Josef Skala
Josef Skala

Tsjekkiske kommunister støtter Donbass og ny geo-strategisk maktbalanse, som hindrer en enkelt-stat å dominere resten av verden. La oss lytte til tsjekkeren Josef Skala.

Del 1: Eduard Popov er utdannet i historie og filosofi ved Rostovs statsuniversitet. I 2008 grunnla han senteret for Ukraina-studier i det sør-russiske universitet i Rostov ved Don. Fra 2009-13 utviklet han under president-administrasjonen i Russland et institutt for strategiske studier. I juni 2014 ledet han en representasjon for folkerepublikken Donetsk i Rostov. Han har vært aktiv i humanitært arbeid i nabo-regionen Donbass og gitt bidrag til Donbass-medier, som eksempelvis Cossack Media-gruppen i Lugansk. 

 

Senter for synkretiske studier, CSS, direktør Joaquin Flores, skrev denne meldingen:  `Vi er glad for intervjuet fra kollega Popov i Russland. Han har stilt gode spørsmål til den ledende tsjekkiske kommunisten, Dr Josef Skala. I Den Tsjekkiske Republikken er mye skrevet rundt prinsippene i `arbeider-sosialismen`. En ny synkretisme 1) tatt opp sosio-politiske fenomen som de eldre kanskje korrekt ville ha kalt `fremmede` klassekrefter.

Ikke desto mindre har kapitalismens utvikling fra slutten av 1900-tallet og tidlig 2000-tall i økende tempo proletarisert sosiale lag som før ble ignorert fra verdiskapingsprosessen. Nå proletariseres altså disse sosiale lagene samtidig som andre sosiale lag uderordnes kapitalen totalt. Det skjer proporsjonalt. Vi observerer økende `markedsføring av alle livs-sfærer`. Folk opptrer i strid med sine klasse-interesser, og vi ser også det motsatte: Sosiale bevegelser som vil framstå som proletariske, er faktisk borgerlige, ja til og med imperialistiske.

Derfor ser vi nye og påfallende konflikter mellom ønsketenkning og virkelighet: I Sentral- og Øst-Europa krever kosakker, ortodoks- `folkelige` prester og høyre-intellektuelle økonomisk demokrati og sosialisering av produksjonsmidler. Internasjonalistiske kommunister kan som før kritisere Nato-land for imperialistisk eventyr-politikk i Libya, Ukraina og Syria, men de innsnevrer velferdskrav til områder som prioriterer behov til urbane småborger-lag, og de har gitt opp enhver orientering i retning arbeiderklasse-revolusjon. Istedet ser vi en post-moderne reformisme med røtter i liberalistisk identitets-politikk, en forskyvning av politisk agenda som gjør alt annet viktig enn sosiale klasser, `folket` eller `de undertrykte`.

Fordi `makt til undertrykte` bare kan utvikles som kamp for sosialisme og den kun er mulig via folkelig enhet med ny teknologi og ny kulturell politisk identitet, blir en post-moderne reformisme en borgerlig-ideologisk manøver som hindrer sosialismens utvikling. Den får stor innflytelse på en gang store kommunistpartier i ex-Warszawa-pakt-land og gjør det umulig å utfordre borgerskapets grunnleggende klasse-basis og klasse-interesser.

I Popovs intervju med Dr Josef Skala får vi en motreaksjon på denne `sosial-demokratiske` og `euro-kommunistiske` trenden. Som andre har han kalt fenomenet `ny-gamle venstrekrefter`. Vi håper leseren er enig med oss i at det er viktig i dag, også utenfor de ex-`sosialist-landene` i Øst-Europa. Intervjuet er delt i to. Vi setter pris på spredning av materialet.             

                                                                   

La oss starte med fakta fra den tsjekkiske republikken og KSČM eller KPBM; Böhmen & Mährens eller det tsjekkiske kommunistpartiet, som oppsto etter  Tsjekkoslovakias deling i 1990 og nå er største parti i landet med 40 000 medlemmer. Til sammenlikning har tsjekkiske sosialdemokrater, som regjerer, bare 15 000. I 1992 hadde partiet 320 000 medlemmer. Tallet sank til 140 000 i 1998 og 67 000 i 2010.

Partiet er størst i gamle industri-sentra i regioner som sliter med manglende utbetaling av pensjoner og arbeidsløshet. Partiet, er et stabilt venstreparti av euro-skeptisk type. I valg til parlamentet, har partiet hatt 10-19 % av stemmene, og 22-41 seter av 200 i parlamentet. Av 21 plasser, reservert for tsjekkerne i Europaparlamentet har kommunistene hatt 3-6 seter og samarbeidet med det europeiske venstrepartiet og den forente venstre-grønne fraksjonen. European United Left/Nordic Green Left (GUE/NGL). 

Partiets siste landsmøte var i mai 2016. Josef Skala, reformator, doktor i filosofi, teoretiker, historiker, journalist og ex-president i den internasjonale studentunionen, ble partiets kandidat ved presidentvalget i republikken etter kamp mot parti-leder i flere år, Vojtech Filip. Uten administrative ressurser og erfaring fra offisielle verv da valget skjedde, ble Skalas valgkamp basert på støtte fra gamle og nye venner. På landsmøtet fikk han 150 stemmer, mens 203 av  353 støttet Filip. Dermed ble Skala nestleder med ansvar for ideologiske saker og redaktør i avisa Halo noviny (Hallo, nyheter). Også utenfor kommunistpartiet er Skala regnet som en effektiv leder for den `gamle-nye` venstresiden.

På den største tsjekkiske internett-portal `parlamentariske sider`, med 300 000 gjester daglig, ble dette spørsmålet stilt: `Hvem er beste kandidat som leder av KSČM?` 6 293 svarte. 7 % skrev at `kommunistene fortjener ikke gode ledere`. Dagens leder Vojtech Filip fikk støtte fra 19%, Ivan Gruza 3%. Skala fikk 51%. I dette intervjuet fra april 2016 forklares de tsjekkiske kommuistenes holdninger til flere spørsmål med `ny-gamle` ideologiske briller.

Popov (P): KSČM  har hatt grunleggende ideologiske endringer etter at sosialist-blokken brøt sammen og Tsjekkoslovakias `fredelige skilsmisse`.Hvordan forklarer du det vesentlige i disse ideologiske endringene? Står vi overfor revisjon av marxismen-leninismen som ideologi og en bevegelse i retning et europeisk sosialdemokrati?              

Skala: Et til nå uhørt press er satt inn for å `sosialdemokratisere` KSČM. I de fleste land, ikke bare tidligere sosialistland, virket presset. De som ga etter, gled over i politisk avgrunn, som i Italia, der kommunistene før hadde 30 % ved valg. Men forsøkene på å kastrere program og isolere partiet som straff for ikke å la seg presse til høyre, stanset her. Kommunistiske ideal og bevegelser har dype røtter i vår republikk, sterkere enn i flere andre land. Det taler også til vår fordel at vi har flere positive saker å vise til fra den reelle sosialismen i landet vårt.

Men en fundamental endring av program-stil og metoder tar tid. Noen mente at `reformistisk retrett fra stats-styring` var helt nødvendig. Men den taktikken viste seg som derimot som mer enn tvilsom, for kapitalismen er i krise. Det finnes ingen humane eller langsiktige løsninger i dens perspektiv. Løsningene på krisene ligger utenfor kapitalismens horisont.

Fortsatt er vi vevd inn i intriger som førte til framstøt for `sosial-demokratisering`. Behovet for å modernisere partiet raskest mulig ble dermed tydelig. For det er ikke bare slik at global kapital ikke er opptatt av å finne løsninger for folk flest. Den klarer det ikke. Derfor ser vi et økende behov for radikal-demokratiske program som troverdig setter flertallets interesser i sentrum. Vi er arvtakere i et parti som ikke bare var opptatt av det, men klarte det i sterkere grad enn i andre land. Der ligger håpet om `lys i enden av tunnelen`.

P: KSČM fortsetter å være tallmessig største parti i den tsjekkiske republikken med en av de største parlaments-gruppene. Hvilken sosial og politisk rolle har KSČM?

Skala: Den er viktig i et sammenliknende internasjonalt perspektiv. Vi er godt representert i  tsjekkisk nasjonalforsamling og EU-parlament. Vi er også representert i over 67 % av landets `kommunestyrer`. Du finner ingen andre  partier som vårt, som ikke har fjernet `kommunist`-navnet og har noe som kan sammenliknes med vår styrke i andre Nato -og EU-land. 

P: Hva vil du si om det politiske og internasjonale i KSČM? Hva er grunnleggende mål og prinsipper i parti-programmet?

S: Resymé: Vi vil en verden, der ingen kan kreve rollen som `sjef og overkommando`. Det er poenget med demokrati i forhold mellom stater. Kreativ dialog og samarbeid mellom krefter med noenlunde like målsettinger, er sentralt. Det er avgjørende med demokratisk struktur og likeverdige internasjonale forbindelser om vår stat skal få gjort noe som kan snu en utvikling etter 30 år med kontinuerlig asosiale tiltak, nasjonalt og internasjonalt.

P: KSČM er, slik du formulerer det, et parti med et alternativt syn på verdensutviklingen. Hva mener dere om utviklingen i Donbass, i Øst-Ukraina? 

S: Vi har sympati for Donbass som våget å konfrontere kuppet i Kiev. Det er et kjennetegn på tsjekkiske kommunister, men ikke bare dem. Vi er interessert i å se hva dette dristige forsøket fører til. Kiev pågående `anti-terroroperasjon` står for flere krigsforbrytelser mot eget folk. Vi støtter Donbass, særlig fordi opprøret kan bli inspirasjonskilde for venstrekrefter i andre deler av verden.

P: Hvordan vurderer du Russlands rolle i europeiske saker i dag og på sikt?

S: Forsøket på å holde Russland `konstant i utvisningsbås` skader alle i Europa. Dette vil ende like dårlig som alle andre tilsvarende aksjoner har gjort før. Sågar Charles de Gaulle mente at `idéen om Europa går fra Atlanterhavet til Ural`.

Vladimir Putin har aktualisert dette med prosjektet om økonomisk-humanitær blokk som går fra Atlanterhavet til Fjernøsten og Stillehavet. Hele Eurasia vil ha glede av det, økonomsk og utfra betingelser for suverenitet og sikkerhet for alle europeiske og asiatiske land. Det er bare logisk at herskende oligarki i USA ikke liker det.  US-oligarkene gir ordrer til `nomenklaturet` i Den Tsjekkiske Republikk: Dere må bekjempe alle som våger å stå opp mot `russerfrykten`. Heng dem ut som `redskaper for russisk propaganda`, betalte agenter for Kreml eller `russisk sikkerhetstjeneste`!

Dette er McCarthysime som farse. Fram til idag er det ikke lagt fram et eneste bevis på slike påstander. Og vi er ikke slike `dissidenter` av den typen, som fikk kjempemottakelse i andre lands lands ambassader og hemmelige tjenester. Vi er tilhengere av fredelige, konstruktive forbindelser med Russland ut fra vårt eget lands vitale interesser.           

Triangelet `Putin-Lavrov-Shoigu` inngir økt respekt fra mange av våre folk.

Del 2: Tsjekkiske kommunister støtter Donbass og multipolaritet og vil endre global maktbalanse. Verden kan ikke overstyres av en supermakt. Del 2. fokuserer på det Josef Skala kaller `gammel-ny-venstreside` i Den Tsjekkiske Republikken. I juli 2016 ble Skala intervjuet av Senter for synkretiske studier. Her er deler av innledningen derfra:

»Med Alexander Gegalchiy belyser han `moderne venstre-bevegelsen` og sosialismen i et `felles-europeisk, uavhengig perspektiv`. Skala er `ideologisk leder` i kommunistpartiet i  Böhmen og Mähren, KSČM.  Her er fokus på endringer i klassebevisstheten. Utfordringene er store når arbeiderbevegelsens kampsaker også involverer  `reaksjonære på høyresiden`. Hva skjer når `ideer om fri bevegelse og det multi-kulturelle` framstilles som kun progressive?. Hva med Brexit, EU og mediene under dagens  USA/Nato-kurs?  Skala går inn på erfaringer til anti-kapitalistiske `venstre og høyre`-krefter i det `post-moderne`. Han vektlegger det geo-politiske aspekt og peker på en ny akse i opposisjon til `en linjær høyre-venstre-akse`, som var typisk for 1900-tallet. Avgjørende er: `Hvem er fiender og hvem er venner`. (Mao). Når et slikt perspektiv tas opp av en representant for et parti og en bevegelse med røtter i 1900-tallets sosialistiske venstrebevegelse, er det relevant, fordi Skala sier at de tsjekkiske kommunistene konsekvent har trosset alle tendenser til `sosialdemokratisering`.«  

 Skala: «Europeisk sivilisasjonskrise: Dagens monopolistiske eliter takler bare banale små-saker. Alvorligere saker, utover egne lønninger og pensjoner, kjeder dem. Det svekker naturligvis den allmenne tilliten til borgerlig-demokratiske institusjoner og endrer det politiske kartet i Europa. Vedtak dreier til høyre og høyre-autoritære får økt oppslutning. Mer totalitarisme er i vente. Eller hva kan vi ellers kalle økende global avlytting, overvåkings -og utpressings-metoder? Legger vi til USA/Nato-politikken for regime-skifter og eksport av kriger, ser vi at den eneste veien videre for en sivilisasjon med en `tjener-elite`, som stenger ute alle andre fra spillet sitt, må være en ny demokratisk sivilisasjon som tjener interessene til et overveldende flertall av menneskeheten. Utfordringene kan bare løses med en allianse som gir folkeflertallet reell innflytelse. Det blir ikke ro før deres interesser ivaretas.

Brexit, EU og venstresiden: Alt blandes sammen. I Brexit-voteringen sa folk som vanligvis er på venstresiden i UK nei til EU. Flere i arbeiderbevegelsen støtter Marine Le Pen! Hva skjer med den gamle venstresiden? Har den ikke lenger appell til europeiske velgere? Slikker den ennå sine sår fra realsosialismens nederlag, mens de som opptrer uavhengig av EU-stat og kapital, klasebombes som `stalinister`? USA-professoren James Petras introduserte begrepet `New Left` med fokus på ungdom med kjendis-status i høyere kretser. Men de har ikke lært  basisverdier for et humant samfunn. For nå bestemmer `markedet her og nå`et og kritikk av system-innebygde motsetninger  kalles `science fiction`. Der er ikke plass for vyer om sosial rettferdighet frigjøring og en motoffensiv. Den gamle venstresiden, arbeiderklassens tribuner, må for all del forbli `paralysert`. Frykten og sinnet må kanaliseres til ekstrem høyreside. Mye minner om 1930-tallet.  

Brexit-avstemningen demonstrerer økende konflikt mellom yngre og eldre, folk på landet og  urbane, fattige og rike. Rike og kosmopolitiske sier `ja til flyktninger`, men de andre sier ja til det motsatte. Tar noen opp årsakene til flukten? Overalt blir valgresultat helt anderledes enn det eliten ønsker. Panikken derfra dukker opp som `halvsannheter i elitens medier: Der hevdes at  `flertallet av innfødte i Storbritannia og folk i utkantene sa nei til EU, mens innvandrere og London sa ja`. I pengflytternes paradis vil eliten beholde sine egne gullpensjoner og alle andre parasitære inntekter, men alt annet privatiseres.   

Brexit har satt i gang diskusjoner om EU-reformer. Flere så EU som tungrodd byråkrati uten evne til å svare på dagens utfordringer. Forsøk på å effektivisere Brüssel-byråkrati, er som katten som jager sin egen hale. EU-krisen viser kapitalismens blindvei. Løfter om reformer løser ikke noe. Verken Juncker, Tusk eller Schultz klarer det. Det blir bakrus for europeere som tror på `ny vekkelse`. `Nye samarbeidsformer` er ikke nok.

En ny sivilisasjonsform som erstatter EU-diktat, er det eneste som duger. EU-integrasjonen går opp i limingen når europeiske bankaksjer faller med flere titalls prosent. Derfor viser også tsjekkiske målinger en langvarig lav tillit til EU. Påstander om at det skyldes at `folk ikke vet om subsidiene til Den Tsjekkiske Republikken` stemmer ikke. De vet utmerket godt at disse `fordelene` er illusoriske. Utbyttet ut av landet, er minst ti ganger høyere enn `subsidiene` vi får inn! Nasjonens gjeld er 3 ganger høyere enn nettobalansen på EU-subsidier. Det er resultat av privatiseringens `gull og grønne skoger` som bare blir utbytte til `strategiske partnere`. Vi fraranes strategiske ressurser. Før var det ikke gjeld. `Folk flest` tvinges på kne i sitt eget land. 

Er re-nasjonalisering svaret? Vil kommunister nasjonalisere alt om de kommer til makten? Vi må ikke la oss skremme vekk fra krav om `ekte nasjonalisering`. Det er til fordel for hele samfunnet. Slik var det også med kravet bank-sosialisering, som `skremte vekk gründere og velgere` i sin tid. Gjelds- og rente-markedets press på vår nasjonaløkonomi er sterkere nå enn da Tsjekkoslovakia nasjonaliserte alt etter 2. verdenskrig. Da `demokratene` i vest, startet kald krig like etter 1945, ble landet vårt `smie og verksted` for alle sosialistiske land som prøvde å stå i mot Nato-presset. Da ga et høyere teknologisk nivå mer behov for arbeidskraft i gruver, metallurgi og maskinbygging.

Dagens økonomisk struktur fører til det motsatte. Teknologisk framgang gir ikke flere jobber, men de forsvinner og arbeidsløsheten vokser. Så lenge vi følger kapitalismens logikk, kan vi ikke skaffe folk arbeid. Et slikt system undergraver seg selv. Spørsmålet om nasjonalisering må vi stille på en ny måte nå. De fleste storbedriftene er integrert i overnasjonale vertikale konsern og nettverk. Å bryte dem ned i nasjonale enheter er i mot all økonomisk-industriell logikk. Men det betyr ikke at vi ikke må kreve økonomisk demokrati. Skjønnmaling av `status quo` viser bare at vi står overfor en monopolistisk overnasjonalitet. Det er tøft når alternative syn ikke kommer gjennom sensuren.

Uavhengige medier og heksejakt på EU-skeptikere: I en epoke med sosiale nettverk, kan folk få informasjon som bryter med hovedstrøms-medier, styrt av kapital og stat. Noen frykter at internett undergraver tilliten til makta. Men mistillit har andre grunner: Elitene er selv blitt tom for ideer. Folk flest forstår det utmerket godt. Internett bryter informasjons-monopolet når løgner avsløres. Makta er redd for å miste kontrollen. Via nettet får folk flest tak i forbudt frukt. Det blir verre for makta fordi nett-aviser er billigere enn trykte publikasjoner. Nå vokser de uavhengige raskt. Det er flere nettlesere enn alle andre aviser til sammen. Tsjekkiske EU-myndigheter har derfor sluppet ut `korsfarere` mot de uavhengige. Skattebetalernes penger er nå med i en kampanje på linje med USAs McCarthyister 1950-tallet. I 2016 prøver de å henge ut dem som er imot Nato-krigerne som `russiske agenter`. Ren paranoia.  

NATO mot Russland- En absurd sluttkamp: Nato-toppmøtet i Warszawa vedtok å utvide antallet permanente tropper i Øst-Europa `som svar på den russiske faren`. Men de tiet om at folk som sa ja til Nato-vedtaket i de baltiske elitene har røttene sine hos USA-farere på 1940-tallet. Dagens polske høyreside er en krysning mellom forskrudde russofobe og amerikanske janitsjarer. Når de raser over det som skjedde i 1939, glemmer de å ta med hvordan de planla å marsjere mot Moskva med Hitler om han ikke hadde lurt dem.     

En militær styrke er samlet på Russlands grense. Den har ikke vært der siden den røde armé presset en tilsvarende tilbake under 2. verdenskrig. I Warszawa vedtok Nato at den styrken må utvides. Big Brother gjør oss til menneskelige skjold. Den `russiske trusselen` er akkurat som `Weapons of Mass Destruction`, som Blair løy om i planlegging av Irak-invasjonen og nå kan bli tiltalt for. Bare en idiot eller forbryter vil drømme om `å tvinge Russland på knærne`. Virkelige statsmenn ville ha skapt en koalisjon mot terror med Russland, som Roosevelt og Churchill gjorde mot Hitler.

De har allerede gjort oss til medskyldige i krigsforbrytelser. De fleste er blitt edru igjen etter bombingen av Beograd. Afghanistan og Irak var enda tøffere, der blodet fløt for å vaske bort minnet om begge aggresjonene og løgner som må til for å skjule grusomhetene. Ser vi tilbake på alle Nato-aggresjonene, er det noe vi må skamme oss over. Så startet `humanitære slag` mot Libya, eksporten av kaos. Europa `så ikke` det djevelske drapet på Gaddafi. Og nå venter vi som sauer på neste migrasjonsbølge.

Selvsagt kan uro i USA føre til revurdering av forholdet til Russland, ja til og med opphevelse av sanksjoner. Dagens Russland er i ferd med å gjenfinne seg selv. Det kan ikke overraske etter Gorbatsjovs og Jeltsins ødeleggelser. Revidering og oppdatering av maktbalansen med Russlands globale opptreden tjener også tsjekkiske interesser. Når noen ville `straffe` russerne med sanksjoner, er det masochisme. Skrekkfilmer om `Putins planer` skal sjokkere i EU-land, men likner `tvangstrøyer`. Trenger vi ikke også et europeisk sikkerhets-system mot Frankrike og Tyskland? Samme dumhet stiger fram i holdninger som bygges opp mot Russland.  `Når EU prøver å framstå som `helligere enn Obama`, er vi i et absurd teater.

Per Lothar Lindtner, 5/12-2016. Kilde: Joaquin Flores/Alexander Gegalchiv, oversatt av Jafe Arnold, Senter for synkretiske studier, 3/8-2016.

Note: Synkretisme betyr `kretisk forbund` og betyr sammenblanding; `teknisk-teologisk` religionsblanding. Det brukes i religionsvitenskap om kombinasjon av ulike elementer av flere religiøse kilder; Serapis er eksempel på en hellenistisk-egyptisk blandings-gud, opprettet på ordre fra Ptolemaios 1. av Egypt på 200-tallet f.Kr for å forene grekere og egyptere. Guden ble avbildet som greker men med egyptiske farger og kombinerte ikonografi fra flere religiøse kulter som signaliserte overflod og gjenoppstandelse. Når religioner i ulike kulturer møtes og bllandes, oppstår ofte synkretisme. Uttrykket brukes også om blanding av sekulære livssynstradisjoner. Det forekommer i flere religiøse bevegelser og innen New Age. Begrepet brukes også i andre sammenhenger når man forener to ulike parter.12 offentlig ansatte drept i Donetsk

NTB scanpix

Donetsk: 12 offentlig ansatte er drept på jobb, 20 hardt såret, i hele perioden med vold i Donbass. Tallene ble lagt fram av 1. viseminister for ...

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering