• Startside
  • Politikk
  • Frihetens portrettserie: John-Peder Denstad, en allsidig LO-leder i Trondheim
Alle foto: Friheten/Terje Bjørlo
Alle foto: Friheten/Terje Bjørlo

frihetensportrettserie.png

(25 - 2016) Jeg føler meg virkelig velkommen til Trondheim L0’s kontorer når John-Peder Denstad tar i mot.

Kaffen kommer raskt på bordet, før han unnskylder, en epost må sendes før vi kan ta en prat. Det er lett å prate med John-Peder, leder i Trondheim LO siden 2014. Hans utdannelse og yrkeskarriere er allsidig. Det er en god ballast å ha med seg når man skal jobbe i fagbevegelsen, det er lettere å se sammenhenger fastslår han.

20 år gammel kom John-Peder til Trondheim for å studere kjemi på NTH, det som nå er NTNU. Unge Denstad nøyde seg ikke med kjemi. Biologi var også et fag han studerte. Etter noen år ble han lei av studiene, og han begynte i stedet som smelteverksarbeider på Ila-jern i Trondheim, en bedrift som smeltet skrapjern om til møllekuler, kaipullerter, vektmanualer og kumlokk. Her arbeidet jeg som skiftarbeider et par-tre år sier John-Peder, og understreker det gode arbeidsmiljøet og kameratskapet. Her ble min interesse for fagbevegelsen også vekket, og han kommer inn på flere tidligere arbeidskamerater.
Etter hvert ble det fire år på SINTEF. Etter et halvt år på pedagogisk seminar, arbeidet jeg noen måneder i skolen med innvandrere som elever. Deretter gikk turen til studieforbundet «Ny verden», før Direktoratet for naturforvaltning ble min arbeidsplass i ti år sier John-Peder. På alle arbeidsplassene har jeg også hatt tillitsverv, både som tillitsvalgt og verneombud. Det er viktige erfaringer å ha med seg som leder i Trondheim LO, forsikrer John-Peder.
Selv om John-Peder er leder i Trondheim LO på det tredje året, så er erfaringen med organisasjonen mye lengre. Allerede på 1980-tallet satt han i representantskapet i Trondheim LO. Senere ble jeg forøvrig valgt som sekretær, og har vært frikjøpt 50 / 80 prosent i den rollen siden 1999 og fram til 2014, da jeg ble valgt som leder. Denstad trekker fram den politiske bredden i styret. I en periode hadde vi styremedlemmer som tilhørte fem forskjellige partier, NKP, Rødt, SV, AP og SP. Dette er veldig positivt understreker John-Peder.
Det var Svein Åge Samuelsen som overtok ledervervet i LO i Trondheim høsten 2013, etter at Arne Byrkjeflot trakk seg. Både Svein Åge og jeg var lederkandidater i det ordinære årsmøtet i 2014. Vi tok en prat på forhånd, og ble enige om at vi begge skulle respektere årsmøtets valg på en kameratslig måte. Det er jeg glad for at vi har klart. Svein Åge og jeg samarbeider godt som nestleder og leder.....

Les resten i Friheten 25/16 - i Kiosk, på nett og i abonnement!


Trondheimskonferansen 2017

Leder av UngKom i Norge Adrian Larsen på talerstolen i storsalen Foto: Friheten/Knut Eide

(3 - 17) LO i Trondheim kan nok en gang gratuleres med en perfekt av-vikling av et stort og vellykket faglig arrangement i...


Stikkord

denstad

lo-leder


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering