Murene stenger det "åpne samfunn"

(11 - 2017) Det åpne samfunn var den trans-atlantiske elitens ideologi. Den ble brukt mot de sosialistiske land under den kalde krigen. Da het det «land bak jernteppet og Berlin-mur».
I sitt eget scene-show sto det åpne samfunnet fram som vakrere og friere. Dagens kritikk av US-president Trumps mur-prosjekt, viser til de samme åpne og frie verdier, men er hyklersk. Kritikere av Trump-muren fortrenger at propagandister for det åpne samfunn, har holdt på med å reise mur på opptil 7 meter i en sikkerhetssone mellom USA og Mexico fra 1994.
Det startet under president Bill Clinton. Sperringen, kalt the Wall eller Tortilla, har flomlys, kamera, sensorer på bakken, mobile vakttårn og droner. Statlige murvakter kan skyte ned flyktninger uten å bli dømt for noe. Det godtas at migranter drukner i elver og tørster ihjel i ørkenen. I 2013 ble det offisielt registrert 6029 drepte. I Obamas 8-årsperiode avviste USA-administrasjonen 400 000 migranter hvert år, tilsammen over 3 000 000 mennesker.
Mens president Trumps utvidete murplaner korrekt, men først nå, anklages som inhumane, fortsetter EU-kommisjonen og EU-regjeringer å stenge folk ute. Årlig lar de tusenvis på flukt dø langs grensene til festning Europa. Ved yttergrensene bygges samtidig nye barrierer med piggtråd og væpnete vakttårn. Bevisstløst, brutalt og uten barmhjertighet samarbeider nye murbyggere også med et tyrkisk regime, blottet for rettssikkerhet. Det åpne samfunnet er åpenbart forenlig med diktatur.
Det følges opp av en jernmur av tause politikere og mediefolk rundt årsakene til flukten. At folk flykter fra kriger i Afghanistan, Irak, Syria, Libya og forgjeldete og kriserammete land på Balkan og i Afrika, er følger av handelskriger som frihandels-propagandister for »det åpne  samfunn« står bak.
I stater som kaller seg selv åpne, sørger superrike for murer rundt inngjerdete bo-områder for å beskytte seg mot fattige de har bygget sin formuer på, ved å utbytte deres billige arbeids-kraft. Og åpne samfunn i Vesten beskyttes av murer rundt militær-apparat, enten det er Camp Bondsteel i det utplyndrete Kosovo, med treningssenter, egne restauranter og kjøpesenter og et kapell med gudstjenester for alle trosretninger. Eller i senteret for militær-droner i Ramstein i Rheinland-Pfalz. Spesial-butikker og infrastruktur forkortet AAFES; Army & Air Force Exchange Service med hovedkontor i Dallas, Texas tjener USAs krigs-departement. .
Grunnen til at det nevnes spesielt i en artikkel om »det åpne samfunn« er jo at apparatene er helt utskilt fra normal-samfunnet; De er er skattefrie og altså subsidiert via statsapparatet. Det går på varer som klær, mat, kosmetikk og elektronikk. Navnet Bondsteel viser til USAs »helt« i krigen mot Vietnams frigjøringsbevegelse.
Hvorfor ble den første muren etter 2. verdenskrig bygget? Winston Churchill, populariserte antikommunistisk hysteri ved å popularisere begrepet »jernteppe«. Churchill brukte samme standard som da propagandaminister Joseph Goebbels forsterket sitt fiendebilde da den røde arméen nærmet seg fra øst. Den kontinentale muren opprettes for å hindre sovjetiske forslag om et nøytralt og nedrustet Tyskland, som ville sikre et fredelig Etterkrigs-Europa. Muren ble fulgt opp av det »transatlantisk åpne samfunn« ved å gi full åpenhet for gamle nazi-eliter, som tok opp igjen sine gamle og nye funksjoner. Det skjedde ikke bare i en ny tysk forbunds-republikk, grunnlagt av vestmaktene. Eksempelvis var det åpne samfunn klar til å gjeninnsette NS-kollaboratører i ansvars-stillinger i Frankrike, Italia, Luxemburg, Nederland, Belgia og Hellas. Fascister i Spania og Portugal tok imot det åpne Nato-samfunnet med åpne armer. For å hindre mulig valgseier for et moderat sentrum-venstre etter demokratiske regler i Hellas i 1967, ble straks »det åpne samfunn« lukket, da noen organiserte et militært statskupp med de innenlandske fascistene.
Jernteppet fikk konsekvenser for urettferdige kriger, nye erobringer og flere murer. I Korea sto flertallet bak frigjøringsbevegelsen. Kun gjennom USAs militærintervensjon, med støtte fra vestmaktene, også den kristne forbundsrepublikken Tyskland, men i strid med folkeretten var det mulig å påføre frigjøringsbevegelsen et delvis nederlag. For demokratiet, folkeviljen og nasjonal frigjøring var det åpne samfunn lukket, men åpent for primitiv vestlig vold. Den muren i Korea har delt landet fram til idag. 
Og når Berlin-murens fall feires i det uendelige, bygger nå den israelske staten en opp til 8 meter høy ny mur, i strid med folkeretten. 75 % av den er på feil side av linjen for våpenhvile-avtalen. Jord stjeles fra palestinere i strid med grunnloven. Med muren skal okkupasjon av Vestbredden, som har vart i 50 år, foreviges. Også her får snikskyttere lov til å blaffe ned mennesker ustraffet. Mikrofonstativ for det åpne samfunn rettferdiggjør og tåler den muren. For kansler Angela Merkel er det blitt statsdoktrine. Også småmurer hører med, opprettet for å beskytte ulovlige nybygger-felt og 27 sterkt bevæpnete kontrollposter på selve Vestbredden. 
En nærmest glemt filosof Karl Popper skrev boka `Det åpne samfunnet og dets fiender`. Han fikk opptur etter fascismens nederlag i Vesten, da han gledet seg over splittelsen i anti-Hitler-koalisjonen og fordømte Sovjetunionen og sosialismen som totalitær, kollektivistisk, anti-demokratisk og som eksempel på »lukkete samfunn«.
Men det åne samfunne i en trans-atlantisk kapitalisme viste seg som det det var fra starten av: Stadig mer likt det dens ideologer hallusinerte seg med som »fiender«, mye mer enn det disse fiendene i virkeligheten noensinne var.  Det åpne samfunn er ved sin moralske endestasjon.  Nå må det faktisk ta slutt.
Et åpent samfunn som vil fortsette som demokratisk og suverent, må først regulere grensene sine og beskytte dem. For modernitetens samfunn har fra sin opprinnelse for noen århundrer siden utviklet seg som særegne, nasjonale samfunn. Innenfor grensene deres, har det utviklet seg demokratiske prosedyrer som kan opprettholdes så langt som overhodet mulig,. Men det må ikke nødvendigvis være endestasjonen.
Kun utfra prinsipper om universelle menneskerettigher og folkerett må og kan murer og også grenser skrittvis bygges ned, i Europa og verden.
Werner Rügemer, Ossietzky

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Aggressive landegrenser

Aggressive landegrenser

■ Jeg sitter og ser på et kart som omfatter store deler av den nordlige halvkule, med Russland og Kina i sentrum. Det siste er ingen tilfeldighet....Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering