En innbygger går forbi en plakat med et portrett av Alexander Zakharchenko, 1. november 2014. Foto: REUTERS/Maxim Zmeyev
En innbygger går forbi en plakat med et portrett av Alexander Zakharchenko, 1. november 2014. Foto: REUTERS/Maxim Zmeyev

2-årsdag for valg av ledelse i folkerepublikken Donetsk:

De som leder dagens to folkerepublikker i Donbass, Lugansk og Donetsk, ble valgt 2/11-2014 Selv om de ikke er anerkjent internasjonalt, fikk de sine legitimt valgte ledere akkurat den 2. november 2014. Derfor ble også 2-årsdagen markert.

Noen få ord kan minne oss om hva som skjedde: Etter et vestlig støttet væpnet kupp i Ukraina var det tydelig at ledelsen av det ekstreme høyre-kuppet, som kalte seg `nye demokrater`, ville gå svært langt for å trakassere innbyggerne i Donbass som protesterte mot kuppet, 22/2-2014.  

Ukrainas legitime president Janukovitsj og regjeringen hans var også basert på demokratiske valg. Da han flyktet for livet, også fra Donbass, der 80 % av folket er etniske russere, var det under den ulovlige og illegitime makten til pro-fascister i Kiev.   

Selvfølgelig måtte folket i Donbass forsvare seg, sine rettigheter, verdier, kultur og historie. Da det ble kalrt at resultatet av kuppet ikke bare var undertrykkelse av det russiske språket, men også av alt som hadde noen forbindelse med Russland.  Innbyggerne i Donbass prøvde å nå fram til de nye såkalte `lederne i landet` for å se om de kunne få støtte derfra, men ingen ville lytte til Donbass. `Verdighets-revolusjonen` ble ikke etablert for dette formålet. Alt som skjedde var bare rettet mot Russland og den etnisk russiske befolkningen i Donbass.

De fredelige demonstrasjonene vi startet, 1. mars 2014, var et forsøk på å bli hørt, ikke bare av illegale Kiev-myndigheter og lokal-administrasjon, men også av verdenssamfunnet. Men alle forble døve. Vi ble framstilt som terrorister, separatister og de sa de ville bruke våpen mot sivile. Igjen ble det trampet på folkeretten. De nye blodige `lederne` sa de ville gå til krig mot forsvarsløse innbyggere der. Det ble ikke bare krig men et folkemord mot dem som ikke var villig til å leve under USA-okkupasjon. Denne massakren ble kalt `anti-terror-operasjon`, men hensikten var å gjennomføre etnisk rensing.

Det var årsaken til at folket i Donbass måtte beskytte seg selv mot militære enheter, styrt av illegitime militære enheter med sine nakne hender og religiøse symbol. Lokale og fredelige innbyggere prøvde å få soldatene i den regulære hæren til å forstå at de ikke måtte skyte på sitt eget folk og at hovedtrusselen for landet var kuppmakere i Kiev med vestlig støtte . Vi ville ikke starte denne krigen. Vi har alltid vært innstilt på fred og framgang for hjemlandet vårt. Men i og med at den regulære Ukraina-hæren lystret ordrer fra nazi-myndigheter i Kiev ble vanlige ukrainske soldater kriminelle. Borgerkrigen startet. Etter klare nederlag for den ukrainske arméen og inngåelse av Minsk-1-avtalen, skulle de nydannete republikkene velge sine egne representanter og myndigheter. 

2/11-2014 ble det avholdt valg av nye ledere i folkerepublikken. Donetsk folkeråd hadde sitt første møte.  Alexander Sakhartsjenko ble første nyvalgte leder i Donetsk med 81,37 % i følge valgdagsmåling, annonsert av Roman Lyagin, leder av valgstyret i Donetsk. De to andre kandidatene til ledervervet var Aleksandr Kofman, speaker i Novorossias parlament og Yuri Sivokonenko, parlamentsmedlem i det høyeste lokal-rådet: `Etter telling av avgitte stemmer fikk Sakhartsjenko 765 340 stemmer, Kofman fikk 111 024 stemmer og Yury Svokonenko 92 280`, annonserte Lyagin fra valgstyret og la til: `1 012 682 velgere avga stemme i Folkerepublikken Donetsk`. I Lugansk vant Igor Plotnitsky med 63 % av stemmene ifølge valgstyret der.

Samtidig ble det gjort kjent at parlaments-valgene samme dag, ble vunnet av Sakhartsjenkos Republikanske parti i Donetsk, med 662 725 stemmer. Det rivaliserende partiet Svobodny Donbass fikk 306 892 stemmer. I Lugansk vant  Fredspartiet med Igor Plotnisky i spissen, med 69,42 % mens 22 % stemte på nærmeste rival Lugansk økonomiske union.

Kiev har erklært at de ikke anerkjenner valgene fordi de strir mot ukrainsk lov. Sikkerhets-tjenesten i Kiev har åpnet kriminalsak mot dem som organiserte de demokratiske valgene og EUs utenriks-kommissær, Federica Mogherini har hevdet at valgene hindrer forsoning: `Jeg ser dagens president –og parlamentsvalg i Donetsk og Lugansk som et hinder for veien mot fred i Ukraina. Valgene er ulovlige og illegitime og EU vil ikke anerkjenne dem`. 

Ukraina såkalte president, Porosjenko, fordømte valgene som illegitime og ba Russland om ikke å anerkjenne resultatene: `Jeg stoler på at Russland ikke godkjenner de såkalte valgene, for de er et klart brudd på den 1. Minsk-avtalen, også signert av den russiske representanten`.

Imidlertid uttalte russisk UD umiddelbart etter valgene at `Moskva respekterer folkeviljen i  Donbass`. Russisk UD registrerte stor oppslutning og pekte på at `det i dagens situasjon er ekstremt viktig å etablere dialog med menneskene som bor i regionen`.

De internasjonale observatørene sa at valgene i republikkene fulgte demokratiske standarder og la til at de ikke observerte noen brudd i løpet av valget. Dette betyr at våre republikker er internasjonalt legale enheter som aldri vil gå tilbake til Ukraina. Ingen må tvinge oss til å bli del av en mislykket nazi-stat. 

DONi News Agency, Michael Chin, bearbeidet for Friheten, Per Lothar Lindtner. 

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering