Det handler ommennesker, Stoltenberg

Det skammeligste bilde jeg har sett på lange tider, er bildet av romá-folk og tiggere som sover i steinrøysa under trafikkmaskinen på Sinsen i vinterkulda. Mennesker som kommer hit fra Europas lutfattige utkant for å tigge ved vårt rike bord for daglig brød til seg og sine der hjemme. Og som utvilsomt skaper et problem for oss. Først og fremst det vanlige problemet som alle rike og kondisjonerte lider under – det ubehagelige nærværet av de forkomne og utstøtte som vår rikdom skaper fattigdom for.

Per Andreas Kveseth - Historiker & Forfatter

FOR NOEN ÅR siden oppsto ideen om en sammenslåing av sykehusene i Oslo og Akershus, og over en treårsperiode fra 2005 ble det utbetalt tre milliarder kroner i konsulenthonorar for å utrede noe som de fleste idag er enige om er et svært dårlig prosjekt. Og som det sannsynligvis aldri blir noe av. TRE MILLIARDER KRONER – TRE TUSEN MILLIONER KRONER! – til eksterne private forståsegpåere som sannsynlig har gitt en haug med dårlige råd, og som norsk helsevesens kompetente ansatte tydeligvis kunne ha gjort langt bedre. Gratis!

HVORDAN KAN EN regjering eller vedkommende departement unngå riksrett etter slikt?

MEN Å SØRGE for humane forhold til fattige mennesker som kommer hit for å få overlevelseshjelp, varm bolig med sanitære forhold – det har vi ikke råd til. Og vi bortforklarer gjerrigheten med urimelige påstander om at da vil vi bli nedrent av utenlandske tiggere. Som om Europas fattige påkoster dyr reise til Norge for å gå på do! Og bli hånet og foraktet som alle fattige med bøyd rygg og tiggerhånd blir i nærheten av vellykkede rikfolk.

DETTE HANDLER OM mennesker, Stoltenberg. Og det handler om menneskers helse – i begge eksemplene. Riktignok er de verken konsulenter fra Lysaker eller banksjefer på tiggerfot etter katastrofespekulasjoner med offentlige midler, og langt fra er de nære venner i ditt personlige nettverk, men de er mennesker, Stoltenberg. Akkurat som gode nordmenn som trenger til litt sykehusopphold. Så da ville det vel kanskje være helt greit å betale 3 milliarder til konsulenter for å utrede romá- og tiggerproblemet?

KAN DU IKKE legge deg opp i hva andre departementer og institusjoner driver med, sier du. Tøv! Vi velger Storting og gir representantene tillit til å forme det samfunnet vi vil ha. Vi velger Regjering og gir statsrådene tillit til å utøve det våre stortingsrepresentanter pålegger dem. Og vi velger statsminister og gir ham ekstra tillit til å holde statsrådene i øra. Ikke unndra deg din makt, statsminister! Det gjør du ellers ikke når du mener Aps løsninger er bedre enn SVs eller Sps.

KANSKJE VI SOM velgere skulle begynne å stille krav til det Stortinget vi velger? Til den regjeringen og regjeringssjefen vi gir tillit!

FOR DET ER som vi ofte sier – det er ikke slik vi vil ha det i Norge! Derfor bør noen gjøre noe. F.eks. statsministeren.

BARE DAU FISK FØLGER STRØMMEN

Og det var unge Stoltenberg.
Han fylket seg i spissen.
Men mangt forvandles underveis.
Nå er han gammal, vissen.

Hvert ideal, hvert håp, hver


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering