra Kiev mandag kveld. Hvem som skal være Ischingers ukrainske partner, er ennå ikke kjent.
96,2 % stemner ja til et uavhengig Lugansk ifølge valgstyret: `Innbyggerne stemmer for en uavhengig Lugansk folkerepublikk. 96,2 % sier ja til statlig suverenitet`, sier valgstyrets leder, Alexander Malasjin, mandag. 3,8 % sier nei til uavhengighet. Valgdeltakelsen er 81 %.
Vassili Nikitin, talsmann for `sør-øst-hæren` sier på sin side, at folkerepublikken Lugansk vil be FN om offisiell anerkjennelse. Han sier og at Lugansk ignorerer det framskutte president-valget, vedtatt etter kuppet, 22/2-14.
`Russiske Gazprom er forpliktet til å levere gass til Ukraina med betaling på forskudd`, sier fungerende russisk energiminister, Anatolij Janovski. 7/5 utløper frist for Ukrainas betaling av gass. Fra mars 2014 har det ikke gått inn betaling fra Naftogaz Ukraina. Ukrainas totale gass-gjeld beløper seg nå til 3,5 milliarder dollar.
Viktor Janukovitsj sammenlikner dagens Ukraina med Nazi-Tyskland: `Fascisme som tema i dagens Ukraina er ikke overdrevet`, sier han mandag til journalister i sør-russiske Rostov ved Don. `Det som skjer i Ukraina minner om Tyskland i 1933 etter Hitlers maktovertakelse. Da forfølges anderledes-tenkende. Idag blokkeres hele byer i Ukraina, fordi menneskene der mener noe annet enn Kiev-juntaen. For hele verden er minnene om forbrytelsene til Nazi-Tyskland rystende. Alle husker krematoriene i Auschwitz og Buchenwald. Men det samme skjer i dagens Ukraina. Et normalt menneske blir kaldt i hjertet ved å se forkullete mennesker som lider martyrdød i LO-huset i Odessa. De som er hjernevasket av propaganda, kan ikke bare godta mordene, for noen gleder seg over dem. Slik er nettopp fascismen`, sier den folke-valgte presidenten som forlater Kiev med fascister i hælene, 22/2-14.
Ifølge vise-energiminister Anatoli Janovski vil ikke Russland skape spenning når det gjelder energileveranser til Europa. Landet er viktigste leverandør til EU. Hovedsakelig får EU-land energi via rør gjennom Ukraina. `Hvem vil ha spenning rundt energileveransene til EU? Vi vil det ikke, men vil fremme god normal handel`, sier Janovski på pressekonferanse mandag.
`I Donetsk sier 89,7% ja til uavhengighet på søndag`, sier sjef i regionalt valgstyre, Roman Ljagin, mandag etter opptelling av alle stemmene. 10,19 % sier nei til uavhengighet, mens 0,74 % er ugyldige. Valgdeltakelse er 75%. I Lugansk sier 96,2% ja til uavhengighet, 11/5. I Donetsk/Lugansk, steinkull-regionen i Donetsk-bekkenet vil presidentvalget, 25/5, ignoreres.
Tysk utenrikspolitikk og `fascistiske frihetskjempere`: Mer fascisme i Ukraina under makta til kuppregimet i Kiev har tilbakevirkende kraft på tyske supportere. I München starter debatt om næring av ukrainske holocaust-tilhengere: Det spørres om `fascistiske frihetskjempere` kan hylles offentlig. Dagens utdanningsminister i Kiev er utdannet ved `Ukrainas frie universitet` i München: Han forsvarer Holocaust-tilhengere i tyske medier. Høyre-sektor (Pravyi Sektor) intensiverer sine kontakter med ekstreme høyrekrefter i flere land, også Tyskland; De som er med i Odessa-massakren, har kontakt med voldelige nynazister i Sverige og NPD i Tyskland. Leder for Høyre-sektor bekrefter tett samvirke med offisielt ukrainsk undertrykkelsesapparat, mens medier heller ikke skjuler at Kiev støttes av CIA og FBI i militær-aksjoner mot opprør i øst- og sør-Ukraina, offisielt omtalt som `anti-terror-operasjoner`. Det kan ikke bekreftes, nå som før, hvorvidt tysk e-tjeneste, BND, er involvert. For interesserte anbefales en artikkel for videre studier: https://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/58863
I Slavjansk åpner skoler og barnehager igjen, 13/5-2014. Byens skoleadministrasjon melder at skoleåret likevel avsluttes før tiden. Det forsømte må tas igjen neste skoleår.
Leder av valgkommisjon i Slavjansk legger fram resultat fra avstemningen 11/5. 72,1 % har avgitt stemme. 97,5 % sier ja til statlig uavhengighet, 1,8 % nei. 0,7 % er ugyldig.
12/5, kl 19.00: Lugansk erklærer seg uavhengig mandag. Den nye folkeguvernøren, Valeri Bolotov sier på møtet: `Vi har valgt vår vei, uavhengig av vilkårlighet og blodige diktat fra juntaen i Kiev, en vei uavhengig av fascisme og høyre-nasjonalisme, en vei for frihet og rett`. `Folkerepublikken Lugansk` starter et nytt liv uten diktat fra Kiev.
Donetsk erklærer seg uavhengig av Ukraina mandag og ber Moskva om å kunne tiltre den russiske føderasjon. Ved avstemningen sier 89,7 % ja til en uavhengig Donetsk-republikk: `På basis av folkeavstemning, 11/5-2014 og deklarasjon om suverenitet, erklærer vi, innbyggere i FRD, folkerepublikken Donetsk at FRD er en suveren stat. På grunnlag av viljeserklæringen fra innbyggerne i FRD og av hensyn til historisk rettferdighet ber vi den russiske føderasjon om å prøve muligheten for tiltredelse til den russiske føderasjon`, heter det i appellen, vise-statsminister i FRD-regjeringen, Denis Pusjilin legger fram mandag.
Turtsjinov understreker i Kiev-radaen at `anti-terror-operasjonen` mot Donetsk og Lugansk vil fortsette. Samtidig erklærer `sette-presidenten` også at regjeringen søker etter en fredelig bileggelse av konflikten.
Russlands utenriksminister Lavrov fordømmer skamløse løgner i vestlige massemedier om Ukraina. Ikke bare forties fakta. Samtidig sprees løgner og halvsannheter. Eksempelvis blir i enkelte medier folkerepublikken Donetsk omtalt som en `terroristisk organisasjon`.
Regionspartiets fraksjon vil henvende seg til internasjonale domstoler for å oppklare drap på sivile innbyggerne i sør-øst-Ukraina: `Så mange daglige drap har vi ikke sett før i Ukraina. Vi henvender oss derfor til internasjonale domstoler, for å trekke noen til ansvar for at hæren er satt inn mot fredelige borgere. Militære handlinger som dreper fredelige mennesker, kan ikke kalles annet enn militær-forbrytelser`.
I Sjitomir deserterer 102 innkalte reservister.
Russland krever at folkets vilje følges opp ved at Donetsk og Lugansk tsd med i en dialog med Kiev.
Folkerepublikkene Donetsk og Lugansk vil forenes. Det sier idag representanter for de 2 regjeringene. Det vil gjennomføres skrittvis. Hvordan det i praksis skal skje, drøftes nå.
Per Lothar Lindtner, 15/5-2014. Kilde: UZ/dkp,
Angrep på leder for Ukrainas Kommunistiske Parti:
Det kan umulig bli frie valg i Ukraina under presidentvalget 25. mai. På territorier som kontrolleres av kupp-regjeringen hersker terror. Fascistiske bander, frikorps, finansiert av oligarkene, Høyre-sektor integrert i ny-etablert `nasjonalgarde`, leiesoldater fra CIA og FBI opptrer uten enhver respekt for lov og rettssikkerhet. Særlig hatefulle er angrepene mot Ukrainas kommunister. Generalsekretær i UKP, Petro Simonenko, utsettes for politisk attentat på fredag.
RedGlobe har følgende melding: Simonenko er med i TV-debatt. Under sendingen erklærer han at han trekker sitt kandidatur ved presidentvalget, 25/5-2014. I Ukraina hersker kaos og anarki etter statskuppet i februar. Ukraina er i krig og mister territorier. Situasjonen er framfor alt meget alvorlig i regionene Donetsk og Lugansk på grunn av Kievs militære operasjoner der. Samtidig har oligarker opprettet og finansiert privat-hærer med paramilitære strukturer som nynazistiske `Høyre Sektor`. Under slike forhold er det ikke mulig å gjennomføre valg.
I det Simonenko med ledsagere vil forlate TV-studio, blokkeres utgangen av fascister. UKP-sjefen skriver på UKPs hjemmeside: `Bygningen omringes av maskerte aktivister fra ekstrem-høyre-grupper`. Derfor forlater vi TV-huset via bakdør og deler oss på 8 kjøretøy. Angriperne oppdager åpenbart manøveren og begynner sin forfølgelsesjakt: `De blokkerer flere gater med bilene sine og klarer til slutt å stoppe oss. Vi er i en felle og kan ikke komme oss unna først. . Aktivister fra ultra-høyre, som oppdager oss på Melnikov-gata, begynner å ødelegge bilen og kaster molotov-cocktails på oss. Jeg er i baksetet når bilen rammes av en brannsats. Gjennom vinduene springer vi raskt ut og kommer oss unna`. Samme fredag legger 2 representanter for Julia Timosjenkos Fedrelandsparti fram forslag i parlamentet om å oppløse kommunistpartiet. Til nå er det ikke mulig å finne ordlyd i forslaget. Åpenbart reagerer har de 2 representantene på appell fra kupp-president Olexander Turtsjinov forrige tirsdag, om `å forby UKP på grunn av partiets `separatistiske aktiviteter`.
For å forstå politiske konsekvenser av disse angrepene på UKP må vi tilbake til valgresultatet fra parlamentsvalget i 2012 og minne om hva partiets generalsekretær, Petro Simonenko sier i januar 2014, 6 uker før kuppet: i en artikkel, gjengitt i Friheten, ultimo januar: Hvordan kan Ukraina unngå borgerkrig? Da uttaler Simonenko, uttaler seg om partiets forslag til løsning av krisen. Simonenko leder UKPs gruppe i Ukrainas parlament. Ved valget i oktober 2012, får UKP 13,2 % og 32 representanter av totalt 442. Det gir få representanter trass i oppslutning på linje med KrF, Venstre og SV, totalt i Norge og skyldes et klart demokratisk underskudd, noe som også er et viktig punkt i partiets forslag om å utvide demokratiet.
`UKP foreslår følgende tiltak i januar 2014: * Folkeavstemning om utenriks-integrasjon. * En politisk reform fjerner president-institusjonen og innfører parlamentarisk republikk med mer lokaldemokrati. * Overgang til forholdstallsvalg. * Det etableres uavhengige `folkekontroll-organ` for innbyggerne, med utvidete fullmakter for å stanse forvaltningskaos og få kontroll med maktapparat og politikere. * En rettsreform med valg av dommere.
Fra starten av har vi advart mot å avvise demokratiske løsninger på sosiale konflikter. Forbud mot all-ukrainsk folkeavstemning, som regjering og `opposisjon` i fellesskap har ansvaret for, kan føre til katastrofe. Så lenge det ikke er for sent og det ennå er mulig, fordømmer vi ultra-høyre-ekstremisme. Vi må søke fredelige veier ut av krisen. Vi ber folk slutte med å la seg manipulere av provokasjoner. De må kreve gjennomføring av forhandlinger på grunnlag av forfatningen. I forhandlingene må presidenten og lederne for landets politiske partier og samfunnsmessige organisasjoner delta.
Kommunistene i Ukraina ser ingen andre muligheter om vi skal klare å stoppe voldsspiralen og redde landet!
Når partiet fram til i dag utsettes for voldelige angrep fra nettopp de kreftene det advarer mot så tydelig i januar 2014, er det grunn til å minne om presten Martin Niemöllers advarende og tankevekkende oppsummering av sine personlige erfaringer med nazi-fascismen i Tyskland på 1930-tallet. De er skremmende aktuelle.
Martin Niemöller (1892-84) er prest i den tyske evangeliske kirken på 1930-tallet. Han er nazi-medløper i starten, men når han ser hvor terroren bærer hen, blir han en av mange som viser personlig mot og står opp mot fascismen. Han er KZ-fange fra 1938 til 1945.
De berømte linjene, publisert skriftlig i ulike versjoner, må vi aldri glemme. Jeg legger til en ny linje som sammenfatter artikkelen om antikommunismen i Ukraina i dag. Ordene til Niemöller hjelper oss effektivt mot volds-rasisme, udemokratisk og antisolidarisk politikk, pakket inn i demagogisk, som ulv i fåreklær:
`Først hentet de kommunistene, men jeg sa ingenting, for jeg var ikke kommunist.
Jeg tiet da de sperret inn sosialdemokratene, for jeg var jo ikke sosialdemokrat
Så hentet de fagforeningsfolkene, og jeg sa ingenting, for jeg var ikke fagorganisert.
Så hentet de jødene, og jeg sa ingenting, for jeg var ikke jøde.
Så utryddet de uverdige bønder, men da sa jeg heller ingenting, for jeg var verdig bonde.
16. mai 2014 angrep de kommunisten Petro Simonenko. Han forsvarte lokaldemokrati, rettssikkerhet og fred Ukraina.
Til slutt hentet de meg, men da var det ingen tilbake som kunne protestere.
Per Lothar Lindtner: Kilde: UKP/Ria Novosti/Redglobe, 18/5-2014.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Ha det bra, Ukraina!

Ha det bra, Ukraina!

(5 - 17) Folkerepublikkene i Donbass vil administrere storindustrien. Begrepet statsdrift unngås.
De internasjonalt ikke-anerkjente folkerepublikkene...


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering