Illustrasjonsfoto																							REUTERS/Michael Dalder
Illustrasjonsfoto REUTERS/Michael Dalder

(25 - 2017) Arbeidstilsynet setter søkelys på problematikken rundt vold og trusler på jobb. I denne artikkelen, som er hentet fra hjemmesiden til Arbeidstilsynet, heter det at over 200 000 arbeidstakere rammes av vold og trusler hvert år. Dette viser at problemet er omfattende.
7,5 prosent av de ansatte i norsk arbeidsliv oppgir at de blir utsatt for vold- og trusselsituasjoner hvert år, viser tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø, NOA. Ansatte i helse- og sosialsektoren er særlig utsatt. Nå setter Arbeidstilsynet i gang en kampanje for å sette temaet på agendaen til arbeidsgivere i hele landet.
– Vold og trusler på jobb skal og kan forebygges. Både arbeidsgivere og arbeidstakere har en viktig rolle i det forebyggende arbeidet, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.
Tydeligere regelverk om arbeidsgivers ansvar
1. januar i år trådte nye bestemmelser om vold og trusler på jobb i kraft. Regelverket stiller nå tydeligere krav til hvordan arbeidsgiver skal forebygge og følge opp vold og trusler slik at de ansatte får en tryggere arbeidshverdag.
– Arbeidsgivere har ansvaret for å sørge for at deres ansatte, så langt som mulig, er beskyttet mot vold og trusler i sin jobb. Det krever blant annet at ansatte får nødvendig opplæring og får øve jevnlig på situasjoner som kan oppstå, sier Vollheim.
Flere må forebygge bedre
Arbeidstilsynet har hittil i år gjennomført 263 tilsyn i helse- og sosialsektoren med tema vold og trusler.
– Vi erfarer så langt at 6 av 10 virksomheter har for dårlige kartlegginger og risikovurderinger av når arbeidstaker kan oppleve vold og trusler, og de har heller ikke på bakgrunn av dette iverksatt nødvendige tiltak for å beskytte arbeidstakerne. En konkret risikofaktor er alenearbeid, og 6 av 10 mangler også risikovurderinger knyttet til arbeidstakere som jobber alene. I tillegg finner vi brudd på lovens krav om nødvendig opplæring i nær 40 prosent av tilsynene, sier Vollheim.
– Selv om det er arbeidsgivers ansvar å forebygge vold og trusler er det viktig at ansatte medvirker. Det er de som kjenner arbeidssituasjonen best og vet hva som skal til for å være trygg på jobb, sier Vollheim.
Ansatte i helse- og sosialsektoren mest utsatt
I helse- og sosialsektoren oppgir 1 av 5 ansatte at de har opplevd vold og trusler på jobb. Det er flere enn dobbelt så mange sammenliknet med alle yrkesaktive.  Derfor er helse- og sosialsektoren hovedmålgruppen for Arbeidstilsynets nye kampanje om vold og trusler.
– Altfor mange i helse- og sosialsektoren har kjent frykt på jobb fordi de har opplevd en vold- eller trusselsituasjon. Vi håper kampanjen bidrar til å bevisstgjøre arbeidsgivere om ansvaret for å forebygge, og at flere arbeidstakere melder fra om situasjoner de opplever. Dette er viktig for at arbeidsgiver skal kunne forebygge og følge opp best mulig. sier Vollheim.
– Vi ser for eksempel at ansatte som har mangelfull opplæring, jobber alene, jobber på natt eller kveldstid, eller jobber med lav bemanning, er mer utsatt for å oppleve vold og trusler. Det krever ekstra tiltak, sier Vollheim.
Krav til arbeidsgiver
● Forebygg at vold- og trusselsituasjoner oppstår. Gjennomfør risikovurderinger jevnlig og iverksett nødvendige tiltak.
● Gi nødvendig informasjon om mulige farer i arbeidet. 
● Gi de ansatte nødvendig opplæring og sørg for at de får øve jevnlig. Både for å hindre at vold- og trusselsituasjoner oppstår, og for at ansatte skal vite hva de skal gjøre hvis det likevel skjer
● Ivareta og følg opp de ansatte etter vold- og trusselsituasjoner. Involver bedriftshelsetjenesten ved behov.
Råd til arbeidstaker
● Spør etter informasjon om mulige farer på din arbeidsplass.
● Still krav om opplæring i hvordan du skal håndtere truende situasjoner.
● Opptre rolig dersom du opplever at noen er truende.
● Trekk deg unna hvis det er mulig.
● Si alltid ifra til din leder hvis du blir utsatt for vold eller trusler.
● Du bør alltid snakke med noen etter å ha opplevd vold eller trusler.
Kilde: Arbeidstilsynet

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Situasjonen i arbeidslivet

Teknologi forandrer arbeidslivet

(19 - 2017) Arbeiderpartiets parole før valget var «Alle skal med». Dette er vel og bra, jeg har ingen problemer med å støtte den.
Men den er...


Arbeidslivskriminalitet i Norge

Arbeidslivskriminalitet i Norge

(22 - 2017) Solberg I-regjeringen lanserte 22 tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Ett av dem var etablering av et nasjonalt tverretatlig analyse- og...

Mange unge skades på jobb

Illustrasjonsfoto: Arbeidstakere i Norge med innvandrerbakgrunn. En ung mann arbeider på kjøkkenet i kantine. Foto: Thomas Bjørnflaten / SCANPIX

Tall fra SSB viser at rundt 1 100 arbeidstakere under 25 hvert år blir alvorlig skadet på jobb. Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet sier at...


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering